Schemaläggning

Behändig schemaläggning.

Planera arbetsskiften enkelt med hjälp av Deltabits arbetsskiftsplanering.

Schemaläggning

Elektronisk schemaläggning gör det lätt att planera skiften

Skiftplanering berör alla företag där man följer oregelbundna arbetstider och det skall ske genom att följa arbetstidslagen samt kollektivavtalen.

I Deltabits elektroniska skiftplanering är det enkelt att planera och ändra på arbetslistorna vilket gör att du sparar avsevärda mängder med tid och pengar. Du kan koncentrera dig på det väsentliga och glömma överlopps justeringar med skiften.

Vad kan du göra med elektronisk arbetsskiftsplanering?

Kartlägg dina arbetsbehov

Hur många arbetsskift behöver du?
Planeringen av arbetsskiftslistor börjar med att kartlägga behov av arbete och på basen av det planera skiften.

Lägg till personer och kunnande

Hur många personer behöver du på plats och med hurudant kunnande?
Du kan enkelt lägga till rätt mängd personer med rätt expertis.

Förbered dig för frånvaron

När är dina arbetstagare borta?
Frånvaron kan förutses, så som semester. Eller så kan de vara oväntade, så som sjukfrånvaro.

Deltabits schemaläggning i ett nötskal

Deltabits skiftplaneringsprogram innehåller två vyer:
planerarens planeringsvy och arbetstagarens kalendervy.

Planeringsvyn är osynlig för arbetstagaren och endast de som planerar skiften kommer åt att redigera den. Genast då du publicerat ett färdigt skift ser din arbetstagare den i kalendervyn på telefonen.

 

Vi bygger upp ett passande skiftplanering för dina behov

Varje arbetsplats med oregelbundna arbetstider med sina arbetsuppgifter och arbetstagare är olika, så då är också skiftplaneringen alltid individuell.

Därför skräddarsyr vi i samband med införandet ett passande botten för dina behov där du hittar behövliga skift och kunnande samt personmängd. Om du vill kan du även göra detta själv.

Schemaläggning

Lägg till personer som en grupp eller var för sig

Då planeringsvyn är uppbyggd kommer du åt att operera den, det vill säga göra faktiska arbetsskift.

Ifall det i vissa skift alltid finns samma personer grundar du enkelt en grupp av dem. Genom att föra gruppen på skiftets rubrik förflyttar sig personerna automatiskt till sina standarduppgifter. Du kan även lägga till personer en för en.

Työvuorosuunnittelu lisää ryhmä

Definiera kunnandet som behövs

Då du lagt till personerna ser du med ett ögonkast ifall skiften har det kunnande som behövs.

Kompetens kan vara personligt, som t.e.x att använda en viss maskin. Kompetens kan även vara tillståndspliktig som arbetssäkerhetskort eller läkemedelstillstånd.

Du kan enkelt sätta upp giltighetstider för kompetensen så att du vet i god tid när din arbetstagare bör förnya dem. Då tillstånden är i ordning kan arbetet fortsätta utan avbrott.

Färdigheter

Filtrera vyn

Det går enkelt att förenkla vyn genom att filtrera bort personer eller uppgifter.

Genom att filtrera bort uppgifter ser du vilka personer som är i vilka skift.

Ifall du filtrerar bort personerna ser du statusen på varje uppgift i skiften.

Sköt om förändringarna

Om du redan i förväg vet om frånvaron, som till exempel semestrar, kan du lägga personen som frånvarande för en viss tidsperiod. På så sätt undviker du att planera onödiga skift för hen.

Ofta går det inte att planera sjukfrånvaron, så då är det viktigt att skiftlistorna är enkla att redigera efter att de publicerats. Detta kan du lätt hantera med ett par klick och arbetstagare får den uppdaterade skifteslistan omedelbart till påseende.

 

Sjukfrånvaron

Skicka den färdiga skiftlistan till dina arbetstagare

När skiftlistan är färdig kan du publicera den, så uppdateras den omedelbart i dina arbetstagares skiftkalender.

De kommer lätt åt att kontrollera sina skift från telefonen eller från datorn.

Du kan även skriva ut skifteslistan eller till exempel skicka den som en pdf-fil till din mejl.

Skiftlistan

Bra arbetsskiftsplanering = ergonomisk arbetsskiftsplanering

Bra arbetsskiftplanering betyder också ergonomisk skiftplanering. En ergonomisk skiftplanering ökar märkbart de anställdas välmående och på så sätt inverkar direkt positivt på ditt företag.

 

Från Deltabit även
tidrapportering och passerkontroll

Schemaläggning är en del av Deltabit Gatekeeper -systemet till vilken det även hör lättanvända och mångsidig tidrapportering och passerkontroll. Du kommer åt att använda dem alla med en inloggning.

Då du planerar skiften kan du enkelt övervaka gjorda timmar, tillägg och frånvaron på tidrapporteringssidan eller kolla i passerkontrollen att har dina arbetstagare alla nödvändiga passertillstånd.

Tidrapportering

Med hjälp av arbetstidsuppföljningen registrerar du arbetstider pålitligt och tillförlitligt antingen med fingeravtryck via en arbetstidsterminal eller mobilt via en webbläsare.

Du får räknat timmarna och tilläggen enligt kollektivavtalen. Stämplingsfel går att korrigera med ett par klick.

Läs mer om tidrapportering

 

Arbetstidsuppföljning

Passerkontroll

Deltabit Gatekeeper sköter även om ditt företags passerkontroll så att dina arbetstagare kan passera dörrarna lättare än du kan föreställa dig.

Då du väljer fingeravtryck som identifierare finns det inte den minsta risk att nyckeln tappas bort eller hamnar i fel händer.

Läs mer om passerkontroll

 

Kolme doorista

Att anskaffa schemaläggning är endast tre steg ifrån

 

1. Vi kartlägger
dina behov

Hur många skiften har ditt företag? Hur många anställda? Vi frågar och du svarar! På så sätt får du just det system du behöver.

2. Vi gör
en offert

Då du skaffar systemet vet du exakt vad du betalar för. Efter igångsättning ingår all hjälp du behöver i månadsavgiften.

3. Vi sköter om leveransen

Då vi känner till dina behov, förverkligar vi dem i praktiken. Installeringen av programmet sköter vi om på distans.

Title image box

Add an Introductory Description to make your audience curious by simply setting an Excerpt on this section

Från oss enkel schemaläggning
för ditt bruk

Vill du veta mer om vår schemaläggning?

E-post: [email protected]
Eller ring: 010 835 8550