Läsnäoloseuranta näyttää missä väki luuraa

Tuleeko sinulle koskaan tarvetta nähdä nopeasti, onko tietty henkilö saapunut töihin tai missä hän on? Tai vaativatko työpaikkasi turvallisuusmääräykset, että sinun pitää aina tietää, kuinka monta henkilöä tietyllä alueella on?

Deltabit Gatekeeperin läsnäoloseuranta vastaa näihin kysymyksiin. Seurantaohjelman avulla näet henkilöiden viimeisimmät kulkutapahtumat tai työaikaleimaukset. Näin saat osviittaa siitä, missä kukin henkilö paraikaa on ja kuinka monta henkilöä missäkin on.

Kuinka läsnäoloseuranta toimii?

Olemme tehneet paikallaoloseurantaohjelmasta mahdollisimman yksinkertaisen, jotta sen käyttö olisi itsestään selvää. Mutta ominaisuuksista emme ole silti tinkineet.

Tässä tärkeimmät ominaisuudet:

Viimeisimmät tapahtumat

Tapahtumalistalla näkyy aina henkilön viimeisin tapahtuma. Deltabit Dooris -kulunvalvontalukijaa käytettäessä listalla näkyy viimeisin oven avaus. Työajanseurannan leimauksista näkyy leimauksen tyyppi, kuten sisään, ulos, tauolle tai asiakastapaamiseen.

Lisätiedot

Tapahtumiin voi myös lisätä selkeyttäviä lisätietoja, kun tapahtumatiedot eivät ole itsestään selviä. Näitä ovat esimerkiksi pidemmät poissaolot tai lomat. Lähtötapahtumat saadaan työajanseurannasta, mutta poissaolon kesto selviää vasta palatessa.

Siksi näiden tapahtumien lisätietoihin voi lisätä erikseen paluupäivän. Näin sinun ei tarvitse ylläpitää erillistä lomalistaa, jotta näkisit, milloin väki palaa takaisin töihin.

Yleisiä lisätietoja ovat myös saapumisajat tai työpaikan ulkopuolella tapahtuvat hommat. Esimerkiksi ”Asiakastapaaminen, takaisin klo 11.00”. Nämä tiedot saa lisättyä kätevästi joko Paikallaolo-ohjelmassa tai muokkaamalla tapahtumaa Hallintaohjelmassa.

Värikoodaus näyttää ajan

Luettavuuden parantamiseksi tapahtumat ovat värikoodattu. Kuluvan päivän tapahtumat ovat eri värisiä kuin vanhemmat.

Näin näet saman tien, jos henkilö ei tänään ole vielä tullut töihin ja parhaassa tapauksessa lisätiedoista, milloin hän on tulossa.

Kuva Deltabit Gatekeeper paikallaoloseuranta

Mihin kaikkeen voit käyttää läsnäoloseurantaa?

Yleisimpiä tapoja käyttää paikallaoloseurantaa on kolme. Ne ovat:

 1. Voit tarkistaa, onko henkilö paikalla esimerkiksi jonkun soittaessa keskukseen.
 2. Tiedät onko toiminnan kannalta kriittinen henkilö saapunut paikalle.
 3. Vaaratilanteessa näet tietyllä alueella olevat henkilöt ja heidän lukumääränsä

1. Tarkista, onko henkilö paikalla

Voi olla hankalaa tietää, missä kukin on, kun joku soittaa yrityksesi numeroon tai tulee respasta kysymään tiettyä henkilöä. Vastaaminen menee helposti arvailuksi varsinkin, jos liikkuvia työntekijöitä on paljon.

Deltabit Gatekeeperin paikallaolo-ohjelma on ratkaisu tähän ongelmaan. Siitä näet kaikkien henkilöiden viimeisimmät kulku- tai työaikatapahtumat. Tiedät, etkä arvaile.

Jos työntekijöitä on paljon, voit hakea henkilöä nimen perusteella. Tai jos useampi työntekijä voi vastata kyselyyn, voit katsoa listasta, ketkä ovat paikalla.

2. Katso, onko tärkeä työntekijä saapunut

Jos yrityksen toiminta vaatii, että työntekijä on paikalla ja eikä hänen työpisteensä ole lähelläsi, paikallaoloseuranta on näppärä tapa tarkistaa, onko henkilö saapunut. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi bussikuski aamun ensimmäisellä vuorolla tai toisella paikkakunnalla oleva myymälävastaava.

Deltabit Gatekeeper on helppo ja stressitön työntekijälle. Hänelle ei tule kyttäysfiilistä, sillä hänen ei tarvitse ilmoittautua sinulle erikseen saapuessaan töihin. Kun hän avaa oven tai leimaa itsensä tulleeksi työajanseurannassa, tieto näkyy läsnäolo-ohjelmassa saman tien.

Jos asiakkailta alkaa tulla puheluja, että bussi ei kulje tai kauppaan ei pääse, voit aloittaa ongelman ratkomisen paikallaolo-ohjelmasta. Näin saat poistettua ainakin yhden mahdollisen syyn listalta.

3. Seuraa turvamääräysten vaatimaa henkilöiden määrää alueella

Vaarallisia aineita käsittelevissä tai tuottavissa paikoissa turvamääräykset vaativat usein reaaliaikaista työntekijöiden määrän seurantaa tietyllä alueella. Tässä esimerkki:

 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
62 § Kulunvalvonta

Toiminnanharjoittajan tulee valvoa ja tarvittaessa rajoittaa pääsyä tuotantolaitoksen alueelle ja erityisesti kemikaalien käsittely- ja varastointitiloihin ja -alueille siten, etteivät asiattomat voi päästä käsiksi kemikaaleihin tai aiheuttaa vaaraa toiminnalle ja siten, että onnettomuustilanteessa voidaan riittävästi olla selvillä vaarassa olevien henkilöiden määrästä.

Deltabit Gatekeeper pystyy jopa parempaan kuin pelkän määrän seuraamiseen: Läsnäolovalvonnan avulla tiedät määrän lisäksi myös nimet. Näin voit esimerkiksi tulipalon syttyessä tarkistaa, että kaikki ovat turvassa.

Muihin tunnistustapoihin verrattuna sormenjälkitunnistus parantaa turvallisuutta kahdella tavalla:

 1. Voit aina luottaa tunnistukseen, sillä sormenjälkeä ei voi lainata tai varastaa.
 2. Tunniste (eli sormenjälki) ei voi unohtua, joten kriittisissäkään tilanteissa puuttuva tunniste ei aiheuta leimauksen tekemättä jättämistä.

Kuinka läsnäoloseurannan saa käyttöön?

Läsnäoloseuranta on osa Deltabit Gatekeeper -järjestelmää, eikä maksa yhtään ylimääräistä. Käyttöönottokaan ei vaadi lisätyötä. Avaat vain ohjelman ja se on siinä.

Jos Deltabit Gatekeeper -järjestelmä kiinnostaa, niin tulemme esittelemään sitä mielellämme. Soita tai laita sähköpostia, niin kerromme lisää.

Laita sähköpostia: info@deltabit.fi
Soita: 010 835 8500

Voit myös lukea lisää Deltabit Gatekeeperistä tuotesivuiltamme:

Deltabit kulunvalvonta  Deltabit työajanseuranta

 

Lisää tulojasi ja löydä säästöjä työvaiheseurannalla

Deltabit Gatekeeper on mainio työkalu varmaan ja helppoon työajanseurantaan. Sillä saat kerättyä työtunnit talteen ja tulostettua raportteja palkanlaskentaan. Lakisääteiset velvoitteet hoituvat ja palkanlaskennan työ kevenee.

Mutta Deltabit Gatekeeperillä voi nyt tehdä paljon enemmänkin. Olemme lisänneet järjestelmään työn sisällön seurannan ja analysoinnin. Siirryimme pelkkästä tuntien määrän laskennasta itse asiaan. Siihen, mihin työaika käytetään. Siis työvaiheseurantaan.

Kenelle työvaiheseuranta sopii?

Työvaiheseuranta voisi passata sinulle, jos joku seuraavista kuulostaa kiinnostavalta

 • Yrityksesi tekee tuotannollista työtä ja haluat saada selville eri työvaiheisiin kuluvan ajan toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.
 • Teette paljon asiakaskohtaista työtä, jota haluat seurata joko kannattavuuden analysointia tai laskutusta varten.
 • Haluat parantaa sisäisten kustannusten seurantaa tarkalla työvaiheiden analysoinnilla.
 • Teet projektityötä ja haluat seurata henkilötuntien käyttöä projektin kuluessa.

Sait toivottavasti näistä esimerkeistä idean siitä, minkälaisiin tarpeisiin työvaiheiden seuranta sopii. Jokainen firma on kuitenkin omanlaisensa ja siksi käyttötapoja on paljon enemmän. Jos laitatte oman ideariihen pystyyn, niin keksitte varmasti vielä monta muutakin hommaa, johon työn sisällön seurantaa voi käyttää.

Kuva hitsaajasta työssäKuva Rob Lambert

Mitä hyötyä työn sisällön seurannasta on?

Kun tiedät, mihin työaika kuluu, löydät melko varmasti paljon uusia mahdollisuuksia yrityksesi toiminnan kehittämiseen. Tässä muutama esimerkki.

Toiminnan tehokkuus lisääntyy

Jos firmasi tuottaa tavaraa tai muita myytäviä juttuja, niin saat seurattua yksittäisiin työvaiheisiin ja -tehtäviin kuluvan ajan. Näin tuotantosi pullonkaulat tulevat näkyviksi ja tekemistä vähän viilaamalla saat kaikki tehot irti porukastasi.

Projektien miehitys paranee

Teetkö paljon projektityötä? Kun kaikki kirjaavat eri projektitehtäviin kuluvan ajan, voit verrata käytettyä työmäärää suunniteltuun. Niin tiedät hyvissä ajoin, menikö projektin resursointisuunnitelma ihan käsille vai oletko suunnittelun superstara.

Asiakkaiden kannattavuuden seuranta tarkentuu

Asiakaskohtainen kannattavuus paranee, kun seuraat tiukan hinnan vääntäneelle asiakkaalle kohdistetun työn määrää. Voit verrata sitä laskutukseen ja katsoa onko homma kannattavaa vai ei. Osuiko tuntiarvio kohdalleen vai pitääkö ensi kerralla olla tiukempi?

Laskutus automatisoituu

Kun jokainen laittaa tehtäväkohtaiset tunnit talteen jo työtä tehdessä, niin laskutus helpottuu. Tunteja saa tallennettua ja seurattua sekä asiakas- että projektikohtaisesti. Näin saat yksityiskohtaisetkin raportit asiakkaiden laskutusta varten.

Ensiksi tarvitaan tarkasti määritetty rakenne

Työaikakirjausten tekoon ja työn sisällön raportointiin tarvitaan kaksi osaa: Deltabit Gatekeeper -ohjelmisto hallintaan ja määrittelyihin sekä Deltabit Idis -kosketuspääte leimausten tekoon.

Deltabit Gatekeeperissä voit vapaasti määritellä haluamasi projekti- tai tehtävärakenteen. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi eri asiakkaille tehtävä asiakaskohtainen työ, työn tyyppi tai vaikka projekti tai kustannuspaikka.

Tässä muutama esimerkki, jotka voivat helpottaa rakenteen suunnittelua:

 • Mikä on pääprojekti ja mitä alaprojekteja sillä on?
 • Mitkä ovat työvaiheet ja mitä vehkeitä missäkin työvaiheessa käytetään?
 • Mitä työtä tehdään ja kuka on asiakas?
 • Tai toisin päin: kuka on asiakas ja mitä työtä hänelle tehdään?

Järjestelmään syötetty rakenne määrittää myös mitä käyttäjät näkevät leimausta tehdessä. Siksi sen pitää olla heille helposti ymmärrettävä ja looginen.

Kuva projektin suunnittelua pöydän ääressäKuva Štefan Štefančík

Raportoinnissa tehtävät liitetään toisiinsa

Työvaihekirjaukset tehdään Deltabit Idis -työaikapäätteellä. Jokainen leimaa työajan vain itselleen, mutta raporteissa tietoja voidaan näyttää myös tehtävittäin ja henkilöryhmittäin – tai vaikka niiden yhdistelminä.

Raportti voi listata esimerkiksi kuinka monta tuntia työtä kullekin asiakkaalle tehtiin viimeisen viikon aikana ja mistä tehtävistä työ koostui. Tai mihin projektiin aika oikein kului ja mille kustannuspaikalle työ kirjataan.

Mahdollisia yhdistelmiä on siis paljon ja siksi sinulla pitää olla jo etukäteen hyvä kuva siitä, mitä tietoa haluatte järjestelmästä ulos.

Rakenne kannattaa miettiä tarkasti, jotta saat siitä sekä ymmärrettävän käyttäjille että kätevän raportteja tulostaville hallinnoijille.

Määrittelyn vaikeudesta ei kannata kuitenkaan liikaa huolestua. Me olemme apunasi määrittelemässä ja hoidamme rakenteen toteutuksen järjestelmään.

Kuinka saat tehtyä parempia päätöksiä tietoja yhdistelemällä?

Saat työvaiheseurannan tuottamasta tiedosta vielä enemmän irti, kun yhdistät sen ulkopuolisten järjestelmien tuottamien tietojen kanssa.

Näitä ovat esimerkiksi palkkatiedot, projektien työmääräsuunnitelmat, laskutustiedot tai kustannuspaikkakartta.

Tässä muutama esimerkki siitä, mitä iloa tietojen yhdistelemisestä voit saada:

 • Kun yhdistät yksittäisiin tehtäviin kulutetun ajan palkkatietojen kanssa, näet paremmin työn todelliset kustannukset tehtäväkohtaisesti.
 • Laskutustietojen analysoinnin avulla saat tiedot asiakkaalta laskutettavan työn määrästä ja voit haarukoida hinnoittelun osuvuutta.
 • Tuotannon tehokkuutta on helppo seurata ja pullonkaulojen löytäminen helpottuu, kun eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa voi seurata systemaattisesti.

Kuva nainen tekemässä laskelmia
Kuva rawpixel.com

Työaika tallennetaan haluamillesi tehtäville Deltabit Idis -kirjauspäätteellä

Sormenjäljellä toimivalla Deltabit Idis -työaikapäätteellä tuntien kirjaus käy luotettavasti ja helposti ilman puhelinta tai tietokonetta parilla kosketuksella. Ja kun leimaukset tehdään sormenjäljellä, niin ne menevät aina oikealle henkilölle.

Voit määritellä käyttäjille näytettävät nappulat helposti Deltabit Gatekeeper -ohjelmassa. Määrittelyn jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti Deltabit Idis -työaikapäätteelle. Jos projektit muuttuvat, niin kirjausnappien päivitys käy vaivattomasti.

Paljonko lysti maksaa?

Parhaiten se selviää, kun otat meihin yhteyttä. Käydään ideasi läpi ja tutkitaan, mitä se vaatii.

Hyvä juttu on se, että toisin kuin useimmilla muilla, meidän hintamme ei riipu käyttäjämääristä.

Yhteenveto

Deltabitin työajanseuranta on tallentanut alusta saakka lain vaatimat tai palkanmaksua varten kerättävät työtunnit. Nyt tarjoamme sinulle myös tavan seurata tarkasti ja luotettavasti eri työtehtäviin käytettyä aikaa.

Työvaiheseuranta voi paljastaa yllättäviä asioita yrityksesi toiminnasta. Tehokkuuden ja tarkkuuden parantuessa systeemi voi maksaa itsensä takaisin yllättävänkin nopeasti.

Kutsu meidät esittelylle

Jos harkitset hankintaa, niin paras tapa päästä päätökseen on nähdä systeemi käytössä.

Suomi on niin pieni maa, että voimme tulla esittelemään sitä paikan päälle. Vaikka Utsjoelle, jos tarvetta löytyy. Tai Hankoon.

Laita sähköpostia: info@deltabit.fi
Soita: 010 835 8500

Tai lue lisää Deltabitin työajanseurantajärjestelmästä:

Deltabit työajanseuranta

 

 

Kuinka automatisoit hälytysjärjestelmäsi hallinnan

Deltabit Gatekeeper on helppo ja monipuolinen kulunvalvontajärjestelmä. Yksi ominaisuus, joka on jäänyt turhan vähälle huomiolle, on se, kuinka Gatekeeperin avulla rakennuksesi hälytysjärjestelmän hallinta on suorastaan mukavaa

Millä tavalla? No, tottakai helposti ja turvallisesti.

Deltabit Gatekeeper piilottaa koodit ja tuo automatiikalla lisää kätevyyttä murtohälyttimen käyttöön. Tässä jutussa kerromme tarkemmin, kuinka se tapahtuu.

Kannattaa lukea loppuun asti, lopussa on vielä iloinen yllätys…

Mikä hälytysjärjestelmien käytössä turhauttaa?

Kuva numeronäppäimistöstäKuva: Igor Ovsyannykov

Tavallisesti saat kytkettyä murtohälyttimen päälle ja pois naputtelemalla turvakoodisi järjestelmän ohjauspaneelissa. Jos muistat ja viitsit. Tämä toimii, mutta riippuu turhan paljon omasta itsekurista ja muistamisesta. Ja jos väkeä on paljon, niin riskit ovat aika suuret.

Se ei siis ole ihan paras eikä luotettavin tapa hoitaa turvallisuutta. Siksi monessa paikassa hälytykset on ajastettu menemään automaattisesti päälle ja pois tiettyinä kellonaikoina.

Mutta entä jos kuljetkin muina aikoina? Taas tarvitaan koodi. Ja lähtiessä pitäisi vielä muistaa laittaa hälytykset takaisin päälle koodilla.

Suojakoodi voi levitä – eikä sitä huomaa mistään

Toinen asia, mikä aiheuttaa usein ongelmia on koodien jakaminen. Kenelle koodin uskaltaa antaa? Mitä tehdään, kun väki vaihtuu?

Pulmatilanteita ovat esimerkiksi, kun työntekijä irtisanoutuu tai vaikka ulkopuolinen siivooja vaihtuu. Sen jälkeen koodi on heidän mukanaan automaattisesti tiedossa yrityksesi ulkopuolella.

Tarttis varmaan tehdä jotain…

Vaihdetaanko koodi ja tiedotetaan kaikille uusi koodi? Hirveä homma ja kaikkien pitäisi taas muistaa uusi koodi. Jos niin tehdään, niin koodia kirjoitetaan lapuille, puhelimiin ja vaikka mihin. Vai mentäisiinkö sitten kuitenkin riskillä vanhalla koodilla?

Näitä ongelmia Deltabit Gatekeeper helpottaa.

Saisiko hälytykset pois päältä ilman koodia?

