OAC Finland insåg snabbt fördelarna med arbetstidsuppföljningen

Den ursprungliga planen var att Deltabits arbetstidsuppföljning skulle användas endast av produktionsarbetarna vid OAC Finland. Planerna ändrades snabbt – när de märkte hur praktiskt systemet var, började också tjänstemännen vid OAC Finland använda Deltabits system.

OAC Finland växer snabbt – personalen har tredubblats på fyra år och omfattar nu nästan trettio personer. Företaget tillverkar fiberkompositdelar på avtal, skidor och skridskor som egen produktion, och fungerar som importör och agentur för sport- och idrottsutrustning.

– Vi förändras och utvecklas kontinuerligt, och situationen förändras snabbt, berättar personal- och förvaltningskoordinator Sanni Silfverberg om vardagen på sin arbetsplats.

Silfverberg bekantade sig med flera system när de planerade inköpet.

– Vi kom fram till att Deltabit bäst svarar på våra behov. Systemet har en logisk, tydlig och lättanvändbar administrativ sida. Och viktigast av allt var att Deltabit förstod våra behov, säger hon.

De stötte på utmaningar längs vägen

Tjänstemännens flexibla arbetstid gör arbetstiderna svårare att följa upp. Produktionens arbetspass är enkla, men deras flextid hanteras på ett lite annorlunda sätt.

– På plussidan har vi tre månaders ackumulering och på minussidan en enmånadscykel, så det var ganska jobbigt att hålla koll på allt, säger Silfverberg. – Sådana här saker bör man tänka på redan i kartläggningsfasen. I det avseendet var vårt projekt, som omfattade två faser, inte det enklaste.

Deltabits effektiva team klurade ut även de svåraste problemen

– Jag kan ringa dem på samma sätt som jag skulle ringa en vän – ”Det är Sanni här, hej” – och de tar itu med mitt problem omedelbart. Att kundtjänsten är aktiv och fördjupar sig i kundens situation är en viktig fördel. Det handlar inte om supportbiljetter där saken bollas mellan flera människor.

En annan fördel, enligt Silfberberg, är systemets fasta månadsavgift.

– Det är en lättnad att tröskeln att be om hjälp är låg. Det är inte upp till kunden att avgöra vad som ingår i implementeringen och vad som faktureras separat. Problemen har vi löst tillsammans, och vi samarbetar i god anda, säger Silfverberg.