TIDRAPPORTERING OCH
ARBETSSKIFTSPLANERING

Deltabit Gatekeeper och Deltabit Idis, enkel och säker arbetstidsuppföljning och skiftplanering.

Boka en presentation!

Skicka mejl: [email protected]
Eller ring: 010 8358535  

Tidredovisning behöver väl inte vara svårt?

Visste du att tidrapportering kan även skötas enkelt. Hos oss går det behändigt att inskaffa systemet, införandet går snabbt och användningen är smidig.

Vi utvecklar våra apparater och program själva, för hand i Tammerfors. Eftersom allt är gjort av oss själva får du hjälp till dina problem i ett nafs.

Och dessutom är vi trevliga! 🙂

Boka en presentation!

                      Fråga mer via mejl: [email protected]
  Eller ring: 010 8358535

VAD BETYDER ELEKTRONISK ARBETSTIDSUPPFÖLJNING?

Tidrapportering

Bokföring av arbetstid är ett lagkrav. Visst kan uppföljningen göras gammaldags med papper och penna men nog är det behändigare att göra det med stämplingsenheten eller via nätet.

När kom Sandra på jobb och när slutade hon? Hur många pauser tog hon?

Att räkna arbetstimmarna

Arbetstidsstämplar som insamlats används ofta för att underlätta löneräkningen. Vid beräknande av arbetstiden klassificeras arbetstimmarna till olika löneslag.

Hur mycket fick Sandra 50 % övertid och fick hon lördagstillägg?

Analysering av arbetets innehåll

Med arbetsfasrapportering får man reda på vad arbetstiden används till. I så fall stämplar man in sig då uppgifterna ändras. På så sätt kan man specificera arbetstiden till projekt eller arbetsfaser.

Bromsar någon arbetsfas produktionen? Är resurserna lämpliga?

Mobil arbetstidsuppföljning och stämpelklockor

Det finns inte enklare sätt att sköta den lagstadgade tidrapportering! Med hjälp av fingeravtrycksigenkänning eller fjärrinloggning är elektronisk arbetstidsuppföljning lätt och enkelt vare sig du är arbetsgivare eller arbetstagare.

Tack vare fingeravtrycksigenkänning elimineras gissningar och du kan lita på arbetstidsstämpeln. Ifall du har distansarbetare på arbetsplatsen är mobil tidrapportering ett behändigt sätt att sköta stämplingar utanför själva arbetsplatsen.

Fingeravtryck, nyckelbricka, kod

Deltabit Idis -stämpelklocka hämtar fingeravtrycksigenkänning till tidrapportering. Som slutresultat en med beröring fungerande arbetsövervakningsenhet där stämplingen går snabbt och säkert. Du kan även identifiera dig antingen med RFID-nyckelbricka eller med en nummerkod.

Identifieringskort som man glömmer hemma behövs inte så du behöver inte korrigera information som saknas eller som måste läggas till i efterskott. In och ut, semester eller på lunch – med Deltabit Idis -apparaten sköter du all arbetstidsuppföljning behändigt.

Mobil tidrapportering med telefonen

Ifall du har arbetstagare som jobbar utanför arbetsplatsen så erbjuder Deltabit Gatekeeper även möjligheten till mobil distansstämpling. Du behöver endast internet för att använda Deltabits arbetstidsuppföljningens stämpeltjänst. Om du vill kan du bestämma att identifieringsstämpeln även sparar platsdata.

Arbetstidsstämplar som gjorts via telefon syns i systemet helt på samma sätt som de som är gjorda via datorn. På så sätt kan du även följa med arbetstidsregistreringar och närvaro gjorda av dem som jobbar på distans i samma tidrapporteringssystem.

NÖJDA ANVÄNDARE PÅ ÖVER 1000 PLATSER

”Det som jag främst minns av Deltabit är att de hade att erbjuda åt oss något med mervärde utan att truga – det vill säga detta system för arbetstidsuppföljning.”

Mauno Kärki, Safeplast

”Jag ville försäkra mig om att man tillämpar kollektivavtalet i arbetstider och dess registrering och Deltabits passerkontroll och tidrapportering är det absoluta sättet att förverkliga detta ändamål.”

Johanna Suonkivi, Heikkilän tila

Kollektivavtal och arbetstidslagen

Deltabit Gatekeeper sorterar arbetstiden i lönekategorier enligt arbetstidslagen, kollektivavtalen och enligt lokalt överenskomna villkor. Systemet förstår daglig övertid, periodövertid och veckoövertid, räknar lönetillägg och sköter om frånvaron.