Kun käytät Deltabit Gatekeeperiä, niin et enää tarvitse koodia sisään tullessasi. Kun ensimmäinen henkilö avaa lukon Deltabit Dooriksella, niin Deltabit Gatekeeper ohjaa murtohälytykset automaattisesti pois päältä.

Ja ovestahan ei pääse kulkemaan, jos kokeilijalla ei ole lupaa kulkea.

Kuva Deltabit murtohälyttimen ohjauksen käyttöliittymästäPaljon yksinkertaisemmin systeemi ei voisi toimia.

Kenenkään ei tarvitse näpytellä erikseen murtohälyttimen koodia sisään tullessa. Se taas tarkoittaa, että koodia ei tarvitse jakaa.

Koodin naputtelu pois   – hoidettu!
Koodin jakaminen pois – hoidettu!

Entä saako hälytykset päälle automaattisesti?

Mitä hälytysten aktivoinnin kanssa voisi tehdä, jos muistiin luottaminen ei ole mielestäsi tarpeeksi turvallista?

Hälytysten ajastus on hyvä pohja. Kun kello tulee kahdeksan illalla, niin pamautetaan hälytykset automaattisesti päälle, oli väkeä sisällä tai ei.

Sen jälkeen on enää yksi hoidettava asia: mitä tehdään, jos joku tulee käymään, kun hälytykset ovat päällä.

Ensimmäinen osa on helppo. Deltabit Dooriksella ovesta kuljettaessa hälytykset menevät automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen ne pitää enää saada takaisin päälle, kun talo on taas tyhjä.

Kuinka automatiikka toimii?

No, tavallaan yksinkertaisesti. Deltabit Gatekeeperissä on sisäänrakennettu automatiikka, joka laittaa hälytykset takaisin päälle, kun viimeinen henkilö poistuu valvottavasta tilasta. Sitä varten systeemi seuraa kulkutiedoista, kuinka monta henkeä on sisällä.

Tämä vaatii sen, että myös jokaisen ulko-oven sisäpuolelle asennetaan tunnistin. Jotta paikallaolotiedot ovat ajan tasalla, kaikkien pitää käyttää sitä ulos mennessään. Joka kerta.

Harmittavasti yllättävän usein tapahtuu kohteliaisuuskulkuja, eli yhdellä oven avauksella meneekin useampi henkilö ulos. Näin Deltabit Gatekeeper ei voi laittaa hälytyksiä automaattisesti päälle, koska se luulee, että joku on vielä sisällä.

Kuvituskuva suuri määrä ihmisiä kulkee ovestaKuva: Arturo Castaneyra

Siihenkö tämä kaatui? No ei!

Tätä tilannetta varten Deltabit Gatekeeperin voi laittaa kirjaamaan kaikki sisällä olijat automaattisesti ulos, kun hälytykset ohjataan ajastuksella tai Deltabit Dooris -tunnistimelta päälle.

(Kyllä, murtohälyttimen voi ohjata myös päälle Deltabit Dooriksella. Tämä on toinen tapa välttää koodien jakaminen.)

Tällöin paikallaolotilanne Deltabit Gatekeeperissä nollautuu. Kun joku käy epänormaaliin aikaan konttorilla, niin muut ovat jo etukäteen automaattisesti kirjattu ulos. Tulija on ainoa, joka lasketaan sisällä olevaksi.

Silloin riittää, kun kävijä avaa oven ulos lähtiessään sisäpuolen kulunvalvontalukijalla. Voilá – hälytykset ovat taas päällä!

Jos etsit satavarmaa ratkaisua, niin kaikkein järein ratkaisu on asentaa ovelle pyöröportti, joka päästää aina vain yhden henkilön kerrallaan ulos. Näin saadaan pakotettua jokainen kulkija käyttämään aina Deltabit Doorista. On kyllä varma, mutta ei ihan joka firman juttu.

Kuinka linkitys murtohälyttimeen tehdään?

Teknisesti Deltabit Gatekeeper yhdistetään murtohälyttimen avainkytkimeen, jonka avulla hälytykset voi ohjata päälle tai pois.

Tämä löytyy nykyisin suurimmasta osasta murtohälyttimiä – mutta ei kaikista. Se kannattaa siis tarkistaa ensin.

Eikä maksa yhtään lisää!

Eikä tässä kaikki: Näistä hienoista ominaisuuksista otimme ennen maksun, mutta nyt hälytysjärjestelmän ohjaus sisältyy Deltabit Gatekeeperin hintaan. Ja tottakai myös nykyisille asiakkaillemme.

Deltabit Gatekeeper on paitsi helppokäyttöinen, myös monipuolinen. Sisäänrakennettu murtohälyttimen hallinta auttaa villeimpiäkin käyttäjiä hoitamaan hälytykset päälle ja pois turvallisesti.

Laita viestiä, jos haluat tietää lisää. Tulemme mielellämme myös paikan päälle näyttämään, kuinka systeemi toimii.

Laita sähköpostia: info@deltabit.fi
Soita: 010 835 8500

Tai lue lisää suoraan tuotesivuilta:

Deltabit kulunvalvonta

 

Deltabit 100: Kuinka helpotat kulunvalvontaa ja työajanseurantaa alalla kuin alalla

Tulevien asiakkaidemme kanssa keskustellessamme he kysyvät meiltä usein, minkä tyyppisiä asiakkaita meillä on ennestään. Jotta pääsisimme tulevaisuudessa vähemmällä vaivalla, niin päräytimme nettisivuillemme 100 esimerkkiasiakkaan listan.

Laitoimme listaan mahdollisimman eri tyyppisiä käyttäjiä. Näin saat paremman kuvan siitä, kuinka monipuolisiin paikkoihin sormenjälkitunnistus sopii helpottamaan kulkua ja tekemään työajan seurannasta mukavampaa.

Emme tietenkään saaneet kaikki asiakkaita mahtumaan, sillä tuotteitamme on käytössä jo yli tuhannessa kohteessa! Ja uusia asiakkaita tulee lähes päivittäin.

Yllättävän suuri osa uusista käyttäjistä on saanut kimmokkeen hankintaan nykyisten käyttäjien suosituksesta. Olemme siis tehneet jotakin oikein.

Paikkoja löytyy paljon, tavallisista toimistokohteista maatiloihin ja tehtaisiin. Asiantuntijapalveluita, kuntia, kauppoja, kuntosaleja ja vaikka mitä muita.

Asenne yhdistää

Ehkä tärkein käyttäjiä yhdistävä tekijä on asenne. Asenne tehdä muutoksia, jotta päivittäisestä tekemisestä tulee helpompaa ja mukavampaa.

Meillä Deltabitissä on sama asenne: teemme tuotteistamme äärimmäisen yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä – mutta todella monipuolisia. Laitamme itsemme tiukalle, jotta sinulla olisi helpompaa.

Sukelletaanpa syvemmälle ja käydään läpi muutamia aloja ja yrityksiä.

Tuotteet ja jalostus

Erilaisia tuotteita valmistavia firmoja on laidasta laitaan. Löytyy Kingspanin eristeet, Nokian Renkaat ja Sisun Akselit. On automaatiotekniikkaa ja softaa sekä useampikin valomainosyritys. Fysioline valmistaa laitteita kuntoutukseen ja kuntoiluun sekä Haltija apuvälineen poikineen.

Elintarviketeollisuudesta ja -tuotannosta löytyy yllättävänkin suuri porukka. Siellä on leipomoita, keksitaloa, monelle tuttu Kalaneuvos-kalafirma ja ehkä Suomen kekseliäin kananmunatalo Munax.

Myös maatalousyrittäjät käyttävät paljon sormenjälkitunnistusta, vaikka heitä ei listalta löydykään. Maanviljelijät ja kanalat käyttävät iloisesti vehkeitä ja viimeisten parin vuoden aikana on ollut oikein sikalabuumi.

Alihankintateollisuus

Kunnon duunareitakin löytyy. Metalliteollisuus on ottanut sormenjäljen omakseen. Laitoimme listalle kymmenkunta esimerkkiä metallipajoista. Etsi listasta sanaa metalli tai teräs, niin löydät useimmat.

Perheyritys Kovabetoni on ottanut sormenjälkitunnistuksen omakseen hyvällä asenteella. (Kovabetonilla on muuten reipas muutos menossa, kannattaa lukea Hesarin hieno juttu uudesta toimitusjohtajasta Marjet Mäkisestä.)

Viihde ja hyvinvointi

Viihdettä ja hyvinvointia löytyy kattavasti. Laitoimme listalle pari teatteria, eli Oulun kaupunginteatterin ja Tampereen Komediateatterin.

Muutama kuntosalikin mahtui mukaan, laitoimme logot sekä perinteisemmistä saleista että modernimmasta cross-fit salista. Sormenjälki auttaa myös niin vanhusten, sairaiden kuin päihdekuntoutujienkin huolenpidossa.

Kaikennäköiset palvelut

Lasilipponen laittaa lasit, Konalan Autohuolto autot ja Kylmä 2000 kylmälaitteet kuntoon. Eikä lista olisi täydellinen ilman sähköliikettä ja kiinteistönhoitoyritystä. LVI-liikekin listalta löytyy.

Liikennöitsijät ovat innostuneet kulunvalvonnasta ja työajanseurannasta. Länsilinjat ja Jyrkilä kuljettavat matkustajat perille ja sormenjälkitunnistus tekee homman pyörittämisestä mahdollisimman helppoa.

Asiantuntijatkin pääsivät mukaan. Bisnode tarkistaa luottotiedot, BST-Arkkitehdit suunnittelee rakennukset ja Finance Link tarjoaa laskurahoituksen.

Kaupankäynti

Kaupankäynti on helppoa, kun ei tarvitse huolehtia ovista kulkemisesta tai työajan hallinnasta. Listalta löytyy Iskua, Osuuskauppaa ja monenlaista tukkukauppaa kukista autotarvikkeisiin. Restamax ja Finnresta laittavat vatsat täyteen. Luonnollisesti pientä korvausta vastaan.

Kunnat ja kaupungit

Ja hei, ei unohdeta kuntia ja kaupunkeja! Siellä on Helsinki ja Taivalkoski, eli suuri ja pieni, etelä ja pohjoinen sekä muutama muu kunta siitä väliltä.

Listaa oli mukava tehdä, tuli paljon muistoja. Oli itsellemmekin hieman yllätys, kuinka monenlaisia asiakkaita meillä onkaan. Pitäisi tehdä oikein Suomen kiertue, niin pääsisi kuulemaan viimeisimmät kuulumiset!

Katso tästä listamme esimerkkiasiakkaistamme. Lista löytyy tarinoiden alta, klikkaa laatikko auki, niin sivu pitenee kummasti.

Ja hommaa seuraavaksi systeemi teillekin!

Deltabit kulunvalvonta Deltabit työajanseuranta

 

Deltabit Gatekeeper uudistuu entistäkin helpommaksi – ja kauniimmaksi

Saammeko esitellä: uusi Deltabit Gatekeeper!


Deltabit Gatekeeper -kulunvalvonta hallintaohjelma

On hetkiä, jolloin tulee aika uudistua ja Deltabit Gatekeeperin osalta se aika on tullut.

Deltabit Gatekeeper -ohjelmisto on älykäs opastaja ja hallitsija kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmiemme takana. Se on osaamisemme ydintä, jota on kehitetty jo lähes parinkymmenen vuoden ajan.

Olemme laittaneet koko ohjelmiston uusiksi ja se on nyt saatavilla. Uudella Deltabit Gatekeeperillä voit hoitaa kulunvalvonnan ja työajanseurannan entistäkin helpommin, suorastaan nautittavasti.

Kaunis ulkoasu ja tolkuttoman yksinkertainen käyttää

Jos olet tutustunut Deltabit Gatekeeperiin aikaisemmin, huomaat varmasti muutoksen ulkoasussa. Tässä versiossa olemme panostaneet todella paljon siihen, että Gatekeeperin käyttäminen antaisi sinulle hyvän fiiliksen.

Uudella Deltabit Gatekeeperillä tärkeimpien asioiden hoitaminen on yksinkertaista. Kaikki tarpeellinen, ja vain tarpeellinen, tieto on saatavilla nopeasti ja helposti. Mutta myös harvemmin tarvittavat asiat löytyvät tarvittaessa loogisesti.

Koska Deltabit Gatekeeperiin on kasattu vuosien mittaan reilusti ominaisuuksia, tarvittiin paljon hikistä työtä ennen kuin homma saatiin kasaan.

Tässä lopputulos yhdestä eniten käytettävistä ominaisuuksista, eli henkilöiden hallinnasta.

Henkilötiedot, kulkuoikeudet ja työajanseurannan perustiedot ovat selkeästi ryhmiteltyinä yhdellä sivulla. Harvemmin tarvittavat ohjelmistojen käyttöoikeudet on piilotettu, mutta ne saa näkyviin yhdellä klikkauksella.

Sormenjälkien tallennus hoidetaan visuaalisesti. Sormi valitaan sormea klikkaamalla ja kaikki turha on karsittu pois.

Deltabit Gatekeeper sormenjälkitunnistus

Muut ominaisuudet seuraavat samaa logiikkaa, eli yksinkertaista ja kaunista toimintaa.

Uusi Deltabit Gatekeeper on saatavissa heti

Ohjelma on toimitusvalmis saman tien. Jos hankit Deltabit Gatekeeperin tänään, niin saat heti uuden version.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää tai nähdä Deltabit Gatekeeperin toiminnassa:

Sähköpostittele: info@deltabit.fi
Rimpauta: 010 835 8500

Voit myös lukea lisää suoraan tuotesivuilta:

Deltabit työajanseuranta Deltabit kulunvalvonta

Jos olet kiinnostunut tarinasta uudistuksen takana, jatka eteenpäin.

Uusi Deltabit Gatekeeper – koko tarina

Deltabit seilaa uusille vesille

Tarina alkaa tammikuusta 2017, jolloin istuimme alas jokavuotiseen suunnittelukokoontumiseemme. Se on yksi vuoden tärkeimmistä tapaamisista, sillä siellä päätämme porukalla asiat, joihin laitamme paukut seuraavan vuoden aikana.

Olimme pari viime vuotta keskittyneet uusien potilastunnistustuotteiden tekemiseen. Olimme julkaisseet useita vetäviä tuotteita ja rampanneet ympäri maailmaa myymässä niitä.

Deltabit potilastunnistusjärjestelmät terveydenhuoltoonYrityksille tehdyissä tuotteissa (kulunvalvonta ja työajanseuranta) edellinen isompi ponnistus oli Deltabit Idiksen ja Dooriksen kehitys pari vuotta sitten. Ne onnistuivat hyvin, olemme niihin edelleen oikein tyytyväisiä.

Kävimme kokoontumisessa eri tuotealueita läpi löytääksemme eniten huomiota ansaitsevat tuotteet. Etsimme tuotteita, joita parantamalla saisimme käyttäjät ilahtumaan ja jopa yllättymään.

Kuuma asia keskustelussa oli se, kuinka tärkeää sormenjälkitunnistus on tuotteissamme. Olimme aiemmin keskittyneet ainoastaan sormenjälkitunnistuksen käyttöön. Syynä oli se, että halusimme viestin mahdollisimman selväksi: sormenjälki on paras tapa tunnistaa henkilö ja muuta ei tarvita.

Myyjillä oli kuitenkin tunne, että muutoksen aika on tullut.

He kertoivat, että heidän ei enää tarvitse selittää sormenjäljen ideaa asiakkaille. Älypuhelinten ansiosta sormenjälkitunnistuksen helppous on yleensä itsestään selvää. Myyjien mielestä oli tullut aika poistaa itse laitetut esteet ja laittaa tuotteisiin kaikki ominaisuudet, jotka vain suinkin voimme.

Kukaan ei pannut vastaan. Itse asiassa päinvastoin. Fiilis oli, että nyt voimme viimeinkin antaa palaa kunnolla. Annetaan tuotekehityksen näyttää, mihin se oikein pystyy, ilman rajoitteita.

Paitsi että yksi rajoite säilyi: ominaisuuksien lisääminen ei saa tehdä tuotteiden käytöstä monimutkaisempaa. Päinvastoin, muutoksia tehdessä pitäisi pyrkiä helpottamaan käyttöä entisestään.

Ensimmäinen päätös: Tuotekehityksessä kaasu pohjaan

Kun ensimmäinen iso päätös oli tehty, niin seuraavaksi piti valita, mihin tuotteisiin laitetaan vauhtia.

Firmatuotteidemme kysyntä oli kasvanut reilusti viime kesästä alkaen. Edellisistä isommista uudistuksista oli kuitenkin jo pari vuotta ja kehitysideoita oli kertynyt aika läjä. Sen enempää aikailematta päätimme, että laitamme kulunvalvonnan ja työajanseurannan kehityskoneen taas käyntiin.

Tavoitteeksi laitettiin tehdä kulunvalvonta helpommaksi kuin kenelläkään muulla. Ja sama työajanseurannalle. Vain ykkössija kelpaa.

Toinen päätös: Tehdään kulunvalvonnasta ja työajanseurannasta helpompaa kuin koskaan

Kokoontuminen päättyi iloisissa ja innostuneissa tunnelmissa. Korkean inspiraatiotason pystyi näkemään suoraan askelen pituudesta ja upeasta ryhdistä, kun väki käveli kohti toimistoa.

Ehkä tässä vaiheessa on hyvä olla rehellinen – olimme ennakoineet päätöstä.  Ensimmäinen kehityskohde oli valittu jo ennen koko tapaamista. Se oli mahdollisuus tehdä työaikaleimauksia missä tahansa internet-selaimen kautta. Olimme jopa luvanneet toimittaa sen muutamalle asiakkaalle.

Kolmas päätös: Lisätään etäkirjausominaisuus työajanseurantaan

Mobiili työajanseuranta puhelimella

Syy etäkirjauksen ottamiseen heti työn alle tuli suoraan käyttäjiltä. Monet asiakkaat olivat kyselleet meiltä mahdollisuutta työaikaleimausten tekemiseen myös toimiston ulkopuolella. Me olimme aikaisemmin halunneet yhdistää varmuuden ja helppouden, eli käyttää vain Deltabit Idis -työaikapäätettä ja tehdä leimaukset sormenjäljellä.

Vanhat ajatukset heitettiin romukoppaan, etäkirjaus olisi ensimmäinen tuotteemme ilman sormenjälkeä.

Koska olimme ottaneet jo etunojaa, etäkirjaus tuli valmiiksi ennätysajassa. Ensimmäiset asiakkaat ottivat sen käyttöön jo helmikuussa. Ja olivat tyytyväisiä.

