Työajanseuranta työturvallisuus?

Luimme Lyyti Oy:n Petri Hollménin mainion blogikirjoituksen hänen yrityksensä työsuojelutarkastuksesta. Siinä Petri kertoo kuinka tekemisen vapaus ja huippuluokan tyytyväisyys sekä yrityksen että työntekijöiden puolelta muuttuikin tarkastuksessa lähes vaaralliseksi toiminnaksi.

Esimerkiksi työvuoroluetteloja ei oltu tehty ja jaettu työtekijöille vähintään viikkoa ennen jakson alkua eikä työsuojelutoimikuntaa ei ollut perustettu. Vaikka kaikki yrityksessä olivat tyytyväisiä toimintaan, joustavuus oli tarkastajan mielestä (ja siis lain näkökulmasta) suorastaan liiallista.

Kun yrityksen laittaa pystyyn, valtiovalta alkaa asettaa monenlaisia vaatimuksia jotka kiristyvät askel askeleelta yrityksen kasvaessa. Byrokratiaa riittää. Yksi tärkeimmistä on työaika ja sen seuranta. Sen perustan luo työaikalaki (4726 mukaansa tempaavaa sanaa) ja sen päälle työehtosopimuksissa tehdään paljon lisävirityksiä.

Alla olevilla kolmella virkkeellä pääsee lain noudattamisessa hyvin alkuun. Eli työaikalakia mukaillen:

  • Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän
    säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä lepoaikojen ajankohdat.
  • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä
    ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista.
  • Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.

Ainakin nämä tarkistetaan työsuojelutarkastuksessa. Säännöt ovat samat kaikille aloille, vaikka työskentelykulttuurit voivat ovat hyvinkin erilaiset. Aluehallinto on julkaissut paljastavaa dataa esimerkiksi ICT-alalta.

Työajan seuranta on siis pakko hoitaa. Seurannan voi tehdä kevyesti vaikka Excel-taulukolla, johon kaikki kirjaavat tuntinsa. Jos seurannan haluaa tehdä automaattisemmin, järjestelmiä on monenlaisia. Samoin käyttötapoja on useita. Yksinkertaisimmillaan voi tehdä vain minimiseurannan, jotta lain vaatimukset täytetään.

Seuraava askel on seurata työtuntien kertymistä yksinkertaisen automatisoidun raportoinnin avulla ja käyttää tietoja esimerkiksi palkanlaskennan apuna. Huippunsa viritettynä koko palkanlaskenta ja muu vaadittava raportointi voidaan hoitaa automaattisesti ja säästää henkilökuluissa.

Ja saapa työajanseurantajärjestelmällä seurattua myös, ovatko henkilöt paikalla, eli sillä hoituu läsnäoloseurantakin.

Pakollisen ei tarvitse kuitenkaan olla epämiellyttävää. Me haluamme tehdä rutiineista sekä hauskaa että helppoa.

Lappujen ja taulukoiden täyttö pois!

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 010 835 8550

Varaa esittely!