Passerkontroll

Ordinärt enkel
passerkontroll.

Deltabit Gatekeeper och Deltabit Dooris
– en kombination där passerkontroll sköts så gott som övernaturligt enkelt.

Kulunvalvonta RFID-lukija

Passerkontrollsystem på över tusen platser

Deltabit Gatekeeper är ett nyckellöst passerkontrollsystem baserat på RFID-tagg. Deltabit Gatekeeper öppnar lås (t.ex Abloy ellås), registrerar passerhändelser samt styr alarmsystem. Tack vare det kan endast behöriga personer passera.

Elektronisk passerkontroll passar till ett litet kontor, tusentals användare med omfattande verksamhet och företag i alla storlekar däremellan. Vi har redan över 1000 glada kunder som använder nyckelfri passerkontroll.

Vad betyder passerkontroll?

Hantera personer som passerar

Passerkontroll betyder i första hand att man hanterar personers passering i byggnaden. Vem har tillstånd att passera, vart och när? Du kan också fastställa godkända identifieringsmetoder.

Kontroll av dörrar och lås

Utöver kontroll av personer kan du även med passerkontroll hantera dörrar. Dörrar kan stängas och öppnas antingen tidsbestämt eller med fjärrstyrning antingen en gång eller för en viss tid.

Övervakning av passering och lås

Du kan kontrollera passering genom dörrar antingen genast då det sker eller i efterhand från rapporten. Du ser också status för dörrar och lås. Vem passerar genom vilken dörr? Är dörrarna och låsen öppna eller stängda?

Passerkontroll och funktioner

Lätt att använda och exakt kontroll

Med RFID-tagg är det enkelt att hantera passerkontroll: att registrera tagg tar någon sekund. Tack vare nyckellöshet kommer det inga kostnader för förnyande av nycklar eller letande efter dem.

Elektronisk passerkontroll ger flexibilitet. Åtkomsrättigheter kan begränsas per användare och dörr. Att hantera RFID-taggar sker med ett par klick.

Identifieringsmetoder

Hantering av larmsystem

Deltabit underlättar hantering av ditt larmsystem – och ökar samtidigt tryggheten. Den gömmer koderna och medför med sin automatik mer bekvämlighet att använda inbrottslarmet.

Då du använder Deltabit behöver du inte längre larmkoder. Då den första personen öppnar låset med Deltabit stängs alarmet automatiskt.

Larmsystem

Kontroll av personer som är närvarande

Närvaroövervakning visar dig de senaste passerhändelserna och arbetstidsstämplarna för personerna.

Du kan kolla om personen är på plats då någon ringer. Eller du kan kolla om en person som är kritisk för verksamheten har kommit på plats.

Du kan också vid en krissituation på ett visst område, se de personerna som är på plats.

Närvaroinformation

Fjärrstyrning och övervakning av dörrar

Med Deltabits elektroniska låssystemet dörrarnas fjärrövervakning och -styrning sker direkt från din arbetsplats.

Du ser ifall dörrarna är låsta och du kan öppna dem utan att gå på plats personligen.

Du kan öppna låset eller ställa in det så att det stängs vid en viss tidpunkt.

Dörrkontroll

Tidrapportering i din besittning

Med Deltabit sköter du både passerkontrollsystem och arbetstidsuppföljning.

Med hjälp av arbetstidsterminal registrerar du arbetstiden tillförlitligt och exakt med RFID-tagg, nummerkod eller fingeravtryck.

Dessutom du kan registrera arbetstimmarna med webbläsare när och var som helst fast med din telefon.

 

Arbetstidsuppföljning

Det bästa med Deltabits system är att det är så lätt att gå genom dörran.

Mauno Kärki

Safeplast

Vi gör inköpet av passerkontroll enkelt. Endast tre steg behövs.

Title image box

Add an Introductory Description to make your audience curious by simply setting an Excerpt on this section

1. Vi kartlägger
dina behov

Vi tar reda på dina behov vare sig de är av de enklaste slaget eller mer invecklade. Hur många dörrar? Har de ellås färdigt? Vill du styra larm?

2. Vi gör
en offert

Vi ger en offert som du förstår. Priset specificeras produktvis och ibruktagning av programvarorna ingår i kostnadsförslaget.

3. Vi sköter om leveransen

Vi kommer på plats eller sköter installationen på distans. Vi handleder era partners och vid behov även koordinerar andras arbete.

Bekymmerlös passerkontroll från oss

Skicka mejl: [email protected]
Eller ring: 010 835 8550