Neljäs päätös: Viritetään Deltabit Dooris huippuiskuun

Tuotteemme, jonka näet luultavasti useimmin, on ovien pielessä kököttävä Deltabit Dooris -sormenjälkitunnistin. Päätimme seuraavaksi keskittyä sen paranteluun.

Deltabit Dooris sormenjälkitunnistin ja kulunvalvonta

Työ on valmistunut pala kerrallaan vuoden mittaan.

Vaikka Dooris näyttää entiseltään, se on muuttunut sisältä melkoisesti. Tässä lista kaikista muutoksista, jotka olemme tänä vuonna tehneet:

 1. Paransimme sormenjälkitunnistuksen nopeutta ja luotettavuutta Nopeus on älypuhelinten tasolla ja luotettavuus vaativimmissa olosuhteissa jopa parempi.
 2. Lisäsimme yritysmallin sormenjälkien tallennusmäärän 5000 sormenjälkeen, kun se aiemmin oli 2000. Asiakkainamme on myös suuryrityksiä, joilla voi olla ovia, joista kulkee näinkin paljon ihmisiä. Kotimallin kapasiteetti säilyy entisellään 200 sormenjäljessä.
 3. Laajensimme Deltabit Dooriksen toiminnallisuutta niin, että käytettävissä vakiona on kolme tunnistustapaa:
  • sormenjälkitunnistus
  • RFID-kulunvalvontatunniste eli kulkukortti
  • numerokoodi

Tuki perinteisille RFID-kulkutunnisteille oli näkyvä muutos ja on herättänyt paljon kiinnostusta. Mutta yksi asia ei silti muutu: sormenjälki on tottakai edelleen paras tapa kulkea, vai mitä?

Viides päätös: Laitetaan Deltabit Gatekeeper -ohjelmisto uusiksi

Kun laitepuolta on pantu kuntoon, siirryimme seuraavaksi ohjelmiin, eli Deltabit Gatekeeperiin. Deltabit Gatekeeper on äly niin kulunvalvonnan kuin työajan seurannankin takana.

Ominaisuuksien puolesta asiat olivat hyvässä jamassa, ne riittivät vaativammillekin asiakkaille. Moni asiakas oli myös kehunut kulunvalvontaamme markkinoiden helppokäyttöisimmäksi, mikä on aina mukava kuulla.

Jos et ole vielä tutustunut Deltabit Gatekeeperiin, niin tässä lyhyt yhteenveto tärkeimmistä ominaisuuksista:

 • Kulkuoikeudet: Deltabit Gatekeeper -ohjelmalla voit määrittää, kuka saa kulkea mistäkin ovesta ja milloin. Gatekeeper ohjaa ovilla olevat Deltabit Doorikset päästämään sallitut henkilöt kulkemaan ovista ja pitämään vorot loitolla.
 • Ovien tilan valvonta: Ovivalvonnalla pystyt valvomaan ovien tilaa. Näet yhdellä vilkaisulla, onko jossakin ovi tai lukko auki tai kiinni. Jos joku pirauttaa sinulle kylmissään lukitun oven takaa, voit avata oven työpöydän äärestä hiirtä klikkailemalla. Ei rasitu jalat turhaan.
 • Henkilöiden paikalla olo: Läsnäoloseurannalla voit katsoa, onko kaivattu henkilö paikalla ja jos ei ole, niin onko poissaolija jättänyt mitään vinkkiä olopaikastaan. Kätevä toiminto, jos työhösi kuuluu vaikka puhelimeen vastailu.
 • Kulkuraportit: Raporteista voit jälkikäteen tarkistaa, kuka kulki, mistä ja milloin. Kätevä toiminto, jos epäilet esimerkiksi väärinkäytöksiä.
 • Työajanseuranta: Voit seurata, kuka oli milloinkin töissä, milloin tauot pidettiin ja paljonko tunteja kertyi millekin työaikalajille.

Aloitimme uuden version suunnittelun käymällä läpi kaikki kertyneet ideat. Listalle pääsi monta pikkujuttua, joilla toimintaa voisi helpottaa vieläkin enemmän.

Suurin muutos listalla oli ulkoasu. Kun olimme viime vuodet keskittyneet toiminnallisuuden kehittämiseen, niin ulkoasu kaipasi jo päivitystä.

Tiimi kävi töihin ja uusi Gatekeeper on nyt valmis. Niin pikkujutut, kuin ulkoasukin.

Deltabit Gatekeeper kulunvalvonta ja työajanseuranta

Olemme päässeet hämmästyttävän pitkälle tammikuun jälkeen, mutta listalta löytyy vieläkin asioita kehitettäväksi. Ideoita tuntuu tulevan koko ajan vain lisää.

Ota yhteyttä!

Jos haluat nähdä Gatekeeperin toiminnassa, niin ota yhteyttä. Katsotaan yhdessä, olisiko Deltabit paras ratkaisu sinullekin:

Sähköpostittele: info@deltabit.fi
Rimpauta: 010 835 8500

Lisää luettavaa aiheesta löytyy sivuiltamme, kannattaa käydä lukemassa:

Deltabit työajanseuranta Deltabit kulunvalvonta

Deltabit verkkokauppa on auki!

Tiedät varmasti tunteen, kun talvisena lauantai-iltana menet saunan jälkeen ulos vilvoittelemaan ja ovi menee vahingossa takanasi lukkoon. Ja avain on sisällä.

Deltabit Dooris -sormenjälkilukijalla pääsisi sisään, mutta kun sitä ei ovessa ole, niin ei ole. Nyt harmittaa.

Päätös tulee saman tien, Deltabit Dooris oveen ja äkkiä. Mutta minkäs teet, kun kaikki kaupat ovat kiinni, eikä Deltabit Doorista saa, vaikka kuinka haluaisi.

Ei huolta, Deltabit ratkaisee ongelmasi, sillä…

Deltabitin verkkokauppa on avattu!

Deltabit verkkokauppa

Olemme avanneet Deltabitille webbikaupan. Löydät sen osoitteesta:

deltabit.fi/kauppa

Nyt voit ostaa Deltabit Dooris -sormenjälkilukijan kotiisi suoraan meiltä, milloin tahansa ja mistä tahansa, vaikka saunan lauteilta.

Kaupan avajaistuotteet

Jos haluat käyttää Deltabit Doorista yrityksesi kulunvalvontaan, eli hankkia koko Deltabit Gatekeeper -järjestelmän, niin silloin kannattaa edelleen ottaa yhteyttä suoraan meihin.

Lukko ja asennuspalvelu lukkoliikkeeltä

Ovesi avaamiseen Deltabit Dooris tarvitsee vielä normaalin releohjatun sähkölukon, esimerkiksi solenoidi- tai magneettilukon. Voit ostaa sen esimerkiksi lukkoliikkeistä, joista löytyy hyvä lista jälleenmyyjäsivuiltamme.

Sähkölukon asennus vaatii osaamista ja hyvät työkalut. Esimerkiksi reiän poraaminen oven saranapuolelta lukolle vaatii kokemusta – ja todella pitkän poranterän. Siksi suosittelemme, että osaava lukkoliike hoitaa sekä sähkölukon että Deltabit Dooriksen asennuksen. Heiltä asennus sujuu kätevästi.

Toimitus on ilmainen!

Me toimitamme tilauksesi Postin kautta sinulle kotiin Suomen alueella parissa päivässä. Emme veloita toimituskuluja, käsittelykuluja tai maksutapakuluja. Kaupassa tuotteen kohdalla näkyvä hinta on koko hinta kotiin toimitettuna.

Käypä valitsemassa sinulle sopiva tuote ja laita tilaus sisään!

Deltabitin verkkokauppaan

Kellokorttien kellokortti – nyt loppui harakanvarpaiden tihrustelu

Kellokortti on tehnyt pitkän matkan työnantajien suosikista työntekijöiden etujen valvomiseen. Niitä on nykyisin monenlaisia ja käyttötapoja on paljon.

Tässä kirjoitus kellokortin historiasta ja siitä, mihin kaikkeen sitä oikein käytetään.

Meidän aito suomalainen tuotteemme Deltabit Idis -kellokortti on ehkä nykyaikaisin ja helpoin versio kellokortista. Ja varma. Siksi se käytössä useammassa paikassa kuin uskotkaan.

Deltabit Idis työaikapääte

Jos Deltabit Idis -kellokortti kiinnostaa, voit lukea Deltabit Idiksestä lisää täältä. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä meihin:

Sähköposti: info@deltabit.fi
Puhelin: 010 835 8500

Lue lisää Deltabit Idis -kellokortista

 

Tai jatka kellokortin tarinan lukemista…

 


Kellokorttien tarina

Kellokortti ilmestyi työpaikoille jo 1800-luvulla tehdastyön yleistyessä.

Kellokortti tarkoitti korttia, johon kellonajat leimattiin tullessa ja lähdettäessä. Kello + kortti = kellokortti, nokkelaa! Leimaukset tehtiin kellokorttilaitteella, jota myös leimauslaitteeksi kutsutaan.

Kellokortin tavoite oli yksinkertaisesti valvoa, että työntekijät tekevät tarpeeksi töitä. Tehokkuus oli siihen aikaan kuuminta uutta ja kellokortti tuki sitä mainiosti. Niin alkoi työajanseuranta.

Historiallisia kellokortteja
© Les Chatfield & Eric Fischer

Kellokortti hoiti homman ilmeisen hyvin, sillä niitä on, uskomatonta kyllä, vieläkin käytössä. Kyllä, kellokortteja, joita leimataan kellokorttilaitteella.

Yleensä tosin nykyisin kellokorttina toimii henkilökohtainen tunnuskoodi, avaimenperätunniste, tai Deltabit Idiksen ollessa kyseessä myös sormenjälki. Leimausten teko on paljon helpompaa, mutta logiikka on edelleen sama.

Työajan kirjaukset voi tehdä myös tietokoneella tai puhelimella. Mutta moderni versio vanhasta kunnon kellokortista on edelleen paras tapa tehdä leimaukset silloin, kun työpaikka on kiinteä, eikä siellä istuta koko ajan tietokoneen ääressä.

Kellokortti lakisääteisessä työaikakirjanpidossa

Toiminta on kehittynyt ja kellokorttia käytetään myös paljon muuhun kuin vain työajan tehokkaaseen seuraamiseen. Nyt sillä suojataan esimerkiksi työntekijän oikeuksia.

Laki kahdeksan tunnin työajasta tuli voimaan 1918. Jo silloin piti ylitöistä pitää kirjanpitoa:

”Tehdyistä ylitöistä ja hätätöistä sekä näistä maksetuista palkoista on työnantaja velvollinen pitämään luetteloa, joka on vaadittaessa näytettävä tarkastusviranomaiselle sekä työntekijäin valtuutetulle.”

Nykyisin jokaisella työpaikalla (paitsi poronhoidossa, uittotyössä, kalastuksessa, papeilla jumalanpalveluksessa ja muutamilla muilla) pitää olla lakisääteinen työaikakirjanpito tehdyistä tunneista.

Jos haluaa vain täyttää lain minimivaatimukset, eli kirjata tehdyt tunnit, ja tehdä kirjauksen mahdollisimman helpoksi työntekijöille, niin ei muuta kuin moderni kellokortti ovenpieleen ja homma on sillä selvä.

Kun työsuojelutarkastus tulee, niin järjestelmästä vain raportti ulos ja työaikakirjanpito on siinä. Helppoa sekä työantajalle että työntekijöille.

Kellokortti voi lisätä työn tehokkuutta

Mutta kun kerran kellokortti ovenpielestä löytyy, niin eikö sitä kannattaisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti?

Aika moni yritys ajattelee niin.

Siksi he käyttävät kellokortilla kerättävää tietoa palkanlaskentaan, joko alustavaan työajan tulkintaan palkanlaskijan apuna tai jopa lähes täysin automatisoituun palkanlaskentaan. Näin säästyy aikaa ja sitä myöten rahaa.

Kun laskentasäännöt on viritelty kohdilleen (joka on muuten yllättävän monimutkaista hommaa), niin myös virheet vähenevät.

Deltabit Gatekeeper työajanseurannan työaikaraportit

Työajanlaskentasysteemeitä löytyy runsaasti, meidän versiomme on nimeltään Deltabit Gatekeeper. Sillä laskenta ja raportointi hoituvat kätevästi.

Tässä muutama esimerkki tiedoista, joita nykyaikaisella kellokortilla voi kerätä tai näyttää:

 • kokonaistyöaika, eli tulon ja lähdön erotus
 • taukojen kestot
 • poissaolot ja lomat
 • eri projekteihin tai työtehtäviin käytetyt ajat, eli työn sisällön analysointi
 • liukuvan työajan saldo

Vaikka kellokortin voi monessa tapauksessa korvata nettiselaimilla käytettävillä leimausohjelmilla, niin on paikkoja, joissa sitä ei korvaa mikään. Useimmiten nämä ovat paikkoja, joissa työtä tehdään kiinteässä toimipisteessä eikä sitä tehdä tietokoneella.

Siksi ennustamme kellokortille vielä pitkää ikää tuottamassa iloa monella työpaikalla.


Deltabit Idis – se helpoin kellokortti

Deltabit Idis on todellinen kellokorttien kellokortti. Lue sivuiltamme lisää siitä, mihin kaikkeen Deltabit Idis pystyy:

Lue lisää Deltabit Idis -kellokortista

 

Tai ota yhteyttä ja pyydä esittely paikan päälle:

Sähköposti: info@deltabit.fi
Puhelin: 010 835 8500

 

Deltabit Dooris paranee entisestään: nyt voit kulkea myös kulkulätkällä!

Deltabit Dooris: Sormenjälki + koodi + RFID

100 % HELPPOUTTA, 0 % RÄPLÄÄMISTÄ

Tästä päivästä lähtien lisäämme kulkukorttiominaisuuden jokaiseen ovia avaavaan Deltabit Dooris ‑sormenjälkilukijaan. Saat nyt samassa paketissa kolme kulkutapaa: sormenjäljen, kulkukoodin ja RFID-kulunvalvontatunnisteen, eli tutummin kulkukortin tai -lätkän.

Deltabit Dooris yrityksille Deltabit Dooris kotiin

Sormi on melko kätevä avain

Me Deltabitissä olemme hokeneet, että sormi on kätevin avain. Tähän on ollut helppo uskoa, sillä Deltabit Dooris ‑sormenjälkilukijoita löytyy jo yli tuhannen rakennuksen ovesta. Aikamoinen määrä, vai mitä? Ja käyttäjät ovat olleet todella tyytyväisiä.

Mutta kuten tiedämme, paikallaan ei pysyen ei pääse eteenpäin. Tuli siis aika pohtia, miten voisimme entisestään parantaa tuotettamme – ja olisiko se edes mahdollista.

Pohdinnan lopputulemana kävi ilmi, että Deltabit Doorista voitiin kehittää ja se oli jopa fiksua.

Entä jos ei ole sormea?

Käyttäjien määrän lisääntyessä törmäsimme tilanteisiin, joissa sormenjälkitunnistus ei ollutkaan paras vaihtoehto. Äärimmäinen esimerkki on henkilö, jolla ei ole sormenjälkiä, koska hänellä ei ole sormia.

Muitakin tapauksia löytyy, kuten vaikkapa tavarantoimittaja, jonka henkilöstö vaihtuu, eikä etukäteen voida tietää, kuka kuski milloinkin tavaraa toimittaa. Deltabit Dooriksen on toimittava näissäkin poikkeustilanteissa sujuvasti.

Nämä tilanteet ovat toki hoituneet aiemminkin: Deltabit Doorikseen on saanut myös perinteisen RFID-kulkutunnisteen, eli kulkukortilla toimivan tunnistuksen. Numerokoodikin on ollut mukana alusta saakka.

Koimme valaistumisen

Ennen tunnistustapa piti päättää etukäteen, jo systeemiä hankittaessa. Hankintavaiheessa käyttäjien tarpeet ovat kuitenkin toisinaan hieman arvailun varassa, niinpä hutejakin tuli.

Jotkin asiakkaamme kyselivät pari kuukautta käyttöönoton jälkeen, että saisiko käytössä olevaan Doorikseen lisättyä vielä kulkukorttiominaisuuden. No, lukijan vaihtamalla se toki onnistui, mutta eihän se kovin näppärää ollut. Eikä halpaakaan.

Kun kyselyjä tuli tarpeeksi, aloimme älytä, että vaikka Deltabit Dooris on hämmentävän hyvä tuote, se ei ehkä sittenkään olekaan helpoin kaikille käyttäjille.

Tämän oivalluksen jälkeen olimme edelleen sitä mieltä, että useimmille käyttäjille sormi todella on kätevin avain, mutta se ei passaa kaikkiin tilanteisiin. Hoksasimme myös, että tilanteet vaihtelevat ja käyttäjän pitäisi olla ennustaja, että hän osaisi ottaa huomioon kaiken heti.

Tähän haluttiin muutos, ja sassiin sittenkin.

Ja sitten fiksattiin Doorista

Tärkeintä meille on, että tuotteidemme hankinta ja käyttö ovat asiakkaillemme niin helppoja kuin mahdollista. Jotta tämä ei jäisi turhanaikaiseksi höpöttelyksi, päätimme tehdä ison muutoksen:

Sormenjälkitunnistuksen lisäksi Deltabitin tuotteissa on nyt vakiona myös kulkukortti- ja numerokooditunnistus.

Veikkaamme, että sormi on edelleen halutuin avain, mutta eipä meidän veikkailuillamme juuri ole väliä: on sinun asiasi päättää, mitä vaihtoehdoista käytät ja miten ovestasi kuljet.

Ranttaliksi on pantu muutenkin

Deltabit Dooris sormenjälki + koodi + RFID

Sisäänrakennettu tuki kulkutunnisteelle on hyvä jatko Deltabit Dooriksen hullulle vuodelle. Vaikka ulkoasu on säilynyt samana, niin töitä on tehty rajusti ja konepellin alla on tapahtunut paljon. Tässä tärkeimmät tämän vuoden muutokset:

 1. Paransimme sormenjälkitunnistuksen nopeutta ja luotettavuutta huimasti. Älypuhelimienkin sormenjälkitunnistus taitaa tätä nykyä jäädä kakkoseksi.
 2. Lisäsimme sormenjälkien tallennusmäärän peräti 5000 sormenjälkeen, kun se aiemmin oli 2000. Eipä tule äkkiä käytön rajat vastaan. Kotimallin kapasiteetti säilyy entisellään 200 sormenjäljessä.
 3. Laajensimme Deltabit Dooriksen toiminnallisuutta niin, että käytettävissä vakiona on kolme tunnistustapaa:
  • sormenjälkitunnistus
  • RFID-kulunvalvontatunniste eli kulkukortti
  • numerokoodi.

