Planering av frånvaro

Med hjälp av planering av frånvaro kan du och dina anställda i god tid planera för olika typer av på förhand känd frånvaro. Den sköter:

  • semesterplanering,
  • planering av Pekkanendagar,
  • planering av flexledighet
  • samt planering av arbetstidsbankens bankledigheter.

Och den är verkligen lätt att använda!

  1. Dina anställda kan lägga in förslag på semester och annan på förhand känd frånvaro i systemet.
  2. Du kan se alla ansökningar om ledighet i listvyn och kalendervyn, du godkänner eller avvisar enkelt ansökningarna i båda vyerna. Du kan också lägga till, redigera eller ta bort ansökningar i båda vyerna.
  3. Du kan låta dina anställda se varandras ansökningar, så att de vet när var och en på plats.
  4. Planerad frånvaro visas i tidrapporten, så att du t.ex. kan överföra semester till löneräkningen i förväg för utbetalning av semesterpenning.

Planering av franvaro kalender

Med planering av frånvaro säkerställer du att det finns tillräckligt med folk på plats också under semesterperioden.

Dina anställda får i god tid information om när det är dags att släppas ut på sommarbete och kan också själva delta i planeringen av sina semestrar. Detta förbättrar såväl välbefinnandet som självförtroendet.

Skicka in en ansökan om ledighet

Dina anställda kan göra en ansökan i systemets webbläsare om när de vill förlägga sin semester eller använda sina Pekkanendagar eller flexledighet.

När du lägger till eller redigerar en ansökan ser du hur mycket semestersaldo som finns kvar. Du ser också när och av vem ansökan har godkänts, lagts till eller redigerats. Det underlättar när du kan hitta all information du behöver med bara ett ögonkast.

Redigera frånvaroförfrågan

Dina anställda kan när som helst kontrollera om deras ansökan har godkänts, avvisats eller fortfarande är öppen. På så sätt håller de sig uppdaterade om statusen för sina ansökningar – och du får färre frågor om dem.

Förfrågningar

Naturligtvis kan du också använda funktionen så att bara du kan planera dina anställdas semestrar. Du kan då välja om du vill att dina anställda ska kunna se dina planer.

Att godkänna, avvisa och redigera ansökningar om ledighet

Det är lätt att hantera helheten när man planerar frånvaro. Du kan se alla dina anställdas öppna, godkända och avvisade ansökningar i en och samma vy, antingen som en lista eller i en kalender.

Planering av franvaro list

Du kan godkänna eller avvisa en förfrågan med ett enda klick. Du kan också klicka på en ansökan som har godkänts eller avvisats för att öppna den igen. Du kan göra ändringar genom att klicka på förfrågan för att öppna den.

Om dina anställda har de åt komsträttigheter som krävs kan de se varandras ansökningar. På så sätt vet de när alla är på plats, vilket gör att arbetet flyter på smidigare.

Du kan också ge dina anställda rätt att godkänna, avvisa eller redigera sina egna eller andras ansökningar.

Planering av frånvaro och arbetstidsuppföljning

Dina anställdas godkända ansökningar om ledighet kommer att visas i tidrapporten på samma sätt som den frånvaro som anges i arbetstidsuppföljningen. Detta gör att du till exempel kan överföra semester till löneräkningen i förväg för utbetalning av semesterpenning.

Du kan ersätta en planerad frånvaro med en annan frånvaro i arbetstidsuppföljningen om en anställd exempelvis bryter armen under sin semester.

Planering av frånvaro är en funktion för arbetstidsuppföljning och är belagd med tilläggsavgift. Med den blir det enklare än någonsin att planera semestrar, Pekkanendagar och flexledighet.

Skicka mejl: [email protected]
Telefon: 010 835 8550