Deltabits specialister sköter om specifikationerna för dig. Vi är till ert förfogande även då avtalen och praxis ändras, allt utan tilläggskostnader.

Mångsidiga arbetstidsrapporter

Med tidredovisning kan du skriva ut arbetstidsrapporter i realtid. På så sätt har du alltid uppdaterad information över varje anställds arbetstimmar. Vid behov kan du även kontrollera och redigera enskilda inskrivningar per person.

I tidrapporter ser du den valda periodens händelser, hela arbetstiden, arbetstidsbalansen och diverse tillägg. Eller fasat tiden som förbrukats till projekten. På så sätt är hela arbetstidsuppföljningen under kontroll.

Boka en presentation!


Fråga mer via mejl: [email protected]
Eller ring: 010 8358535 

Granskning och godkännande av arbetstimmar

Med Gatekeeper kan du väldigt enkelt ta hand om kontroll samt godkännande av arbetstid. Du ser med en gång händelserna och arbetstimmarna beräknade utifrån dem.

Programmet visar dig ifall det fattas stämplingar eller om det finns fel stämplingar. Du kommer åt att korrigera fel och lägga till glömda inskrivningar med det samma. Eller personen kan göra det själv, ifall hen får rättighet att göra det.

Då uppgifterna är korrekta sker godkännande med ett klick

Arbetsfasrapportering d.v.s. projektredovisning

Med Deltabit Gatekeeper kan du även följa med arbetets innehåll alltså till vad arbetstiden går åt till. Då man stämplar riktar man arbetet till ett visst projekt eller uppgift och tidrapporterna visar en sammanfattning per projekt, uppgift eller även kundvis.

Du hittar flaskhalsarna i produktionen och du kan följa med hur projekten fortskrider och hur planerna stämmer ihop. Eller du ser hur mycket arbete det gjorts för en viss kund och dess lönsamhet. Då effektiviteten förbättras betalar systemet sig tillbaka förvånansvärt snabbt.

Arbetsskiftsplanering

Med hjälp av skiftplanering planerar du skiften samt lägger till dem personer och kompetens. I planen kan du se har skiftet verkligen rätt mängd personer med rätt kunnande.

Överraskande förändringar, som frånvaron och att lägga till ersättare, sköts enkelt. Efter publiceringen kan arbetstagaren genast gå in och se sitt arbetsskift via sin telefon.

Läs mer om arbetsskiftsplanering

Närvaroinformation

Från rapporterna ser du i efterhand arbetstagarens arbetstimmar och hur de har spenderat sin tid. Men ifall du vill veta var folk finns just nu så är lösningen närvaroinformation. Med hjälp av den kan du t.ex kontrollera om en viss person är på plats eller om en person som är oumbärlig för verksamheten kommit på jobb.

Deltabit Gatekeepers närvaroövervakning visar dig de senaste passerhändelser och arbetstidsstämplarna på personerna. På så sätt kan du till exempel kolla om personen är på plats då någon ringer.

Inbyggd passerkontroll

Med Deltabit Gatekeeper -systemet kan du även sköta dörrarnas passerkontroll. Genom att lägga till Deltabit Dooris fingeravtrycksidentifiering kan de anställda passera lättare än du kan föreställa dig.

Och det bästa är att då fingeravtrycket fungerar som identifikation finns det inte ens den minsta risk att nyckeln försvinner, den lånas ut eller att den överhuvudtaget hamnar i fel händer.

Läs mer on passerkontroll

UPPBYGGNADEN AV VÅRT TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Arbetstidsuppföljningssystemets delar

Deltabit Idis -arbetstidsterminal
Arbetstidsstämpling med fingeravtryck med olika orsakskoder

Registreringssensor av fingeravtryck
Fingeravtrycksläsare som installeras till datorn för att registrera fingeravtryck

Registreringssensor för registrering av RFID-nyckelbrickor
En avläsare av registrering med nyckelbricka som installeras till datorn

Deltabit Gatekeeper molntjänst
Hantering av användaruppgifter, registrering av fingeravtryck och stämpling samt hantering av inställningar till arbetstidsuppföljning och arbetstidsrapportering. Lagring av information och utdelning till identifierings- och kontrollsystem.