Aika hyviä parannuksia yhdelle vuodelle, vai mitä?

Jokos siellä ruudun toisella puolella mietitään, mitä tämä kaikki ollenkaan vaikuttaa hinnoitteluun? No, meillä on lisää huippuhyviä uutisia:

Hinta ei pompsahda!

Tuotteidemme kysyntä on kasvanut niin paljon, että pystymme tarjoamaan uuden toiminnallisuuden vanhalla hinnalla. Kova juttu, eikö?

Mitäpä enää mietit? Ei muuta kuin kaupoille!

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, olisiko Deltabit paras ratkaisu sinullekin:

Sähköpostittele: info@deltabit.fi
Rimpauta:
010 835 8500

Lisää luettavaa aiheesta löytyy kulunvalvontasivullamme osoitteessa:
www.deltabit.fi/kulunvalvonta/

Ja kotiversiosta löytyy tietoa täältä: Deltabit Dooris kotiin

Deltabit Dooris yrityksille Deltabit Dooris kotiin

Deltabit Unidis – sormenjälkitunnistus mihin tahansa järjestelmään

Deltabit Unidis potilastunnistus

Onko puhelimessasi sormenjäljellä toimiva näytön lukitus? Muistatko vielä, kuinka upean helposti puhelimen avaaminen sujui, kun otit sormenjälkitunnistuksen käyttöön ensimmäisen kerran? Mitä jos sinut voitaisiin muuallakin tunnistaa yhtä helposti?

Me ajattelimme, että olisihan sen hienoa. Istuimme vuosi sitten alas ja teimme suunnitelmat, kuinka sormenjälkitunnistuksen tarjoama helppous ja turvallisuus voitaisiin tuoda mihin tahansa järjestelmään.

Ja vielä siten, että biometrisen tunnistuksen vaatima erikoisosaaminen jäisi kokonaan meidän harteillemme.

Deltabit Unidis on nyt valmis

Työ on nyt tehty, testattu ja valmis laajempaan käyttöön. Annoimme systeemille nimeksi Deltabit Unidis. Se tarjoaa yleiskäyttöisen sormenjäljellä toimivan henkilötunnistuksen, jonka voi liittää helposti ja nopeasti muihin ohjelmistoihin.

Olemme ahkeroineet kehitystyön aikana ja ensimmäiset pilottiliitynnät on jo tehty ja asiakkaiden käytössä. Aloitimme sormenjäljen lisäämisellä terveydenhuollon järjestelmiin.

Miksi aloitimme juuri terveydenhuollosta?

Syy on yksinkertainen: jos olet joskus ollut hoidettavana sairaalassa, niin taustalla toimii varsinainen tunnistusrumba. Sinut tunnistetaan ilmoittautuessasi, lääkäriä tavatessasi, laboratorionäytteitä otettaessa, lääkkeitä annettaessa ja itse hoidon aikana esimerkiksi leikkauksissa tai sädehoidossa. Oikea tunnistus joka ikinen kerta on tärkeä. Jos tunnistusta ei tehdä oikein, se voi vaikuttaa terveyteesi, joskus vakavastikin.

Koska terveydenhuollon järjestelmiä on todella paljon, niin Deltabit Unidis on suunniteltu liitettäväksi erilaisiin järjestelmiin mahdollisimman monipuolisesti. Ensisijaiset käyttökohteet ovat niitä, joissa potilaiden tarkka tunnistus tehostaa työskentelyä tai lisää hoidon turvallisuutta.

Kun käytössä on yhteinen tunnistusjärjestelmä, niin potilaan elämä helpottuu. Tietojen tallennus tarvitsee tehdä vain kerran, jonka jälkeen tunnistus tehdään ilman mitään muistettavaa tai mukana kannettavaa.

Alla pari tarkempaa esimerkkiä siitä, kuinka biometrinen potilastunnistus lisää turvallisuutta ja nopeuttaa työn kulkua.

Deltabit potilastunnistusjärjestelmät terveydenhuoltoon

ESIMERKKI 1:
Lisää biometrinen tunnistus potilastietojärjestelmään

Tietojen käsittely potilastietojärjestelmissä perustuu siihen, että henkilöt ovat järjestelmässä vain yhteen kertaan. Tällöin kaikki oireisiin, diagnooseihin ja hoitoihin liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta ja hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa oikeiden tietojen pohjalta.

On kuitenkin tapauksia, joissa potilaiden tiedot ovat potilastietojärjestelmässä useampaan kertaan. Virheet ovat harvinaisia, mutta niitä tapahtuu ja yksikin virhe voi olla liikaa.

Kaikilla hoitoon tulevilla henkilöillä ei ole henkilötunnusta, he eivät muista sitä tai ovat esimerkiksi tajuttomia. Tällöin tietoja joudutaan käsittelemään käsin, jolloin inhimilliset virheet ovat mahdollisia.  Kun tunnistettavia henkilöitä on paljon, niin epätodennäköisetkin sattumat ovat mahdollisia. Ja mikä pahinta, virheet jäävät usein huomaamatta.

On myös henkilöitä, jotka eivät halua hoitotietojaan liitettäväksi oikeisiin henkilötietoihin. Tällöin he pyrkivät tarkoituksellisesti virheelliseen tunnistukseen. Näitä ovat esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevat henkilöt tai huumeiden käyttäjät.

He voivat antaa väärän henkilötunnuksen tai pyytää luomaan eri kerroilla eri väliaikaisen henkilötunnuksen. On myös mahdollista, että he esittävät olevansa toinen henkilö ja käyttävät toisen henkilön henkilötunnusta.

Tällöin potilastietojärjestelmässä olevat tiedot hajaantuvat useille henkilötunnuksille. Tai jos on käytetty toisen henkilön henkilötunnusta, saman henkilötunnuksen alla on eri henkilöiden tietoja. Tämä voi johtaa virhepäätelmiin diagnoosia ja hoitosuunnitelmaa tehdessä.

Biometrista tunnistusta käytettäessä henkilön tiedot eivät ole sidottuja dokumentteihin eikä henkilön antamiin tietoihin, vaan tunnistamiseen käytetään henkilön ominaisuuksia. Näin väärinkäytökset saadaan minimoitua.

Deltabit Unidis useita henkilöitä tunnistettu

ESIMERKKI 2:
Kuinka sormenjälkitunnistus parantaa hoidon turvallisuutta?

Potilasta hoidettaessa on tärkeää, että hoito kohdistuu aiotulle potilaalle. Joissakin hoitomenetelmissä virheellisen hoidon seuraukset voivat olla erittäin vakavat. Näissä tapauksissa potilaiden tarkka ja luotettava tunnistus on poikkeuksellisen tärkeää.

Perinteisesti potilas on tunnistettu henkilökortilla tai pyytämällä häntä kertomaan, kuka hän on. Tämä jättää kuitenkin mahdollisuuden virheille.

Moni asia voi mennä pieleen. Tunnistaminen voi jäädä tekemättä inhimillisen virheen vuoksi esimerkiksi, jos henkilökunnan huomio on kiinnittynyt johonkin yllättävään samanaikaiseen tapahtumaan. On myös sairauksia, kuten dementia, joissa potilas ei kykene itse kertomaan henkilöllisyyttään. Saman nimiset tai saman kuuloiset nimet voivat sekoittua hoitoon kutsuttaessa.

Hankalimpia tapauksia ovat ne, joissa potilas antaa ajattelemattomuuttaan tahallaan väärän henkilöllisyyden. Potilaat voivat esimerkiksi vaihtaa paikkoja keskenään, jotta kiireisempi pääsee nopeammin hoitoon. Tällöin hoito saattaa lipsahtaa väärälle potilaalle.

Biometrinen tunnistus poistaa sekä inhimilliset erehdykset että tahalliset harhaanjohtamisyritykset ja hoito kohdistuu aina oikealle potilaalle.

Paras tulos saadaan, kun tunnistusjärjestelmä on yhdistetty hoitojärjestelmään siten, että hoidon käynnistäminen ei ole mahdollista, jos potilas ei ole oikea. Näin saadaan myös tunnistuksen jälkeen tapahtuvat inhimilliset virheet poistettua.

Tämähän kuulostaa kiinnostavalta. Kuinka saisin sen meille käyttöön?

Deltabit on melkoinen liityntäpumppu. Olemme tehneet liityntöjä kymmeniin erilaisiin järjestelmiin, eli tiedämme, kuinka homma hoituu. Olitpa käyttäjä tai kehittäjä, ota yhteyttä suoraan meihin, niin aloitetaan hommat.

info@deltabit.fi
010 8358500

Älä epäröi, postilaatikossamme on aina tilaa ja vastaamme nopeasti!

Lue lisää Deltabit Unidis -potilastunnistuksesta

Deltabit.fi uudistui – ja syitä oli muitakin kuin tekemisen ilo!

Tervetuloa tutustumaan uuteen Deltabitiin! Edellisestä webbisivu-uudistuksestamme on reilut kolme vuotta aikaa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon pieniä asioita, jotka yhdessä ovat muuttaneet Deltabitin perinpohjaisesti. Siksi päätimme myllätä webbisivumme edustamaan paremmin nykyistä Deltabitiä.

Laitettiin sitten koko firma peliin

Kun uudistimme sivumme viimeksi, olimme juuri tehneet valtavan muutoksen toiminnassamme ja päättäneet keskittyä pelkästään sormenjälkitunnistustuotteisiin. Muutuimme palvelujen tarjoajasta puhtaaksi tuoteyritykseksi. Keskityimme yritysten kulunvalvontaan ja työajanseurantaan sekä kotiovien avaamiseen sormenjäljellä. Näiden lisäksi päätimme tavoitella kansainvälistä myyntiä Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmällemme.

Sinä keväänä olimme innostuneita ja jännittyneitä, olihan kyseessä koko Deltabitin 20-vuotisen historian suurin muutos. Laitoimme koko firman yhden kortin varaan. Ja laitoimme samalla myös itsemme peliin, sillä tiesimme, että muutos vaatii todella paljon työtä.

Päätös tarkoitti, että luovuimme 70 prosentista myyntiämme ja panostimme rajusti uusien tuotteiden kehittämiseen. Fiilikset olivat todella startupmaiset.

Alussa kylmä hiki meinasi nousta otsalle. Mutta emme kyseenalaistaneet päätöstä, vaan puskimme eteenpäin. Elimme muutaman kuukauden epävarmuudessa, ennen kuin kauppoja alkoi tulla. Juhlimme ensimmäisiä kauppoja kakkukahveilla, fiilikset olivat joka kerta yhtä hienot.

Uusien tuotteiden valmistuessa alkoi helpottaa

Kun saimme uudet hienot tuotteet ulos, myynti moninkertaistui saman tien. Samalla tuli todistettua, että tuotefirman paras markkinointikanava ovat hyvät tuotteet.

Olemme olleet suorastaan pöllämystyneitä kiinnostuksesta, kiitos kaikille yli tuhannelle asiakkaallemme. Onneksi olemme pystyneet pitämään sekä olemassa olevat että uudet asiakkaat tyytyväisinä. Laadukkaat tuotteet ja tyytyväiset asiakkaat ovat meille prioriteetti numero yksi.

Ja eikun uutta tuotetta putkeen

Myynnin käynnistyttyä pystyimme panostamaan uusiin tuoteryhmiin. Laitoimme lisää paukkuja potilastunnistustuotteisiimme. Potilastunnistuksen tueksi kehitimme Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyössä itseilmoittautumis- ja vuoronumerojärjestelmän, jolle annoimme nimeksi Deltabit Check-In.

Projekti meni todella hienosti ja käyttäjät ovat olleet poikkeuksellisen tyytyväisiä. Käykää vaikka kysymässä Kuopion sädehoito-osaston väeltä!

Sitten hiki päässä maailmalle

Kun olimme saaneet koneen Suomessa kunnolla käyntiin, aloimme laajentaa potilastunnistustuotteidemme myyntiä. Olemme rakentaneet kolmessa vuodessa myyntikanavat 21 maahan ympäri maapalloa. Se on vaatinut runsasta reissaamista ja paljon aikaeron takia valvottuja öitä. Ja messujärjestäjien kanssa säätämistä useammalla mantereella.

Kaiken tämän lopputuloksena on se, että Deltabit on nyt hyvin erilainen yritys kuin edellisen sivuston tekoaikaan. Olemme kansainvälisempi ja meillä on asiakkaita ympäri Suomen.

Yritysasiakkaiden lisäksi meillä on nykyisin vahva jalansija terveydenhuollon tuotteissa. Kunnianhimomme on säilynyt korkeana. Uskomme yhä vahvemmin, että voimme olla maailman parhaita siinä, mitä teemme.

Viimeisenä kikkana sivut uusiksi

Internet-ajan yrityksenä useimmat tutustuvat meihin webbisivujemme kautta. Siksi laitoimme sivumme kuvastavan paremmin sitä, keitä tällä hetkellä olemme ja mitä teemme.

Jatka selailua ja tutustu uuteen Deltabitiin! Me laitamme kahvit porisemaan ja kakun pöytään taas kerran.

PS. Maailmanensi-ilta – Deltabitin uutiskirje

Eikä tässä kaikki. Olemme päättäneet pistää pystyyn myös uutiskirjeen. Koitamme tarjota kiinnostavia artikkeleita asioista, jotka helpottavat elämääsi. Meillä on paljon ideoita ja koitamme saada niitä ulos aina, kun koemme, että laatu on riittävän hyvä.

Laita alle sähköpostiosoitteesi, niin liityt tilaajien joukkoon. Hyvällä tuurilla saatat olla jopa ensimmäinen!

Enemmän on nyt paljon enemmän – 5000 sormenjälkeä 2000 hinnalla

Deltabit Dooris sormenjälkilukijan yritysversioon voi tallentaa 5000 sormenjälkeä

Suomen suosituin ovia avaava sormenjälkilukija uudistuu. Yrityksissä käytettävään Deltabit Dooriksen uusimpaan versioon voi tallentaa 5000 sormenjälkeä entisen 2000 jäljen sijaan. Toiminta pysyy edelleen salamannopeana ja tunnistus tapahtuu sekunnin murto-osissa.

Onko 5000 sormenjälkeä paljon vai vähän? Se tarkoittaa esimerkiksi, että kaikki keskimääräisen jääkiekon liigaottelun katsojat voisivat tallentaa sormenjälkensä Deltabit Doorikseen – ja tilaakin jäisi vielä. Tai jokainen Finnairin tai Nesteen työntekijä voisi kulkea samasta ovesta sormenjäljellään.

Keskityimme uudistuksessa sisäisiin parannuksiin ja säilytimme ulkoasun entisellään. Näin yhteensopivuus edelliseen versioon säilyy ja niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat voivat käyttää kaikkia Deltabit Dooriksen versioita samassa järjestelmässä.

Vuonna 2016 Deltabitin kulunvalvonnan myynti suorastaan räjähti käsiin. Sormenjälkitunnistuksen helppous kiinnostaa laajasti eri tyyppisiä yrityksiä. Vuoden 2016 aikana toimitimme Deltabit Doorista kaiken kokoisiin kohteisiin alkaen yhdestä ovesta yli 200 oven järjestelmään kautta Suomen Uudeltamaalta Lappiin.

Sormenjäljellä toimiva kulunvalvonta helpottaa kulkua kaiken tyyppisissä yrityksissä. Se on käytössä toimistoissa energiayhtiöistä arkkitehtitoimistoihin ja elintarviketeollisuudessa alkutuotannosta jalostukseen. Sormenjälkitunnistus on vallannut alaa myös valmistavassa teollisuudessa esimerkiksi metalli-, puu- ja muoviteollisuudessa. Myös kunnat Helsingistä Taivalkoskelle käyttävät Deltabit Doorista ja Deltabit Gatekeeper -kulunvalvontajärjestelmää.

Vahva kasvutrendi näyttäisi jatkuvan ja odotamme vuodesta 2017 entistäkin parempaa. Helppous ja luotettavuus kiinnostavat.

Lue lisää kulunvalvonnasta:
Deltabit Dooris ja Deltabit Gatekeeper -kulunvalvontajärjestelmä

Deltabit suuntaa sormensa Etelä-Koreaan

Deltabit suuntaa sormensa Etelä-Koreaan

Jatkamme sädehoidon potilastunnistuksen myyntiponnisteluja, tällä kertaa vuorossa on taas Aasia. Olemme sopineet HL Medical Co., Ltd -yrityksen kanssa Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmän ja Deltabit Check-In -ilmoittautumisjärjestelmän myynnistä Etelä-Koreassa.

Etelä-Korea on nopeasti kasvava ja edistyksellinen sädehoitomarkkina. Sädehoitoa antavia sairaaloita on jo lähes sata ja uusia on tulossa lisää. Kilpailu sairaaloiden välillä on kovaa ja uusimmat sädehoitotekniikat löytävät tiensä nopeasti markkinoille.

Sairaaloissa toiminta on erittäin tehokasta ja päivittäinen käyttöaste on suuri. Potilaita hoidetaan aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan ja sädehoitokonetta kohti hoidettavien potilaiden määrä erittäin korkea. Suuresta potilasmäärästä johtuen potilasturvallisuus on korostetun tärkeässä asemassa. Mutta turvallisuus pitää hoitaa ilman, että toiminta hidastuu tai muuttuu vaikeammaksi henkilökunnalle tai potilaille.

Deltabitin terveydenhuoltoon suunnitellut tuotteet täyttävät nämä tarpeet erinomaisesti. Sormenjäljen avulla henkilöllisyyden varmistaminen käy käden käänteessä ja hoitoon ilmoittautuminen onnistuu ilman mitään mukana kannettavaa. Toiminta on automatisoitu mahdollisimman pitkälle.

Etelä-Korea on luultavasti vaativin markkinoistamme toiminnan tehokkuuden ja varmuuden suhteen. Onneksi olemme kehittäneet Deltabit Mediä vuodesta 2004 ja menossa on jo kolmas sukupolvi, joten toimintavarmuus ja käytön helppous ovat huippuluokkaa. Siksi asiakkaidemme henkilöstö ja potilaat nauttivat tuotteidemme käytöstä. Uskon, että saamme peukut ylös myös Koreassa.

Lue lisää:
Deltabit Check-In -vuoronumerojärjestelmä 
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Ruotsi + Norja + Tanska + Islanti = 21 maata!

Deltabit laajentaa taas! RT-IDea Scandinavia ottaa vastuulleen sädehoitotuotteidemme myynnin Skandinavian alueella. Tämän myötä Deltabitin sädehoitotuotteita myydään jo 21 maassa.

