ORDINÄRT ENKEL PASSERKONTROLL

Deltabit Gatekeeper och Deltabit Dooris – en kombination där passerkontroll sköts så gott som övernaturligt enkelt.

Boka en presentation!

Skicka mejl: [email protected]
Eller ring: 010 8358535

VAD BETYDER PASSERKONTROLL?

Hantera personer som passerar

Passerkontroll betyder i första hand att man hanterar personers passering i byggnaden. Vem har tillstånd att passera, vart och när? Du kan också fastställa godkända identifieringsmetoder.

Sandra kan passera genom huvuddörren mån-fre mellan klo 05:30 och 22:30. Efter klo 18 behövs dubbel identifiering med fingeravtryck och kod.

Kontroll av dörrar och lås

Utöver kontroll av personer kan du även med passerkontroll hantera dörrar. Dörrar kan stängas och öppnas antingen tidsbestämt eller med fjärrstyrning antingen en gång eller för en viss tid

Säkerhetslåset till butiksdörren är styrd att vara öppen vardagar klo 10.00-18.00. Butikschefen öppnar användarlåset separat från passerkontrollprogrammet.

Övervakning av passering och lås

Du kan kontrollera passering genom dörrar antingen genast då det sker eller i efterhand från rapporten. Du ser också status för dörrar och lås. Vem passerar genom vilken dörr? Är dörrarna och låsen öppna eller stängda?

Leverantören är vid bakdörren och det verkar som om dörren är låst. Vi öppnar låset för tio minuter så att varorna kan levereras.

Passerkontrollsystem på över tusen platser

Deltabit Gatekeeper är ett nyckellöst passerkontrollsystem baserat på fingeravtrycksigenkänning och RFID-taggar. Deltabit Gatekeeper öppnar lås (t.ex Abloy ellås), registrerar passerhändelser samt styr alarmsystem. Tack vare fingeravtryckslåset kan endast behöriga personer passera.

Ett elektronisk passerkontroll passar till ett litet kontor, tusentals användare med omfattande verksamhet och företag i alla storlekar däremellan. Vi har redan över 1000 glada kunder som använder nyckelfri passerkontroll med fingeravtryck.

Fingeravtryck, RFID-tagg eller kod

Varje Deltabit Dooris passerkontrollenhet stöder alla moderna identifieringsmetoder. Den bekvämaste passerkontrollen är med fingeravtrycksigenkänning men om du vill kan du också använda traditionell RFID-läsare med nyckelbrickor, svepkort eller fast med nummerkod.

Bestäm själv vilket passerkontrollteknik du vill använda eller låt personalen välja. Vi erbjuder dig alla alternativ.
(Vink: Ifall användarna får välja så är valet så gott som alltid fingeravtryck.)

Lätt att använda och exakt kontroll

Med fingeravtrycksigenkänning är det enkelt att hantera passerkontroll: att registrera fingeravtryck tar någon sekund. Tack vare nyckellöshet kommer det inga kostnader av nycklar, nyckelkort, förnyande av dem eller letande efter dem. Fingeravtryckslåset sparar både tid och pengar.

Elektronisk passerkontroll ger flexibilitet. Åtkomsrättigheter kan begränsas per användare och dörr. Att hantera RFID-taggar och passerkoder sker med ett par klick.

Boka en presentation!

Fråga mer via mejl: [email protected]
Eller ring:
010 8358535

NÖJDA PASSERKONTROLL ANVÄNDARE REDAN PÅ ÖVER 1000 PLATSER

Jag rekommenderar Deltabit Gatekeeper till alla småföretagare som har extern arbetskraft. Investeringen betalade sig själv tillbaka på ett halvt år.

Johanna Suonkivi, Heikkilän tila

Fingeravtrycksigenkänning kombinerar perfekt trygghet och lätthet. Man kan hålla dörrarna i lås men folk kan ändå passera hinderfritt utan nycklar

Veijo Hukkanen, Kalaneuvos

En extra fördel är att tryggheten har ökat, för jag vet alltid med säkerhet vem som passerat dörren. Fingeravtrycket berättar det entydigt.”

Kim Saarinen, Jasper

Passerkontrollsystem enklare utan nyckel

I Deltabit Gatekeeper -passerkontrollsystemet identifieras personen med hjälp av fingeravtryck, så det finns ingen risk för missbruk. Endast behöriga personer kommer åt att passera de övervakade dörrarna.

Då fingeravtrycket fungerar som identifierare för passerkontroll, finns det ingen risk att nyckeln tappas, att den lånas ut eller att den råkar i fel händer. Fingeravtryckslåsets nyckeln finns alltid med – de som har behov av att passera dörrar kan göra det enkelt och snabbt.

Av finländare till finländare

Vi designar våra produkter själva med finsk styrka och producerar enheterna i Finland. Vi använder finskt kunnande alltid då det är möjligt – även i situationer där många andra har funnit det omöjligt.

Kanske just därför fungerar Deltabit Dooris -passerkontrollenheten i alla finska förhållanden – även i vinterköld, höstregn som under sommardagar. Över 10 års användarerfarenhet garanterar funktionalitet.

Boka en presentation!