Fjärrregistreringstjänst Deltabit Gatekeeper
Arbetstidsregistrering via internet

Teknisk information

Deltabit Gatekeeper
Övervakning av arbetstid och rapportering
Centraliserad lagring av personer och fingeravtryck som molntjänst
Centraliserad hantering av arbetstidsstämplar
Kundspecifika orsakskoder
Händelse- och personrapporter
Fjärrinloggning via internet
Färdighet att överflytta stämplingarna till ett externt system

Deltabit Idis
Arbetstidsstämplar med fingeravtryck, RFID-stämplingstagg eller med kod
Nätförbindelse med kabel eller via trådlöst lokalnät
Lokal lagring av stämplar i ett läge utan förbindelse
Kapacitiv pekskärm, fritt fastställda händelseknappar
För inomhusbruk

DELTABIT GATEKEEPER -EGENSKAPSJÄMFÖRELSE AV ARBETSTIDSUPPFÖLJNING

Deltabit Gatekeeper
Stämplar med arbetstidsterminal
Mobil fjärrinloggning med webbläsare
Rapportering med Windows program och webbläsare
Kalkylering enligt kollektivavtal
Flexibel och fast arbetstid
Arbetstidsbank
Kalkylering av daglig, veckovis och periodisk övertid
Morgon-, dag-, kvälls-, och nattpass
Arbetspass som överskrider tiden då dygnet byts
Specialarbetspass med avvikande orsakskoder
Automatiskt val av arbetspass baserat på instämplingen och tidsfristen
Automatisk avdrag av lunchpaus
Avdrag av lunchpaus baserat på stämpling
Automatisk kalkylering av tillägg
Kalkylering av flextid
Obegränsad mängd av arbetspassdefinitioner
Beräkningsregler för vissa persongrupper
Arbetstidsfördelningsrapporter gruppvis per person
Sammanfattningsrapport av arbetstid per person
Saldoskärare av flextid
Hantering av helgdagar och andra undantagsdagar med egna regler
Kalkylering av frånvarodagar under en regelbunden arbetsvecka
Uppdaterad närvaroövervakning
Passerkontroll och hantering av dörrar
Arbetstidsuppföljning och rapportering av projekt och arbetsfaser
Dataöverföring till externa system
Elektroniskt godkännande av arbetstimmar
Saldouppföljning för semester, pekkasdagar och frånvaron
Frånvaroförfrågningar för semesterplanering

Vill du ha arbetstidsdata till ett annat system?

Stämpeldata från tidrapportering utnyttjas ofta även i andra system. Därför har vi gjort otaliga kopplingar till löneberäkningssystem och operativa styrsystem. Och det kommer mer hela tiden.

Här nedan finns exempel på våra gränssnitt. Ifall du vill ha arbetstidsinformation till ett system som vi inte ännu har ett gränssnitt till, ta kontakt. Det kan hända att det är redan under uppbyggnad.

CGI Titania
SD Worx W
Maestro Palkanlaskenta
Fennoa
Norlic Ontime
Visma Netvisor
Visma Fivaldi
Procountor
Misto-APS
Lemonsoft
Fastroi Hilkka
Adminet
CGI Sonet
ValueFrame
Visma Nova
Oscar Software
Asteri
Suonentieto
Mepco
Emce
Heeros ePalkat
CGI HR Palkat Deltabit työajanseuranta
CGI HR Palkat
Administer
eKansio
Sympa
Visma Personec F
DL Software

Det är enkelt att införskaffa arbetstidsuppföljning. Det behövs endast tre små steg.

1. Vi kartlägger dina behov

Vi kartlägger ditt behov, vare sig de är av enklaste slag eller mer krävande. Hur många arbetsskift? Har ni flexibla arbetstider? Inte märkligare än så.

2. Vi gör en offert

Vi ger en offert som du förstår meddetsamma. Priserna är specificerade produktvis och du ser kostnaderna redan i förväg.

3. Vi sköter om leveransen

Vi sköter installationen på distans eller kommer på plats. Vi handleder era partners och vid behov även koordinerar andras arbete.

ENKEL TIDRAPPORTERING AV OSS

Boka en presentation!

Skicka mejl: [email protected]
Eller ring: 010 8358535

Deltabit har underlättat det dagliga livet för människor sedan 1995.
Vi tillverkar produkter med biometrisk igenkänning för hushåll, företag och sjukvård.
Med Deltabits produkter identifieras personer miljontals gånger i månaden.

Deltabit identifierar människan

© 2022 Deltabit