RT-IDea on ollut kumppanimme Alankomaissa ja Belgiassa jo usean vuoden ajan. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja siksi päätimme yhteistuumin laajentaa myyntiämme heidän kanssaan myös Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. RT-IDean asiantuntemus syövän sädehoidosta on erittäin korkealla tasolla. Heidän avullaan asiakkaat saavat juuri heille sopivan järjestelmän.

Skandinavia on merkittävä markkina-alue sädehoidossa. Hoidon saatavuus suhteessa asukaslukuun on maailmanlaajuisesti hyvällä tasolla. Sädehoitoa antavia hiukkaskiihdyttimiä on alueella yhteensä satoja ja niiden määrä kasvaa edelleen. Uudet teknologiat antavat mahdollisuuden nopeampaan hoitoon, mutta samalla hoidon turvallisuus nousee yhä tarkeämmäksi. Deltabitin tarjoama varma potilaan tunnistus vähentää riskejä ja helpottaa sekä potilaiden että henkilökunnan elämää.

Asiakkaitakin Skandinaviasta jo löytyy. Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä on ollut käytössä Centralsjukhuset Karlstadissa Ruotsissa jo kymmenen vuoden ajan. Sairaala otti aiemmin tänä vuonna käyttöön järjestelmän uusimman version. Sen myötä niin nopeus kuin tunnistustarkkuuskin paranivat edelleen. Sormenjälkitunnistus on luotettava tapa tunnistaa henkilö. Niin Karlstadissa kuin muuallakin järjestelmä on poistanut virheellisestä potilaan tunnistuksesta johtuvat väärät hoidot kokonaan.

Matkamme jatkuu ja tähtäimessämme on jo maa numero 22. Eurooppa on jo niin hyvin katettu, että seuraavaksi vaihtanemme mannerta. Siitä lisää myöhemmin.

Deltabitin sädehoitotuotteet nyt yhteensopivia Elektan MOSAIQ® -onkologiatietojärjestelmän kanssa

Terveydenhuollon tuotteidemme järjestelmäyhteensopivuus laajenee merkittävästi. Deltabit Medi ja Deltabit Check-In ovat nyt yhteensopivia Elektan MOSAIQ® -syövän hoidon tietojärjestelmän kanssa.

Deltabit on kumppani Elektan kolmansien osapuolien yhteensopivuusohjelmassa. Kolmansien osapuolien yhteensopivuusohjelman mukaisten Deltabitin testien mukaan Deltabit Medi ja Deltabit Check-In ovat yhteensopivia Elekta MOSAIQ -onkologiatietojärjestelmän kanssa.

Elekta on maailman johtavia onkologiatietojärjestelmien toimittajia. MOSAIQ-yhteensopivuuden ansiosta tuotteidemme markkinapotentiaali laajenee merkittävästi: tavoiteltavan markkinan koko lähes kaksinkertaistuu. Ensimmäinen järjestelmä, jossa Deltabit Medi ja Deltabit Check-In toimivat yhdessä Elektan MOSAIQin kanssa on ollut käytössä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa keväästä 2015 saakka.

Deltabitin tuotteet tarjoavat tarkkaa henkilöllisyyden varmistamista, jota muut järjestelmät voivat käyttää hyödykseen poistaakseen virheitä ja lisätäkseen tehokkuutta. Syövän sädehoidossa Deltabit Medi varmistaa, että oikea potilas saa oikean hoidon. Deltabit Medi tunnistaa potilaan henkilöllisyyden ennen jokaista hoitokertaa. Automatisoitu toiminnallisuus vaatii ohjelmallisen kytkennän hoitokonetta hallitsevan onkologiatietojärjestelmän kanssa.

Asiakkaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita lisäämään sädehoidon turvallisuutta entisestään. Odotamme useiden sairaaloiden Euroopassa ja Aasiassa ottavan Deltabit Medin käyttöön Elektan MOSAIQin kanssa vielä tämän vuoden aikana.

Tulossa on kiireinen syksy!

Lue lisää:
Deltabit Check-In -vuoronumerojärjestelmä
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Alppitorvet soimaan – Deltabit nappasi Raditec Medicalin kumppanikseen

Olemme sopineet myyntiyhteistyöstä sveitsiläisen Raditec Medical -yhtiön kanssa. Raditec Medical vastaa Deltabitin sädehoitoyksiköissä käytettävien tuotteiden myynnistä Itävallassa ja Sveitsissä ja laittaa osaamisensa peliin, jotta syövän hoidon turvallisuus nousee taas pykälää korkeammaksi.

Raditec Medical on todellinen erikoisosaaja uusien ideoiden ja tuotteiden tuomisesta alppimaiden markkinoille. He edustavat jo ennestään monia alan innovatiivisimpia yrityksiä. Sormenjäljellä toimiva Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä tarjoaa täysin uuden tavan varmistaa sädehoitopotilaan henkilöllisyys ja soveltuu siksi mainiosti tähän joukkoon.

Uskomme että Raditec Medicalin erinomaisten kontaktien avulla sana markkinoiden tarkimmasta potilastunnistuksesta kiirii nopeasti sairaaloiden korviin niin Itävallassa kuin Sveitsissäkin. Turvallisuus ja kätevyys ovat olleet kova sana kaikissa maissa, missä olemme aloittaneet myynnin. Eiköhän sama tapahdu Itävallassa ja Sveitsissäkin.

Raditec Medical edustaa myös biometristä Deltabit Check-In itseilmoittautumisjärjestelmää. Deltabit Check-In -järjestelmää käyttäessä stressi pienenee niin potilailla kuin henkilökunnallakin. Ilmoittautuminen tapaamiseen käy sormen kosketuksella ja henkilöstö tietää missä potilaat milloinkin ovat. Lisäksi tieto kulkee ilmoittautumispäätteiden ja infotaulujen kautta potilaille silmänräpäyksessä.

Raditec Medical paljastaa Deltabitin tuotteet ensimmäistä kertaa Itävallan ja Sveitsin sairaaloiden väelle Itävallan sairaalafyysikoiden järjestön ÖGMP vuosikonferenssissa 9.-11.6.2016 Feldkirchin kauniissa alppimaisemissa. Odotamme vähintään kiinnostunutta vastaanottoa. Jos oikein hyvin käy niin ehkä jopa innostunutta.

Lue lisää:
Deltabit Check-In vuoronumerojärjestelmä
Deltabit Medi potilastunnistusjärjestelmä

Deltabit esittelee päivitetyn Deltabit Medin ESTRO 35 -konferenssissa

Deltabit Medi on maailman suosituin biometrinen syövän sädehoidon potilastunnistusjärjestelmä. Tuomme nyt markkinoille uuden parannetun version, joka lisää hoidon turvallisuutta ja helpottaa järjestelmän käyttöä entisestään. Ensiesittely tapahtuu ESTRO 35 -konferenssissa Torinossa 29.4-3.5.2016.

Olemme keskittyneet päivityksessä kolmeen asiaan: potilaan yksityisyyden parantamiseen, sairaalan toiminnan tehokkuuden lisäämiseen sekä uusiin ominaisuuksiin, jotka parantavat paikallista toimivuutta ympäri maailmaa.

Sormenjälkeä käytettäessä potilaiden henkilötietoja ei tarvitse erikseen kysellä ääneen hoidon yhteydessä, joten yksityisyys säilyy. Nyt olemme parantaneet henkilötietojen hallintaa entisestään. Tietojen näkymistä näytöllä pystyy nyt hallitsemaan yhä tarkemmin sekä sormenjälkiä tallennettaessa että henkilöä tunnistettaessa.

Koska myyntimme laajenee voimakkaasti, olemme myös keskittyneet parantamaan tuotteen sopivuutta paikallisille markkinoille. Deltabit Mediä voi pian käyttää jo 10 kielellä ja esimerkiksi potilastietokenttiä laajennetaan paikallisten tarpeiden mukaan. Näin Deltabit Medi istuu käyttöön luontevasti jokaisessa maassa.

Vaikka ominaisuudet lisääntyvät, olemme silti pitäneet toiminnallisuuden yksinkertaisena. Deltabit Medi on saanut asiakkailta kiitosta erinomaisesta käytettävyydestä. Pidämme riman korkealla, kun teemme uudistuksia ja pyrimme kehittämään käytettävyyttä jatkuvasti. Uusi versio sisältää paljon pieniä parannuksia, jotka yhdessä tekevät kokemuksesta entistäkin paremman. Yksinkertaisuus on eleganttia!

Lue lisää:
Deltabit Check-In vuoronumerojärjestelmä 
Deltabit Medi potilastunnistusjärjestelmä

Hymyt eivät hyydy – Deltabit laajentaa myyntiä Thaimaahan

Thaimaan lähes 70 miljoonaa asukasta saavat mahdollisuuden entistäkin turvallisempaan syövän hoitoon. Deltabit ja thaimaalainen Business Alignment Co. aloittavat Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmän ja Deltabit Check-In vuoronumerojärjestelmän myyntiyhteistyön Thaimaassa.

Business Alignment Co. keskittyy korkealuokkaisimpien syövän hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettujen tuotteiden myyntiin ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. He ovat siis juuri sopiva kumppani meille.

Elintapojen muuttuessa länsimaiseen suuntaan ja väestön keski-iän kasvaessa syöpätapausten määrä Thaimaassa on ollut voimakkaassa kasvussa. Siksi sädehoidon saatavuutta lisätään koko ajan ja hoitomäärät kasvavat. Lisäksi korkeatasoisen syövän hoidon, mukavien ihmisten ja miellyttävän ilmaston ansiosta myös terveysturismi on kasvussa. Deltabit Medin avulla turvallisuus ja laatu nousevat entistäkin korkeammalle tasolle ja ovat maailmanluokkaa.

Sädehoitolaitteet ovat kovassa käytössä ja henkilöstöltä vaaditaan paljon. Siksi kaikki uudet tavat, jolla toimintaan saadaan tehokkuutta turvallisuuden kärsimättä, ovat tervetulleita. Deltabit Medin avulla potilaiden henkilöllisyys vahvistetaan sormenjäljellä ennen jokaista hoitokertaa ja tarkistetaan, että se on sama kuin sädehoito-ohjelmassa. Näin sekä henkilöstön että potilaiden käyttämä aika vähenee. Ja ennen kaikkea huolet pienenevät.

Lähdemmekin tästä nyt kohti Thaimaata kauppoja ja asennuksia tekemään. Katsotaan, koska maltamme palata!

Lue lisää:
Deltabit Check-In vuoronumerojärjestelmä
Deltabit Medi potilastunnistusjärjestelmä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ilmoittaudutaan sädehoitoon sormenjäljellä

Kuopion yliopistollinen sairaala itseilmoittautuminen

Kuopion yliopistollinen sairaala otti vuoden vaihteessa ensimmäisenä maailmassa käyttöön biometrisen Deltabit Check-In -vuoronumerojärjestelmämme sädehoito-osastollaan. Deltabit Check-In on uuden sukupolven vuoropalvelujärjestelmä, joka käyttää hyväkseen sormenjälkitunnistusta helpottaakseen itseilmoittautumista tapaamisiin ja tapahtumiin.

Deltabit Check-In -järjestelmä koostuu itsepalvelupäätteestä, kutsunumeronäytöstä ja kutsuohjelmistosta. Järjestelmä on kehitetty alusta saakka yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa, jotta se toimisi mahdollisimman miellyttävästi ja tehokkaasti niin kävijöillä kuin henkilökunnallakin. Jonot eivät pääse kasvamaan ja aikaa säästyy sekä asiakkailta että henkilöstöltä.

Käytettävyyteen on panostettu erityisen runsaasti, jotta kokemus olisi mahdollisimman yksinkertainen ja miellyttävä. Ilmoittautuminen käy yksinkertaisesti sormenjäljellä ja ilmoittautuneen asiakkaan voi kutsua sisään yhdellä napautuksella. Kutsutoiminnot ovat helposti hallittavat ja ymmärrettävät. Ohjelmaan kirjautumisenkin voi totta kai hoitaa sormenjäljellä, jolloin on taas yksi salasana vähemmän muistettavaa!

Uuden kutsujärjestelmän avulla parannetaan yhtäaikaisesti niin potilaiden yksityisyyden suojaa kuin toiminnan tehokkuuttakin. Kutsut tapaamiseen tai hoitoihin voi tehdä kutsunumeron avulla ilman että henkilön nimeä tarvitsee kuuluttaa tai näyttää. Itseilmoittautumisen myötä myös henkilökunnan aikaa säästyy. Sormenjälkitunnistuksen avulla ilmoittautuminen rekisteröidään varmasti oikealle henkilölle ja inhimillisten virheiden mahdollisuus saadaan minimoitua.

Deltabit Check-In sopii mainiosti käyttöön myös terveydenhuollon ulkopuolella. Asiakkaiden itseilmoittautuminen voidaan automatisoida ja virheelliset ilmoittautumiset poistaa. Järjestelmä voidaan tarvittaessa liittää moniin erilaisiin ajanvarausjärjestelmiin. Esimerkiksi Kuopiossa Deltabit Check-In yhdistyy Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmään ja sädehoidon potilastietojärjestelmään.

Olemme kehittäneet biometrisiä järjestelmiä jo 1990-luvulta saakka. Tähän saakka olemme keskittyneet hyödyntämään biometrista tunnistusta helpottaaksemme henkilöiden kulun hallintaa. Esimerkiksi ovet on voitu avata sormenjäljellä jo toistakymmentä vuotta. Nyt laajennamme toimintaa kulun hallinnasta koko käynnin hallintaan. Deltabit Check-Inin myötä tuotteillamme pääsee sormenjäljellä kulkemaan ovista, ilmoittautumaan tapaamiseen ja jopa varmistamaan henkilöllisyyden ennen sädehoitoja. Ei kortteja, koodeja tai rannekkeita, oma sormi riittää.

Lue lisää vuoronumerojärjestelmästä

Deltabitin tarina osa 3: Deltabit Medin kanssa maailmalle

2003 Deltabitiin otettiin yhteyttä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Sairaalafyysikot olivat pohtineet, mikä olisi paras tapa tunnistaa sädehoitoon saapuvat potilaat virheettömästi, ja päätyneet sormenjälkeen. On ehdottoman tärkeää, että jokainen potilas saa juuri hänelle kuuluvan hoidon, ja fyysikot arvelivat, että sormenjälkitunnistuksen avulla se onnistuisi. Ja taas Deltabitistä löytyi sopiva poppoo tunnistusta toteuttamaan.

Yritys ryhtyi työstämään sädehoidon potilastunnistusta ja ensimmäinen Deltabit Gatekeeper Medi toimitettiin Kuopioon seuraavana vuonna. Kiitokset ideasta Kuopioon – Medistä on tullut yksi Deltabitin tukijaloista. Deltabit Medin kehittämiseen sopii hyvin Hannun työskentelyasenne: ”Kun teen jotain, haluan tehdä sen mahdollisimman hyvin ja olla siitä ylpeä.”

Vuonna 2013 Deltabitin ydinryhmä kasvoi neljään, kun osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi ryhtyi Nokia-konkari Jukka Hosio.  Jukka näki sormenjälkitunnistuksen ja eritoten Deltabit Medin kansainvälisen potentiaalin. Deltabit Medillä on nyt myyjiä jo kohta 20 maassa eri puolilla maapalloa – läntisin on Kanadassa ja itäisin Uudessa Seelannissa asti. Kyselyjä kiinnostuneilta kumppaneilta tulee jatkuvasti. Tässä synttäriviikolla on juteltu Kaukoitään ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Mitkä ovat deltabittiläisten mukavimmat muistot menneistä 20 vuodesta?

Juha: Kyllä parasta on aina se, kun saadaan uusia asiakkaita ja kun saadaan heille sopiva ratkaisu toimitettua.

Hannu: Omat uudet innovaatiot ilahduttavat, esimerkkinä vaikka se, kun keksimme keinon napata laadukkaan sormenjäljen kuvan jo vähän ennen kuin käyttämämme lukukomponentti itse on saanut sen hyväksyttyä.

Jukka Mykkänen: Tykkään toimia asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä heidän ongelmissaan meidän ratkaisujen avulla. Niin vaikeaa ongelmaa ei ole eteen tullut, etteikö sitä olisi saatu ratkaistua – tavalla tai toisella.

Jukka Hosio: Jaksan kerta kerran jälkeen hämmästyä siitä, kuinka nopeasti asiat tapahtuvat Deltabitissä. Ja tuotteet – se hetki myyntireissuilla ulkomailla, kun asiakas kokeilee tuotettamme, yllättyy ja ihastuu, on todella maaginen.

Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle vuosikymmenelle.

Deltabitin tarina osa 2: Ovet auki sormenjäljillä

Deltabitin ensimmäinen sormenjälkeen perustuva viritys oli lattiaan pultattu portti, joka avattiin sormenjälkitunnistimen avulla. Portin paikka oli liiketilassa kassan vieressä. Laite täytti tehtävänsä: Sitä tultiin varta vasten katsomaan kauempaakin.

IT@work -messuilla 2000-luvun alussa Deltabit esitteli ensimmäisen sormenjälkitunnistukseen perustuvan kulunvalvontajärjestelmän. Messuosastolle oli parhaimmillaan 20-30 metrin jono kiinnostuneita kokeilijoita.

– Järjestelmä herätti todella paljon kiinnostusta, mutta alkuun sitä oli vaikea myydä. Ihmiset pitivät sitä tulevaisuuden touhuina, muistelee Juha Turunen, Deltabitin perustaja ja tuolloinen toimitusjohtaja.

– Olihan sormenjälkitunnistimissa vahva agenttifilmien leima, täydentää Jukka Mykkänen, toinen yrityksen perustajista. – Kun ihmisille kertoi, mitä me teemme, he eivät uskoneet, että moista voisi olla muualla kuin elokuvissa.

Mutta koska Deltabit pyrki tekemään jotain uniikkia, jotain missä olisi jujua, sormenjäljentunnistus oli tullut jäädäkseen.

Aiemminkin Deltabitin miehet olivat olleet kovia innostumaan uusista asioista. Kun joku sai hyvän idean, sitä lähdettiin nopeasti toteuttamaan. Voimavarojen (ja järkevyyden) rajat ovat kuitenkin tulleet montakin kertaa vastaan, ja tuotteita on myyty muihin firmoihin, jotta voidaan luoda uutta. Deltabitissä kehitellyistä tuotteista esimerkiksi Eurotaxi Prosta pitää nykyään huolta Labaduu Productions, Deltabit Center -toiminnanohjausjärjestelmä on Oscar Softwaren hoivissa ja Deltabit Fitness -liikuntakeskusten asiakashallintajärjestelmä myytiin DL Softwarelle. Triuvare on ottanut hoitaakseen Deltabitin IT-tukiasiakkaat.