ÖVRIGA EGENSKAPER

Hantering av larmsystem

Deltabit Gatekeeper underlättar hantering av ditt larmsystem – och ökar samtidigt tryggheten. Den gömmer koderna och hämtar med sin automatik mer bekvämlighet att använda inbrottslarmet.

Då du använder Deltabit Gatekeeper behöver du inte längre larmkoder. Då den första personen öppnar låset med Deltabit Dooris stängs alarmet automatiskt. Då ni går därifrån styr Deltabit Gatekeeper alarmet på automatiskt då den sista personen lämnar platsen.

Kontroll av personer som är närvarande

Deltabit Gatekeepers närvaroövervakning visar dig de senaste passerhändelser och arbetstidsstämplarna på personerna. På så sätt kan du till exempel kolla om personen är på plats då någon ringer.

Du kan också kolla om en person som är kritisk för verksamheten har kommit på plats. Eller om din verksamhet kräver särskild säkerhet kan du vid en krissituation på ett visst område, se de personerna som är på plats.

Fjärrstyrning och övervakning av dörrar

Deltabit Gatekeeper är ett elektroniskt låssystem med vilket både dörrarnas fjärrövervakning och -styrning sker direkt från din arbetsplats. Du ser ifall dörrarna är låsta och du kan öppna dem utan att gå på plats personligen.

Du ser informationen visuellt på datorskärmen. Därför är undantagsfallen lätta att urskilja med ett ögonkast. Du kan öppna låset för ett tag eller tidsinställa i förväg dörren att vara öppen till exempel under ett evenemang.

Arbetstidsuppföljning i din besittning

Med Deltabit Gatekeepers passerkontrollsystem hanteras också arbetstidsuppföljning. Deltabit Idis -arbetstidsterminal registrerar arbetstiden tillförlitligt och exakt. Då registreringen sköts med fingeravtryck kan du vara säker på att personen som gjort registreringen är alltid den rätta.

Dessutom erbjuder vi också fjärrinloggning. Du kan registrera arbetstimmarna med webbläsare när och var som helst fast med din smarttelefon.

Läs mer om arbetstidsrapportering

UPPBYGGNADEN AV VÅRT PASSERKONTROLLSYSTEM

Delarna i passersystemet

Deltabit Gatekeeper molntjänst
Registrering av användardata och fingeravtryck samt hantering av åtkomsträttigheter och rapportering av passerdata. Lagring av information och utdelning till identifierings- och kontrollsystem.

Deltabit Gatekeeper -larmhantering
Anslutningsprogram till larmsystemets relästyrning

Deltabit Dooris passerkontrolläsare
Igenkänning av fingeravtryck, nyckelbrickstagg och kod vid dörren

Deltabit Dooris styrenhet
Hantering av lås och nätverksförbindelse. Styr upp till två sensorer (insidan och utsidan) i en dörr.

Registreringssensor av fingeravtryck
Fingeravtrycksläsare som ansluts till datorn för att registrera fingeravtryck

Registreringssensor för nyckelbrickor
RFID-läsare som ansluts till datorn för avläsning av nyckelbrickstaggar

Deltabit Idis -arbetstidsterminal
Arbetstidsstämpling med fingeravtryck med olika orsakskoder

Teknisk information

Deltabit Gatekeeper programvara för passerkontroll
Centraliserad lagring av personer, fingeravtryck och händelser
Centraliserad hantering och kontroll av åtkomsträttigheter
Fastställande av åtkomsträttigheter: person, dörr, tid
Färdighet för styrning av inbrottslarm
Fungerar även vid avbrott av förbindelsen
Visar statusinformation, t.ex dörren stängd/öppen
Fjärrstyrning av dörrar omedelbart eller via tidsinställning
Mångsidiga rapporter över personer och händelser
Uppföljning av arbetstid och rapportering

Deltabit Dooris passerkontrolläsare
Fingeravtrycksidentifiering, 5000 fingeravtryck / dörr
Inbyggd RFID-läsare för identifiering av nyckelbricka
Numerisk knappsats för kodanvändning
Drifttemperatur -35° C – +50° C
För inne- och utomhusbruk
Styr normala ellås med relästyrning
Driftspänning 24 V
Färg: silver

Vi gör inköpet  av passerkontroll enkelt. Endast tre steg behövs.

1. Vi kartlägger dina behov

Vi tar reda på dina behov vare sig de är av de enklaste slaget eller mer invecklade. Hur många dörrar?  Har de ellås färdigt? Vill du styra larm? Inte märkligare än så.

2. Vi gör en offert

Vi ger en offert som du förstår meddetsamma. Priset specificeras produktvis och ibruktagning av programvarorna ingår i kostnadsförslaget.

3. Vi sköter om leveransen

Även leveransen är enkel. Vi kommer på plats eller sköter installationen på distans. Vi handleder era partners och vid behov även koordinerar andras arbete.

BEKYMMERLÖS PASSERKONTROLL FRÅN OSS

Boka en presentation!

Skicka mejl: [email protected]
Eller ring: 010 8358535

Deltabit har underlättat det dagliga livet för människor sedan 1995.
Vi tillverkar produkter med biometrisk igenkänning för hushåll, företag och sjukvård.
Med Deltabits produkter identifieras personer miljontals gånger i månaden.

Deltabit identifierar människan

© 2022 Deltabit