Deltabit itse keskittyy nykyään ainoastaan sormenjälkitunnistukseen perustuviin tuotteisiin. Deltabit Dooris avaa kotiovia, Deltabit Gatekeeper huolehtii kulunvalvonnasta yrityksissä ja virastoissa, Deltabit Idis kirjaa työtunnit ja Deltabit Medi hoitaa potilastunnistuksen sädehoidossa.

Vuosien myötä sekä järjestelmät että yksittäiset komponentit ovat kehittyneet valtavasti. Kun alkuvuosien järjestelmään oli tallennettu muutama sata sormenjälkeä, saattoi tunnistuksen tekeminen kestää useita sekunteja. Nykyjärjestelmä hoitaa tunnistuksen hetkessä, vaikka tallennettuja sormenjälkiä olisi tuhansia.

Agenttifilmien leima on rapissut pois sitä mukaa, kun käyttäjät ovat tottuneet käytännölliseen järjestelmään – mutta uudet käyttäjät kyllä edelleen ihmettelevät sormenjälkitunnistuksen kätevyyttä!

Deltabitin tarina osa 1: Kaikkihan me ollaan vähän sellaisia Pelle Pelottomia

Deltabitillä tulee nyt marraskuussa täyteen 20 vuotta vauhdikasta toimintaa. Juhlavuoden kunniaksi naputtelimme firmamme tarinan muistiin.  Tarina alkaa kertomuksella ensimmäisistä vuosista. Olkaa hyvä!

Siitä on nyt 20 vuotta, kun Mykkäsen Jukka muutti takaisin Tampereelle muutaman Kuopion vuoden jälkeen. Turusen Juha oli ehdottanut, että kaksikko perustaisi yhdessä firman, ja Jukka innostui ideasta. Deltabitin ensimmäinen toimipiste oli työhuone Juhan kotona. Ei autotallissa sentään, mutta lähellä.

Nuoret miehet olivat harrastaneet tietokoneita, bbs:iä ja demoja pienet ikänsä, joten atk-firman perustaminen tuntui luontevalta. Yksi tietokone jo oli entuudestaan, ja toinen hankittiin osamaksulla. Ensimmäinen tuote oli kohdehallintaohjelmisto kiinteistönvälittäjille. Ohjelmistokauppaa häiritsi se, että kiinnostuneilla asiakkailla ei useinkaan ollut tietokoneita. Siksi liiketoiminta laajeni pian myös tietokoneiden myymiseen.

Firman oltua pystyssä pari vuotta muutama taksikuski kävi ostamassa tietokoneen, ja kyseli omaan toimintaansa sopivaa ohjelmistoa. Kysyvälle tarjotaan, joten niin käynnistyi Eurotaxi Pron koodaaminen. Työhön ryhtyi Hannu Laurikainen, ensin alihankkijana, sitten yrityksen kolmantena osakkaana ja työntekijänä. Näin muodostunut tehokolmikko muodostaa edelleen Deltabitin ytimen. Työnjakokin on pysynyt vuosien mittaan muuttumattomana: Juha hoitaa myynnin, Jukka laittaa tekniikan kuntoon ja Hannu pusertaa uusia tuotteita ulos.

Deltabit muutti Tampereen sisällä ensin Hermiaan ja sitten Sähkötason kakkoskerrokseen Sammon valtatiellä. Kuvio toimi hyvin: Sähkötaso myi tietokoneita ja sai suositella yläkerran firman tukipalveluita asiakkailleen, Deltabitille taas syntyi luontevaa asiakasvirtaa. Tukitarve kasvoi ja yritykseen palkattiin lisää väkeä.

Mutta yrityksen tärkein liiketoiminta-ala oli vasta löytymässä. Antaa Juhan kertoa:

– Sähkötasossa yksi myyjistä pyysi katsomaan, mitä hänelle oli tullut Jenkeistä, olisiko meillä laitteelle käyttöä tai kiinnostusta. Se oli Windows 3.1:een liitettävä sormenjälkitunnistin, jolla pystyi korvaamaan salasanan naputtelun. Virittelin sen parin viikon päästä koneeseeni. Aika huono ohjelmahan siinä oli. Kutsuin kuitenkin Hannun ja Jukan sitä katsomaan, olisihan se siistiä tehdä jotain sormenjäljellä toimivaa. Ryhdyimme selvittämään asiaa, olemme kaikki vähän sellaisia Pelle Pelottomia.

Viemme Saksaan virheetöntä tunnistusta: Deltabit Medille uusi jakelija

Uutisia Saksasta: baijerilainen Additec on uusi Deltabit Medi -jakelijamme. Yritys on kerännyt osaamista sädehoidon ja radiologisen diagnostiikan alalta jo 30 vuoden ajan ja tarjoaa saksalaisille sairaaloille monipuolisen ja laadukkaan valikoiman alan tuotteita.

Jo tällä viikolla pääsemme Additecin kanssa tositoimiin. Esittäydymme saksalaisille sädehoidon ammattilaisille lääketieteellisen fysiikan DGMP-yhdistyksen vuosikonferenssissa 9.-12.9.2015 Marburgissa.

Saksa on Euroopan suurin sädehoitomarkkina ja panostaa vahvasti hoidon turvallisuuteen. Maassa on totuttu korkealaatuiseen toimintaympäristöön. Uskomme, että Deltabit Medin tarjoama mahdollisuus parantaa potilasturvallisuutta ja hoitoprosessin sujuvuutta sormenjälkitunnistuksen avulla herättääkin suurta kiinnostusta.

Deltabit Medi on maailman ainoa sormenjälkeen perustuva sädehoidon potilastunnistusjärjestelmä. Sen avulla voidaan varmistaa, että potilas saa juuri hänelle suunnitellun hoidon. Sädehoitokone voi käynnistyä ainoastaan, kun oikea potilas on tunnistettu. Deltabit Medi lisää potilasturvallisuutta ja vapauttaa samalla hoitohenkilökunnan kohtaamaan potilaan. Varsinainen 2-in-1 –ratkaisu siis!

Lue lisää potilastunnistuksesta:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Itään vai länteen? Otetaan molemmat – me menemme Turkkiin!

Sormenjäljellä toimivan potilastunnistusjärjestelmän Deltabit Medin Välimeren alueen jakelijaverkostomme täydentyy turkkilaisella Oncotech Medical Systemsillä. Turkin myötä myyntiverkostomme on vuoden sisällä laajentunut jo 13 maahan.

2014 perustettu Oncotech Medical Systems on yrityksenä nuori, mutta perustajilla on alalta vuosien kokemus. He ovat kartoittaneet sädehoitoalan tuotteet perinpohjaisesti ja poimineet mielestään parhaat omaan tuotevalikoimaansa. Olemme iloisia, että kuulumme tähän joukkoon – Deltabit Medin laatu ja turvallisuus on taas kerran tunnistettu.

Väestö Turkissa kasvaa ja ikääntyy, ja terveydenhoidon tarve lisääntyy. Turkin satavuotisjuhliin vuonna 2023 huipentuvan terveydenhoitoreformin ansiosta Turkissa on panostettu mm. yksityisen sektorin osuuden kasvattamiseen terveydenhoidosta. Sädehoitoklinikoiden ja sädehoitokoneiden määrä Turkissa kasvaa jatkuvasti, joten markkina on meille kiinnostava.

Deltabit Medi on turvallinen ja miellyttävä tapa hoitaa sädehoitoa saavan potilaan tunnistaminen. Deltabit Medi tunnistaa potilaan sormenjäljen avulla, ja antaa sädehoitokoneelle siitä tiedon. Sädehoitokone voidaan käynnistää vasta onnistuneen tunnistuksen jälkeen. Tällöin potilas saa varmasti juuri hänelle suunnitellun hoidon, aivan kuten pitää.

Lue lisää potilastunnistuksesta.

Minne seuraavaksi, Deltabit? Studiojoukkue vastaa: Kanada!

Deltabit ottaa seuraavaksi suunnan kohti Pohjois-Amerikkaa. Sädehoidon potilastunnistusjärjestelmän Deltabit Medin jakelijana Kanadassa aloittaa Medron Medical Systems.

Medron Medical Systemsin johtaja ja perustaja Ron Wallacella on yli 30 vuotta kokemusta terveydenhuollon hallinnosta ja sädehoidon turvallisuudesta. Medron Medical Systemsin perusajatus on yksinkertainen: potilas on tärkein. Deltabit Medi sopii tähän ajatukseen erinomaisesti, koska se on varma tapa parantaa sädehoidon potilastunnistusta. Samalla se antaa hoitohenkilöstölle mahdollisuuden keskittyä potilaaseen.

Olemme tyytyväisiä uuteen aluevaltaukseen. Jokainen uusi maa on meille tärkeä, mutta erityisesti meitä tietysti kiinnostaa jalansijan saaminen Pohjois-Amerikasta.

Deltabit Medin avulla potilaan tunnistus tapahtuu virheettömästi. Deltabit Medi ja sädehoitokone on kytketty yhteen. Sädehoitokoneen käynnistyminen edellyttää viestiä onnistuneesta potilaan tunnistuksesta Deltabit Mediltä. Sormenjäljen avulla tunnistukseen liittyvät inhimilliset virheet sädehoidossa saadaan minimoitua helposti. Parhaiten luotettavuus näkyy siinä, että Deltabitin tuotteilla on tehty jo yli miljoona potilaan tunnistusta ilman virheitä.

Katso lisätietoja potilastunnistuksesta täältä:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

¡Ay, caramba! Deltabit Medi ratsastaa Espanjaan

Deltabit levittää toimintaa etelään. Madridilainen Bioterra on ottanut Deltabit Medin tuotevalikoimaansa. Tarkoituksena on vakuuttaa Espanjan sairaalat Deltabit Medin tarjoamasta lisätehokkuudesta ja turvallisuudesta sädehoidossa.

2002 perustetun Bioterran juuret ovat sädehoidon laadunvarmistuksessa. Deltabit Medi varmistaa, että potilas saa juuri oikean hoidon, joten se sopii hyvin Bioterran tuotevalikoimaan. Bioterran asiakkaina ovat kaikki sädehoitoa tarjoavat sairaalat Espanjassa.

Espanjassa käydään parhaillaan keskustelua uusimpien sädehoidon tarjoamien mahdollisuuksien käyttöönotosta, joten markkinat elävät juuri kiinnostavaa vaihetta. Toiminnan tehokkuuden varmistaminen on korkealla tärkeysjärjestyksessä Espanjassa. Samalla hoidossa pyritään mahdollisimman korkeaan laatuun. Deltabit Medi on vastaus näihin molempiin tarpeisiin.

Deltabit Medin avulla potilastunnistus hoituu tehokkaasti, ja samalla prosessin laatu paranee. Sädehoitokone ei käynnisty, jos tunnistautuva potilas ei ole se, jonka hoito-ohjelma laitteeseen on ohjelmoitu. Kun potilas tunnistetaan sormenjäljen perusteella, väärän hoidon mahdollisuus poistuu kokonaan. Aika säästyy ja henkilökunta voi keskittyä tärkeimpään, eli potilaaseen.

Lue lisää potilastunnistuksesta:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Deltabit purjehtii Iso-Britanniaan, Oncology Imaging Systems auttaa

Deltabitin jakelijauutiset jatkuvat: biometriselle sädehoidon potilastunnistusjärjestelmälle Deltabit Medille löytyi Iso-Britanniasta erinomainen, syövän hoitoon keskittynyt jakelija Oncology Imaging Systems.

Iso-Britannia on meille merkittävä päänavaus. Deltabit Medi on herättänyt paljon kiinnostusta ja monet sädehoitosairaalat ovatkin jo halunneet tavata nähdäkseen järjestelmän ja tutustuakseen sen tuomaan turvallisuuteen ja helppouteen.

Iso-Britannia on yksi Euroopan suurimmista sädehoidon markkinoista. Maan väestö on ikääntymässä, joten sädehoidon tarve ja sädehoitokoneiden lukumäärä ovat kasvussa. Myös vanhoja koneita uusitaan ja modernisoidaan hoidon laadun parantamiseksi. Tavoitteena on tarjota laadukasta ja ihmisläheistä hoitoa.

Potilaan tunnistaminen sormenjäljen avulla parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta monella tavalla. Inhimilliset virheet potilastunnistuksesta poistuvat, kun sädehoitokoneen voi käynnistää vain onnistuneen potilastunnistuksen tapahduttua. Näin potilas saa aina oikean, hänelle suunnitellun hoidon.

Myös potilaan kokema laatu paranee Deltabit Medin käyttöönoton yhteydessä: hoitohenkilöstö voi keskittyä potilaan kohtaamiseen sen sijaan, että joutuisi käyttämään aikaa potilaan tunnistamiseen ja tietojen etsimiseen. Potilaan ei tarvitse myöskään muistaa tai kuljettaa mukanaan mitään tunnistukseen liittyviä numerosarjoja tai viivakoodeja – sormenjälki riittää.

Lue lisää potilastunnistuksesta:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Suomalainen sormenjälkitunnistus ottaa askelen down under

Olemme löytäneet uusimman jakelijamme mahdollisimman kaukaa: Australiasta. Perinteikäs perheyritys NL-Tec hoitaa sormenjälkitunnistukseen perustuvan sädehoidon potilastunnistusjärjestelmämme Deltabit Medin myynnin ja teknisen tuen Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus meditech-alan myynnistä.

NL-Tec on ensimmäinen jakelijamme eteläisellä pallonpuoliskolla, joten tämä on meille iso askel! Otimme ensimmäiset yhteydet Australiaan jo lähes kymmenen vuotta sitten. Nyt aika oli viimeinkin kypsä pitkän loikan ottamiseen. Samalla aiomme valloittaa myös Uuden Seelannin NL-Tecin avulla.

Australia on edelläkävijä syövän sädehoidon alalla, joten odotukset Deltabit Medille ovat korkealla. Nykyisellään puolet kaikista alueella diagnosoiduista syöpätapauksista pystytään parantamaan ja sädehoidolla on siinä suuri osuus.

Uskomme vahvasti, että Deltabit Medin virheetön potilastunnistus kiinnostaa myös pallon toisella puolella. Kun tunnistus hoituu varmasti ja kätevästi Deltabit Medin avulla, hoitohenkilökunta voi keskittyä potilaan kohtaamiseen. Deltabit Medin myötä sekä potilasturvallisuus että potilaan kokemus hoitotilanteesta paranevat. Se on todellista laatua.

Potilaan kokemukseen vaikuttavat pieniltäkin tuntuvat asiat: kun potilas tunnistetaan sormenjäljen perusteella, hänen ei tarvitse muistella tunnuslukuja tai viivakoodien olinpaikkoja, saati kulkea viivakooditägi ranteessaan. Vaikutus hoitokokemukseen Australiassa on erityisen suuri vanhoilla potilailla, alkuperäisasukkailla ja henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole englanti.

Koska sädehoitokonetta ei voi käynnistää ilman oikeaa tunnistusta, on täysin varmaa, että jokainen potilas saa juuri hänelle suunnitellun hoidon. Sekä potilas että sairaala ovat tyytyväisiä.

Lue lisää:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Tallenna sormenjälkesi, Zorbas! Deltabit Medille jakelija Kreikkaan

Olemme solmineet kreikkalaisen Karvonis Ant. & Co:n kanssa sopimuksen Deltabit Medin, biometriseen tunnistukseen perustuvan sädehoidon potilastunnistusjärjestelmän jakelusta Kreikassa. Deltabit Medin myötä Karvonis Ant. & Co voi tarjota asiakkailleen kustannustehokkaan ja luotettavan tavan tunnistaa sädehoitoa saavat potilaat. Kreikassa on 23 sädehoitoa tarjoavaa sairaalaa.

Deltabit Medi on kompromissiton tapa saavuttaa säästöjä sädehoidossa. Luotettava potilastunnistus on hoidon onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Deltabit Medin avulla se onnistuu ilman virheitä ja virheiden selvittelyä, ja järjestelmä on käytössä edullinen.

Sormenjälkitunnistukseen perustuvan Deltabit Medin avulla potilastunnistus sujuu nopeasti, tehokkaasti ja varmasti. Virheettömien tunnistusten avulla potilasturvallisuus paranee, ja samalla hoitohenkilökunnan aikaa säästyy tunnistukseen tarvittavien tietojen etsimisessä ja tunnistuksen hoitamisessa. Deltabit Medin avulla potilas saa aina juuri hänelle suunnitellut hoidon, sillä sädehoitojärjestelmä käynnistyy vain oikean tunnistuksen tapahduttua.

Deltabit Medissä on myös sormenjäljellä toimiva itseilmoittautumistoiminto, jonka avulla potilas voi ilmoittautua omatoimisesti jo sairaalaan saapuessaan. Järjestelmä kerää automaattisesti tiedot potilaiden saamista hoidoista, joten hoitojen toteutumisen tarkistaminen jälkikäteen onnistuu myös helposti.

Deltabit Mediä käytettäessä vältytään muilta potilastunnistukseen liittyviltä hankinnoilta, kuten viivakoodirannekkeilta. Myös potilaat arvostavat sitä, ettei heidän tarvitse käyttää tai kuljettaa mitään ylimääräistä potilastunnistuksen takia.

Lue lisää:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Kautta Teutateksen! Deltabitin sormenjälkeen perustuva potilastunnistus Ranskaan

Olemme tehneet Ranskan johtava sädehoitoalan tuotteiden jakelijan SEEmedin kanssa sopimuksen Deltabit Medin, maailman ainoan biometriseen tunnistukseen perustuvan sädehoidon potilastunnistusjärjestelmän jakelusta Ranskassa.

Pidämme Ranskaa hyvin lupaavana markkinana Deltabit Medille – onhan Ranskassa on noin 170 sädehoitoa antavaa sairaalaa, eli yli kymmenkertaisesti enemmän kuin Suomessa.

Tietoisuus biometriikasta Ranskassa korkealla tasolla

Erityisen kiinnostavaksi Ranskan tekee se, että siellä on tehty ainoana maailmassa kokeiluja biometrisestä potilastunnistuksesta sädehoidossa – meidän lisäksemme. Niin henkilökunnan kuin potilaankin tekemät inhimilliset virheet saattavat aiheuttaa vääriä tunnistuksia, jolloin potilas saa väärän hoidon. Professori Eric Lartigau Centre Oscar Lambertissa Lillessä on työryhmineen testannut potilastunnistusta sormenjälkien ja kämmenen verisuonien avulla näiden virheiden poistamiseksi. Tuotteita ei  kuitenkaan ole kaupallistettu.

Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmän avulla sairaalat voivat varmistaa, että jokainen potilas saa oikean, hänelle suunnitellun sädehoidon. Sädehoitokone ei käynnisty, ellei sormenjäljellä tunnistautuva potilas ole oikea. Näin Deltabit Medi lisää sekä turvallisuutta että toiminnan tehokkuutta. Henkilökunta voi keskittyä potilaan kohtaamiseen, kun inhimillisten erehdysten mahdollisuus on minimoitu.

Lue lisää potilastunnistuksesta:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Deltabitin kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmien myynti kuusinkertaistui – taas!

Deltabitin kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmien myynti kuusinkertaistui

Näyttääkö otsikko myyntilukujemme kuusinkertaistumisesta tutulta? Syystäkin – kulunvalvonta- ja työaikaseurantajärjestelmiemme myynti kuusinkertaistui jo toisena peräkkäisenä vuotena! Emme olisi hurjimmissa unelmissammekaan odottaneet tällaista menestystä. Suuret kiitokset siitä kaikille asiakkaillemme!

Uudet tuotteet suosiossa

Huiman suosion takana ovat vuonna 2014 lanseeratut tuotteet: kosketusnäytöllinen Deltabit Idis -työaikapääte ja sormenjälkilukija Deltabit Dooris. Laitteiden tyylikäs muotoilu ja entisestäänkin parantunut käytettävyys houkuttelivat vuoden mittaan reilun määrän asiakkaita käyttämään sormenjälkitunnistusta ja luopumaan avaimista ja kulkukorteista.

Sormenjälkitunnistus sopii kaikenkokoisille organisaatioille: Kotona tai pienimuotoisessa liiketoiminnassa sormenjälkilukija Deltabit Dooris mahdollistaa sujuvan kulkemisen. Deltabit Gatekeeper -kulunvalvontajärjestelmä ja Deltabit Idis -työaikapääte sujuvoittavat arkea monimutkaisissakin kohteissa.

Töistä kotiin

Kun Deltabitin avaimettomaan kulkemiseen tottuu, sen innostuu helposti hankkimaan kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, kuten Bufab Finlandin talousjohtaja Markus Lyyra: ”Saatuani töissä näin hyvät kokemukset sormenjälkitunnisteella toimivasta kulunvalvonnasta olen päättänyt hankkia Deltabit-sormenjälkitunnistimen myös kotiini. Eipä tarvitse jatkossa olla huolissaan jälkikasvun avainten mahdollisista katoamisista.”

Kasvua ulkomailla

Uskomme taskujen tyhjenevän avaimista ja kulkukorteista niin yrityksissä kuin kodeissakin yhä nopeammin myös tänä vuonna. Tämän vuoden aikana kirjaamme yhä useamman toimituksen osoitteeksi jonkin muun maan kuin Suomi. Emme malta odottaa, että pääsemme kertomaan tästä aiheesta lisää!

Kosketuksessa on voimaa!

Deltabit lisää syövän sädehoidon turvallisuutta Benelux-maissa

Meillä on taas iloisia uutisia! Tuomme syövän sädehoidon potilastunnistusjärjestelmämme Deltabit Medin tarjolle Hollannin, Belgian ja Luxemburgin sädehoitosairaaloille. Tavoitteenamme on poistaa kokonaan potilaan väärästä tunnistuksesta johtuvat ongelmat. Paikallisena kumppanina toimii hollantilainen RT-IDea.

Sekä Hollanti että Belgia ovat investoineet vahvasti syövän sädehoitoon. Ne ovat maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä niin sädehoidon tutkimuksessa kuin hoidon laadussakin. Siksi nämä maat ovat olleet keulapaikoilla laajentaessamme myyntiämme uusiin maihin.

RT-IDealla on pitkä kokemus sädehoidosta. Heillä on valikoimassaan laaja valikoima sädehoitoa tehostavia ja säästöjä tuovia ratkaisuja. Nyt alueen sädehoitoklinikat voivat olla edelläkävijöitä myös potilasturvallisuuden lisäämisessä varmemman potilaan tunnistuksen avulla.

Sormenjäljellä toimiva Deltabit Medi -järjestelmä potilaan henkilöllisyyden vahvistamiseen on ollut käytössä sairaaloissa jo kymmenen vuoden ajan. Potilaiden tunnistuksia on tehty jo miljoona kappaletta ilman yhtäkään virhettä. Cancer Research UK arvioi, että uusien syöpätapausten määrä vuodessa kasvaa 68 % vuosien 2012-2030 välillä lähes 24 miljoonaan tapaukseen. Hoidon tarve tulee siis lisääntymään merkittävästi.

Deltabit Medi lisää sekä turvallisuutta että toiminnan tehokkuutta. Sormenjälki tuo helppoutta niin potilaille kuin henkilökunnallekin.

Koska Deltabit Medi -järjestelmä kytkeytyy suoraan sädehoitojärjestelmiin, inhimillisten erehdysten mahdollisuus on minimoitu. Sädehoitokone ei käynnisty, jos sormenjäljellä tunnistautuva potilas ei ole se, jonka hoito-ohjelma on ohjelmoitu laitteeseen. Ylimääräiset varmistukset voi jättää pois ja henkilökunta voi keskittyä tärkeimpään, eli potilaiden hoitamiseen.

Lukaise lisää potilastunnistuksesta:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Deltabit hävittää hoitovirheitä Italiassa sormenjäljen avulla

Suomalainen sormenjälkitunnistuksen pioneeri Deltabit estää hoitovirheitä nyt myös Italiassa. Italian johtava sädehoitotuotteita tarjoava yritys Tema Sinergie tuo Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmän Italian sädehoitosairaaloiden saataville. Ensiesittely tapahtuu tulevana viikonloppuna Italian sädehoitoyhdistyksen Airo-konferenssissa Padovassa.

Italia on Euroopan suurimpia maita syövän sädehoidossa. Italiassa on 160 sädehoitoa tarjoavaa sairaalaa, kun esimerkiksi Suomessa yksiköitä on 13. Tema Sinergiella on todella pitkä kokemus ja he ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. Potilasturvallisuudessa laatu on kaikki kaikessa. Siksi he ovat juuri oikea kumppani meille.

Airo-konferenssissa saamme palautetta suoraan sairaaloiden henkilökunnalta. Odotamme iloisen innostunutta vastaanottoa. Sädehoidossa potilasturvallisuuden varmistaminen on poikkeuksellisen tärkeää ja siihen suhtaudutaan kaikkialla vakavasti. Helppo ja varma tapa kiinnostaa taatusti myös etelässä.

Deltabit Medi on maailman ainoa biometrinen sädehoidon potilastunnistusjärjestelmä. Sormenjäljellä varmistetaan, että potilas saa juuri hänelle suunnitellun hoidon. Sädehoitokone ei käynnisty, jos hoidettava potilas ei vastaa henkilöä, jonka hoito-ohjelma on ohjelmoitu laitteeseen.

Deltabit Medi -järjestelmä on ollut käytössä jo yli vuosikymmenen ajan. Luotettavuus on ollut täydet sata prosenttia, kuten sen pitääkin olla. Sen avulla on tunnistettu potilas oikein jo miljoona kertaa ilman yhtäkään virhettä ja vältetty jopa 100 turhaa hoitovirhettä. Aika huimat lukemat!

Lue lisää:
Deltabit Medi -potilastunnistusjärjestelmä

Avaimet pois yhä useammalta

Uusi Deltabit Dooris sormenjälkitunnistin kotioveen

Yli vuoden puurtaminen on nyt takana. Pakerruksen tuloksena saimme aikaiseksi täysin uuden sormenjälkilukijan yritysten kulunvalvontaan ja kotioviin. Kutsumme sitä nimellä Deltabit Dooris.

Avainniput historiaan

Deltabit Dooris -sormenjälkilukija avaa oven sormen kosketuksella. Näin avaimia tai kulkukortteja ei tarvita ja taskut pysyvät tyhjinä. Haluamme muuttaa perinteisen, mielestämme kömpelön tavan kulkea ovista avaimilla.

Siinä onnistuminen vaatii tuotteen, joka on poikkeuksellisen helppokäyttöinen, nopea ja luotettava. Deltabit Dooris loistaa juuri näissä.

Kutsuva muotoilu ja parannettu ergonomia tekevät käytöstä luontevaa ja uusin tunnistustekniikka tunnistaa kulkijan nopeammin kuin koskaan. Usein pelkkä hipaisu riittää.

Kasvua kuin kännykkäpeleissä

Tietoisuus sormenjälkitunnistuksesta on kasvanut sen tultua älypuhelimiin ja sen käyttö yleistyy vauhdilla. Lisääntynyt kiinnostus on huomattu myös Deltabitissä. Deltabit Gatekeeper -kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän myynti Suomessa kuusinkertaistui viime vuonna ja kasvu jatkuu edelleen vahvana. Tänä vuonna myynti on jo yli kolminkertaistunut, vaikka vuosi on vielä kesken.

Sormenjälkitunnistus on nyt samassa vaiheessa kuin kännykkäpelimarkkina oli viisi vuotta sitten, eli räjähdysmäisen kasvun alussa. Vaikka markkina ottaa vasta ensiaskeleitaan, olemme myyneet tuotteitamme jo 800 kohteeseen.

Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset ovat ottaneet sormenjälkitunnistuksen omakseen. Syynä on usein ollut avain- ja kulkukorttihankinnoista eroon pääseminen. Lisäksi ovista kulkeminen helpottuu, sormenjäljellä niistä voi kulkea kuin ne eivät lukossa olisikaan.

Lue täältä, mitä Bufab, Isku, Kalaneuvos V. Hukkanen ja muut asiakkaamme tuumaavat tuotteistamme.

Suomalaisella työllä laatua

Tuotteiden kotimaisuus on meille tärkeää. Siksi niin suunnittelu kuin valmistuskin tapahtuu Suomessa. Suomalaista osaamista käyttämällä voimme varmistaa, että Deltabit Dooris toimii kaikissa Suomen olosuhteissa paukkupakkasista kesähelteisiin.

Tuotteiden kokoonpanon teemme itse, sillä haluamme olla varmoja siitä, että jokainen toimitettu laite täyttää korkeat laatuvaatimuksemme.

Kiinnostaako sinua kosketuksella kulkeminen? Lue lisää Deltabit Gatekeeper -kulunvalvontaratkaisustamme tai siitä, sopisiko Deltabit Dooris kotiisi.

Kosketus ilahduttaa yhä useampaa työnantajaa

Sormenjälkitunnistus yleistyy yrityskäytössä rivakkaa tahtia. Aloitimme tänään uuden sukupolven sormenjäljellä toimivan Deltabit Idis -työaikapäätteen toimitukset. Tavoitteenamme on kunnianhimoisesti paalupaikka työajanseurannassa.

Kosketuksen käyttö henkilöiden tunnistukseen kiinnostaa työnantajia. Päällimmäisinä syinä siihen ovat huijausten minimointi ja huolettomuus. Sormenjälkitunnistusta käytettäessä kaverien tekemät työaikaleimaukset tulevat mahdottomiksi eikä työajassa pääse huijaamaan. Lisäksi avainnippu pienenee, kun ei enää tarvitse kantaa avaimenperätunnisteita. Työnantaja iloitsee kun tunnisteista huolehtimiseen ei kulu hallinnolta sekuntiakaan aikaa.

Myynti nelinkertaistui, tavoitteena markkinajohtajuus

Aloitimme tänään yritysten työajanseurannassa käytettävän kotimaisen Deltabit Idis -älypäätteen toimitukset. – Olemme myyneet sormenjäljellä toimivia järjestelmiä jo vuodesta 2002 saakka, muistelee toimitusjohtajamme Jukka Hosio. – Kehitys on ollut etenkin viime vuosina nopeaa. Tänään otimme jälleen harppauksen eteenpäin, kun Deltabit Idiksen toimitukset alkavat. Sen ohjelmallisesti muokattava kosketusnäyttö yhdistettynä sormenjälkitunnistukseen tekee käyttämisestä selkeää ja nopeaa.

Kun otimme uuden tunnistustekniikan viime vuonna käyttöön, tuotteidemme kysyntä pompahti kokonaan uudelle tasolle. Edellisten 12 kuukauden aikana työajanseurantajärjestelmiemme myynti nelinkertaistui. Uuden Deltabit Idis -älypäätteen myötä odotamme kasvun vain kiihtyvän. Tavoitteenamme on saavuttaa jo ensi vuoden aikana ykkössija yritysten hankkiessa järjestelmiä työajanseurantaan.

Agenttifilmien tekniikkaa jokaiseen firmaan

Kysynnän kasvuun on selvät syyt. Mielikuvissa sormenjälkitunnistus on agenttifilmien ufotekniikkaa, kun todellisuudessa se sopii jo jokaiselle. Toiminnan nopeus on yllätys useimmille asiakkaille. Kun sormen laittaa lukijalle, tunnistus tapahtuu silmänräpäyksessä.  – Olen nähnyt asiakkaiden jopa hypähtävän yllätyksestä heidän kokeillessaan laitteitamme, naurahtaa myyntijohtajamme Juha Turunen.  – Myyntimies saattaisi sanoa, että toimivuus villitsee asiakkaita.

Lue lisää: deltabit.fi/idis

Kalaneuvos tykkää tunnistuksesta

Sormenjälkitunnistus tuo mukavuutta ovista kulkemiseen lähes alalle kuin alalle. Eräs näistä on elintarvikeala. Useat elintarvikeyritykset ovat valinneet sormenjäljellä toimivan Deltabit Gatekeeper Pro -järjestelmän hoitamaan tiloihin pääsyn. Mainio esimerkki yrityksestä, joka innostui sormenjäljen eduista, on yksi Suomen suurimmista kalanjalostusyrityksistä, V. Hukkanen Oy. Olet hyvinkin todennäköisesti törmännyt heidän Kalaneuvos-tuotteisiinsa omassa lähikaupassasi.

Pääsyyt V. Hukkasen päätymisessä sormenjälkitunnistuksen käyttöön olivat luotettavuus, helppous ja toimivuus kylmissä olosuhteissa. Sormenjälki varmistaa yksiselitteisesti henkilöllisyyden ja ihmiset pääsevät kulkemaan ovista ilman avaimia. Lisäksi sormenjälkilukijamme toimivat luotettavasti myös Hukkasen hallipakastimessa, jossa on ympäri vuoden yli 20 astetta pakkasta.

Valinta oli helppo ja järjestelmä edelleen mieleinen, jopa innostava. Lue koko V. Hukkasen tarina Referenssit-sivultamme tai ota yhteyttä jos haluat tietää lisää.

Deltabit Idis – uuden sukupolven älykästä työajanseurantaa

Deltabit Idis työaikapääte älykkääseen työajanseurantaan

Deltabit Idis tuo älyä ja hupia työajanseurantaan. Uuden sukupolven älypääte yhdistää viimeisimmän sormenjälkitunnistustekniikan uusimman kosketusnäyttöteknologian kanssa. Lopputuloksena on kokonaan kosketuksella toimiva työaikapääte, jolla leimaukset sujuvat aina nopeasti ja luotettavasti. Deltabit Idis tekee jokapäiväisestä rutiinista leppoisan kokemuksen.

Tavoitteenamme oli kehittää niin tekniikaltaan kuin käyttökokemukseltaankin täysin uudenlainen kokemus työajanseurantaan. Halusimme tuoda markkinoille laitteen, jossa huipputekniikka antaa mahdollisuuden poikkeukselliseen käytön helppouteen ja luotettavuuteen.

Työajanseuranta on perinteisesti tehty läimäyttämällä sähköinen leimauskortti lukijalle tai ilmoittamalla työtunnit esimiehelle sähköpostilla tai paperilla. Helpompaa on käyttää Deltabit Idis -kosketuspäätettä.

Sisään ja ulos, lomalle tai lounaalle – kaikki hoituvat. Myös projekti- tai asiakaskohtaisten työaikojen kirjaus onnistuu käden käänteessä, syötät vain oikean projekti- tai asiakaskoodin ja tiedot on tallennettu.

Deltabit Idis tarjoaa parhaan kokemuksen myös yritykselle. Sormenjälkitunnistuksen ansiosta epäilyt ja arvailut jäävät pois, sillä leimaustietoihin voi luottaa. Sormenjälki varmistaa tarkasti henkilöllisyyden ja työaikaan liittyvät kirjaukset hoituvat käden käänteessä.

Kortittomuuden sekä tunnistuksen luotettavuuden ansiosta parempaa vaihtoehtoa työajan seurannalle ei ole. Siksi yhä useammat yritykset tyhjentävät taskut ja kaulat korteista ja siirtyvät sormenjälkiin.

Sormenjälkitunnistuksesta on kovaa vauhtia tulossa suosituin tapa seurata työaikaa. Edellisen 12 kuukauden aikana Deltabit Gatekeeper Pro -työajanseurantajärjestelmien myynti nelinkertaistui.

Työaikaa seurataan tuotteillamme jo nyt niin rakennustyömailla, teollisuudessa kuin toimistoissakin. Etenkin kasvavat pk-yritykset ovat ottaneet käytön ja hallinnan helppouden tyytyväisinä vastaan.

Ota yhteyttä niin katsotaan sopisiko Deltabit Idis myös sinun tarpeisiisi!

Työajanseuranta työturvallisuuskysymys?

Luimme Lyyti Oy:n Petri Hollménin mainion blogikirjoituksen hänen yrityksensä työsuojelutarkastuksesta. Siinä Petri kertoo kuinka tekemisen vapaus ja huippuluokan tyytyväisyys sekä yrityksen että työntekijöiden puolelta muuttuikin tarkastuksessa lähes vaaralliseksi toiminnaksi.

Esimerkiksi työvuoroluetteloja ei oltu tehty ja jaettu työtekijöille vähintään viikkoa ennen jakson alkua eikä työsuojelutoimikuntaa ei ollut perustettu. Vaikka kaikki yrityksessä olivat tyytyväisiä toimintaan, joustavuus oli tarkastajan mielestä (ja siis lain näkökulmasta) suorastaan liiallista.

Kun yrityksen laittaa pystyyn, valtiovalta alkaa asettaa monenlaisia vaatimuksia jotka kiristyvät askel askeleelta yrityksen kasvaessa. Byrokratiaa riittää. Yksi tärkeimmistä on työaika ja sen seuranta. Sen perustan luo työaikalaki (4726 mukaansa tempaavaa sanaa) ja sen päälle työehtosopimuksissa tehdään paljon lisävirityksiä.

Alla olevilla kolmella virkkeellä pääsee lain noudattamisessa hyvin alkuun. Eli työaikalakia mukaellen:

 • Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän
  säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä lepoaikojen ajankohdat.
 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä
  ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista.
 • Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin.

Ainakin nämä tarkistetaan työsuojelutarkastuksessa. Säännöt ovat samat kaikille aloille, vaikka työskentelykulttuurit voivat ovat hyvinkin erilaiset. Aluehallinto on julkaissut paljastavaa dataa esimerkiksi ICT-alalta.

Työajan seuranta on siis pakko hoitaa. Seurannan voi tehdä kevyesti vaikka Excel-taulukolla johon kaikki kirjaavat tuntinsa. Jos seurannan haluaa tehdä automaattisemmin, järjestelmiä on monenlaisia. Samoin käyttötapoja on useita. Yksinkertaisimmillaan voi tehdä vain minimiseurannan, jotta lain vaatimukset täytetään.

Seuraava askel on seurata työtuntien kertymistä yksinkertaisen automatisoidun raportoinnin avulla ja käyttää tietoja esimerkiksi palkanlaskennan apuna. Huippunsa viritettynä koko palkanlaskenta ja muu vaadittava raportointi voidaan hoitaa automaattisesti ja säästää henkilökuluissa.

Ja saapa työajanseurantajärjestelmällä seurattua myös, ovatko henkilöt paikalla, eli sillä hoituu läsnäoloseurantakin.

Pakollisen ei tarvitse kuitenkaan olla epämiellyttävää. Me uskomme kosketuksen voimaan ja haluamme tehdä rutiineista sekä hauskaa että helppoa.

Lappujen ja taulukoiden täyttö pois! Taskut tyhjiksi!

Deltabit työajanseuranta

 

Deltabitin kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmien myynti kuusinkertaistui

Vuosi 2013 oli suuren muutosten aikaa Deltabitissä. Alkuvuonna päätimme keskittyä täysin sormenjälkitunnistukseen. Sen seurauksena Deltabit Gatekeeper Pro -kulunvalvonta ja työajanseurantajärjestelmämme myynti kuusinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Emme olisi hurjimmissa unelmissammekaan odottaneet tällaista menestystä. Suuret kiitokset siitä kaikille asiakkaillemme!

Merkittävä syy myynnin kasvuun on ollut päivitetty sormenjälkitunnistusteknologia, jonka ansiosta tunnistusnopeus ja varmuus saatiin uudelle tasolle heti alkuvuodesta. Se näkyi ensin Deltabit Gatekeeper Lite -sormenjälkilukkojen myynnissä, joka kolmikertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yritysasiakkaat ottivat uuden teknologian innolla vastaan ja kysynnän kasvu kiihtyi merkittävästi loppuvuotta kohti. Etenkin sormenjäljellä toimiva työajanseuranta kiinnosti ja saimme runsaasti uusia asiakkaita.

Uskomme taskujen tyhjenevän avaimista ja kulkukorteista niin yrityksissä kuin kodeissakin yhä nopeammin myös tänä vuonna. Kosketuksessa on voimaa!

Suomalaista osaamista – myös sinulle

– Me olemme kasvaneet Suomessa ja olemme saaneet äärimmäisen paljon tältä yhteiskunnalta. On meidän vuoromme maksaa takaisin, toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoi Supercellin osakemyynnin yhteydessä. Me Deltabitissä olemme samaa mieltä ja tuemme Suomea omien mahdollisuuksiemme mukaan.

Päämäärämme on tehdä ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Teemme sen tuotteittemme kautta, mutta myös yrityksenä haluamme parantaa suomalaisten elämää. Siksi olemme tarkkoja siitä, että käytämme suomalaista osaamista aina kun mahdollista – myös tilanteissa, joissa moni muu on todennut sen mahdottomaksi. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme Suomessa ja käytämme suomalaisia alihankkijoita. Uskomme, että suosimalla suomalaista saamme kaikki enemmän.

Deltabitin tuotteiden kotimaisuusaste on elektroniikkatuotteeksi poikkeuksellisen korkea. Ohjelmistomme ja laitteemme on suunniteltu kokonaan Suomessa. Valmistuksemme työllistää ihmisiä eri puolilla Suomea: sormenjälkilukijoidemme kotelot valetaan Salossa, näppäimistöt valmistetaan Helsingissä, piirilevyt ladotaan Forssassa ja kokoonpano tapahtuu Tampereella. Haluamme osaltamme todistaa, että Suomesta löytyy osaamista myös huipputekniikan valmistukseen, ei pelkästään suunnitteluun.

Näemme runsaasti vaivaa hyvien kumppanien löytämiseen, koska se on mielestämme vaivan arvoista. Käyttämällä kotimaisia alihankkijoita voimme olla ylpeästi suomalaisia. Ja laadusta pitävät huolen suomalainen ammattiylpeys ja ammattitaito. Siksi sinäkin voit olla huoleton tuotteidemme käyttäjänä.

Suomalaiset ymmärtävät suomalaisten tarpeet ja Suomen olosuhteet paremmin kuin kukaan muu. Deltabit on kehittänyt tuotteita suomalaisille jo lähes 20 vuoden ajan. Osaamisemme ansiosta Deltabit Gatekeeper -sormenjälkilukijamme avaavat ovia miljoonia kertoja kuukausittain vaikeimmissakin olosuhteissa.

Tutustu sinäkin avaimettomaan Deltabit Gatekeeper Pro -kulunvalvontaamme. Suomalaisilta suomalaisille, myös sinulle.

Sormenjälkitunnistus on helppoa, mutta onko se turvallista?

Sormenjälki on ylivertaisen helppo tapa tunnistautua. Tunniste on aina mukana, eikä salasanoja tarvitse muistaa tai näppäillä. Siksi sen käyttö tunnistuksessa yleistyy nopeasti.

Viimeisimpänä sormenjälkitunnistusta on alettu hyödyntää älypuhelimissa. Tästä on esimerkkinä Apple iPhone 5S, jossa on sisäänrakennettu sormenjälkilukija. Deltabit on vuosien saatossa yhdistänyt sormenjälkilukijan mitä erilaisimpiin kohteisiin, joissa ihminen täytyy tunnistaa luotettavasti. Yleisin käyttötapa Deltabitin tuotteille on avainten korvaaminen sormenjäljellä.

 

Mutta onko sormenjälki turvallinen tapa tunnistaa ihminen? Voiko sormenjäljen varastaa?

Sormenjälkitunnistus on yksi turvallisimmista tunnistustavoista, mutta sekään ei ole täysin suojassa väärinkäytöksiltä. Ehkä olet kuullut, että Applen sormenjälkitunnistinta on mahdollista huijata. Sen tekemiseen tarvittiin kuitenkin kalliit välineet ja monenlaista erikoisosaamista. Sormenjäljen väärentäminen ei onnistu tavallisen ihmisen käytössä olevilla välineillä ja se on työlästä ja vaikeaa. Sormenjälkitunnistuksen murtaminen on mahdollista, mutta paljon vaikeampaa kuin vaikkapa avaimen kopiointi, avainkortin varastaminen ja kopiointi tai vaikkapa PIN-koodin kurkistaminen toisen sitä näppäillessä.

Normaalikäytössä sormenjälkitunnistus on turvallinen tunnistustapa. Deltabitin tuotteet ovat olleet käytössä yli 10 vuotta ja niillä tehdään miljoonia tunnistuksia kuukausittain. Tiedossamme ei ole yhtään väärinkäytöstapausta. Myös se, että Applen puhelimella jopa ostoksen voi vahvistaa sormenjäljellä, puoltaa sormenjälkitunnistuksen hyvää turvallisuustasoa.

Sopisiko sormenjälkitunnistus sinun käyttöösi? Sormenjälkitunnistuksen turvallisuus on vähintään samalla tasolla vaihtoehtoisten tuotteiden, kuten avainten ja kulkukorttien kanssa. Lopullinen päätös tapahtuu parhaiten vertailemalla hyötyjä ja kustannuksia. Sormenjälkitunnistuksen hankintakustannukset ovat usein hieman korkeammat kuin vanhojen teknologioiden, käyttökustannukset toisaalta useimmiten edullisemmat. Sen käyttö on merkittävästi kätevämpää.

Hyvin harva sormenjälkitunnistuksen käyttöön ottanut haluaa palata aiempaan järjestelmään. Siksi vastauksemme on: turvallisuus on kunnossa ja suosittelemme sormenjälkitunnistusta lämpimästi!

Sormenjälkitunnistuksen ABC

Sormenjälkitunnistus yleistyy huimaa vauhtia. Sitä käytetään hyvin monenlaisiin tarpeisiin: Apple iPhone 5S:n myötä sormenjälkitunnistin löytyy jo puhelimistakin. Halusimme jakaa 15 vuoden aikana keräämäämme kokemusta sormenjälkitunnistuksesta kaikille kiinnostuneille, ja kokosimme sormenjälkitunnistuksen perusteet yhdelle sivulle. Löydät täältä vastauksemme yleisimpiin kysymyksiin, kuten miten sormenjälkitunnistus toimii, mihin tarkoituksiin se sopii ja voiko sormenjäljen varastaa.

Sormenjälkitunnistuksessa käytetty tekniikka on ottanut viime vuosina huimia edistysaskeleita ja on nyt hämmästyttävällä tasolla sekä nopeudeltaan että luotettavuudeltaan. Siksi siitä on tullut koko ajan suositumpaa, jopa kiihtyvällä vauhdilla. Kun sormenjälkitunnistusta on kokeillut, yleensä paluuta entiseen ei ole.  Kokeile siis sinäkin!

Lue artikkeli: Kuinka sormenjälkitunnistus toimii

Deltabit Gatekeeper -sormenjälkitunnistinten myynti kolminkertaistunut viime vuodesta

Sormenjälkitunnistuksen kysyntä on huimassa kasvussa. Deltabitin Gatekeeper-sormenjälkilukijoiden myynti on lisääntynyt merkittävästi. Deltabitin sormenjälkilukijoiden myynti on vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ollut lähes kolme kertaa suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.

Uudisrakentaminen on ollut tänä vuonna erittäin matalalla tasolla, mutta se ei ole vaikuttanut sormenjälkilukkojen myyntiin. Yhä useammat siirtyvät perinteisistä lukoista sormenjäljellä toimivaan lukon avaamiseen. Pääsyy valita sormenjälkilukija on käytön helppous: moni haluaa vähentää huolehdittavia asioita, ja avaimista on nyt helppo luopua.

Deltabit on Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja sormenjälkitunnistuksessa. Otimme alkuvuodesta käyttöön uuden tunnistusteknologian, jonka ansiosta sekä tunnistusnopeus että tunnistustarkkuus nousivat uudelle tasolle. Teknologia on kypsä laajamittaiseen käyttöön sekä kodeissa että yrityksissä. Tämä on vaikuttanut merkittävästi kysynnän kasvuun.

Kysynnän kasvaessa olemme laajentaneet jälleenmyyjäverkostomme kattamaan koko Suomen. Olemme saaneet iloksemme huomata, että uudetkin jälleenmyyjät ovat saaneet myynnin käyntiin saman tien. Sormenjälkilukija kiinnostaa joka puolella Suomea!

Syövän hoidosta turvallisempaa Deltabitin avulla

Tamperelainen huipputeknologiayritys Deltabit julkaisee tänään täysin uudistetun version sädehoidossa käytettävästä sormenjälkitunnistustuotteestaan Deltabit Gatekeeper Medistä.

Gatekeeper Medin avulla on annettu oikea hoito oikealle potilaalle jo lähes puolen miljoonan hoitokerran aikana, joka kerta virheettömästi. Uusitun tunnistustekniikan ansiosta tapausten määrä, joissa sormenjälkeä ei pystytä tunnistamaan, laskee kolmanneksella. Tämä oikean sormenjäljen hylkäysten osuus oli aiemminkin vain muutamia prosentteja, ja uuden version avulla haastavimpienkin sormenjälkien tunnistettavuus lähestyy sataa prosenttia.

– Sormenjälkitunnistuksen onnistuminen on sädehoitopotilaiden osalta erityisen haastavaa, koska ihon ominaisuudet voivat muuttua hoidon aikana. Deltabitin pitkä kokemus ja laadukas tuotekehitys takaavat, että jokaisen potilaan kokemus on paras mahdollinen, kertoo Deltabitin toimitusjohtaja Jukka Hosio

Syövän hoidossa käytettävässä sädehoidossa tapahtuu harvoin virheitä, mutta hoidon kriittisyyden vuoksi jokainen virhe on liikaa. Virheitä voi tapahtua eri vaiheissa – hoidon määrittelyssä, potilaan tunnistamisessa, itse sädehoidossa. Potilaan tunnistuksen virhe voi olla esimerkiksi se, että potilas hoitoon kutsuttaessa kuulee nimen väärin, ja saa väärän potilaan hoidon. Jopa valokuvan perusteella tapahtuvassa tunnistuksessa on tapauksia, joissa potilas on ilmoittautunut hoitoon toisen potilaan vuorolla.

Sormenjälki sen sijaan on ainutkertainen, ja tarkistettaessa henkilöllisyys sormenjäljen avulla potilaan tunnistuksesta poistuu inhimillisen virheen mahdollisuus niin hoitohenkilökunnan kuin potilaankin puolelta. Sairaalalle sormenjälkitunnistus on myös taloudellinen ratkaisu – mahdolliset virheet aiheuttavat ylimääräisiä kuluja ja vaivannäköä, eikä tunnistusvirheitä Deltabit Gatekeeper Mediä käytettäessä pääse tapahtumaan.

Deltabit panostaa kasvuun

Sormenjälkitunnistukseen erikoistunut Deltabit lisää resursseja toimintaansa ja vahvistaa asemaansa markkinajohtajana. Sormenjälkitunnistimia käytetään esimerkiksi kotien ovien avaamiseen ja yritysten kulunvalvontaan.

Jukka Hosio aloittaa Deltabit Oy:n toimitusjohtajana ja tulee mukaan yhtiöön enemmistöosakkaaksi. Nykyiset omistajat jatkavat osakkaina ja yrityksen palveluksessa. Jukka Hosio on aiemmin toiminut Nokiassa kansainvälisissä myynnin, markkinoinnin ja tuotehallinnon johtotehtävissä.

– On mahtavaa liittyä Deltabitin innostuneeseen huippuosaajien porukkaan. Sormenjälkitunnistinten myynti on merkittävässä kasvussa ja sormenjälkitunnistus nopeasti yleistymässä, sanoo Jukka Hosio.

– Deltabitin tavoitteena on vapauttaa ihmiset avaimista. 10 vuoden kuluttua moni ihmettelee, pitikö joskus vaikkapa lenkille lähtiessä tosiaan huolehtia, missä erillistä avainta säilyttää. Haluan olla mukana tämän muutoksen tekemisessä. Jo nyt Deltabitin tuotteet tekevät miljoonia tunnistuksia kuukaudessa. Sormenjälkitunnistus on arkipäivää, toteaa Jukka Hosio.

Nykyinen toimitusjohtaja Juha Turunen siirtyy muutoksen yhteydessä myynti- ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi.

– On hienoa, että löysimme meille oikean henkilön. Toimintamme kasvaa ja kansainvälistyy yhä voimakkaammin ja Jukka Hosio tuo meille siihen oikeanlaista osaamista, kertoo Juha Turunen. – Olemme juuri päivittäneet sormenjälkitunnistusteknologiaa paremmaksi ja se on tuonut tunnistuksen nopeuden ja luotettavuuden aivan uudelle tasolle. Nyt on oikea hetki panostaa yrityksen kasvuun.

Deltabit tekee sormenjälkitunnistimia ja niihin perustuvia järjestelmiä koteihin, yrityksiin ja terveydenhuoltoon. Deltabit toimii myös sormenjälkitunnistuksen asiantuntijana EU:n Fastpass-projektissa, jossa suunnitellaan automaattisia rajavalvontatunnistusasemia EU:n ulkorajoille.

Salamannopeaa tunnistusta uudistetulla tunnistustekniikalla

Deltabit Gatekeeper Pro ja Lite -tuotteiden sormenjälkilukijan tunnistustekniikka on päivitetty uudelle tasolle. Uuden lukupään ja tunnistusalgoritmin ansiosta tunnistus on nyt entistäkin nopeampi: se tapahtuu silmänräpäyksessä. Eikä tässä kaikki! Harvinaisista poikkeustapauksista, joissa tunnistaminen ei ole aiemmin onnistunut esimerkiksi ihon poikkeuksellisen kuluneisuuden vuoksi, on tullut vieläkin harvinaisempia.

Lukunopeuden kiihdytyspaketti on nyt saatavilla myös vanhoille asiakkaillemme edulliseen päivityshintaan. Tilaa se – tulet yllättymään parantuneesta nopeudesta!

Lisätietoja päivityspaketista: info@deltabit.fi tai 010 835 8500.

Sormenjälkitunnistin on huoleton vaihtoehto avaimelle

Abloyn Exec-avaimen patentin päättyminen aiheuttaa lisätyötä taloyhtiöissä. Turvallisuuden takaamiseksi joissain yhtiöissä on päätetty, että käytössä tulee olla patenttisuojattu avain.

Suosittelemme siirtymään avaimesta sormenjälkitunnistimeen. Se on toimiva ja turvallinen vaihtoehto mukana kuljetettavalle avaimelle. Avain ei voi hukkua tai unohtua – se on mukana asukkaan omassa sormenpäässä. Avain ei voi joutua vääriin käsiin, joten tarvetta lukon uudelleensarjoittamiselle ei ole. Suuressa organisaatiossa avainten hallinnointi on työlästä, joten sormenjälkitunnistin sopii mainiosti kohteisiin, joissa on runsaasti vaihtuvia käyttäjiä.

Sormenjälkeen perustuva tunnistaminen on luotettavaa. Se perustuu sormenjälkeen, joka jokaisella on yksilöllinen. Sormenjälki pysyy samana ihmisen ikääntyessä, ja paranee samanlaiseksi onnettomuuden jälkeen.

– Sormenjälkitunnistus on monelle arkea. Deltabitin tuotteita on käytetty yli kymmenen vuotta. Ne rekisteröivät miljoonia tunnistuksia kuukaudessa, eikä yhtään väärinkäytöstapausta ole havaittu, sanoo Juha Turunen, Deltabitin toimitusjohtaja. – Tuotteemme toimivat nopeasti ja luotettavasti säässä kuin säässä, niin sisällä kuin ulkonakin.

Deltabitin tuotteita on käytössä niin yksityiskodeissa ja asuntoloissa kuin tehtaissa, toimistoissa, sairaaloissa ja pankeissakin. Deltabit Gatekeeper Lite soveltuu asuintiloihin. Yrityskäyttöön suunniteltu Deltabit Gatekeeper Pro avaa ovet ja lisäksi kirjaa kulkutapahtumat, seuraa työaikaa sekä ohjaa hälytysjärjestelmiä. Lisää Deltabit Gatekeeper -tuotteista Kulunvalvonta- ja Kodin lukitus-sivuilta.