Säilyke Herttua ratkaisi kausivaihtelun haasteet

Säilyke Herttualla työntekijöiden määrä vaihtelee eri aikoina, sillä metsästyskausina työvoimaa tarvitaan tavallista enemmän. Säilyke Herttua on löytänyt ratkaisun kausivaihtelun aiheuttamiin työajanseurannan haasteisiin sekä liiketoiminnan modernisointiin Deltabitin digitaalisesta työajanseurantajärjestelmästä.

Vuodesta 1996 alkaen Säilyke Herttua on tuonut kotimaisille markkinoille säilykevalmisteita vahvalla ammattitaidolla. Uuraisista lähtöisin olevan pienyrityksen ydinosaamiseen kuuluvat laadukkaat suomalaiset lihasäilykkeet, minkä lisäksi yritys tarjoaa metsästäjille leikkuupalveluita sekä valmistaa tuotteita heidän riistastaan.

– Deltabitin työajanseurantajärjestelmä tuli meille todella suureen tarpeeseen alkaessamme valmistaa säilykkeiden ohella myös muita tuotteita. Meidän oli tärkeää saada tietää, kuinka paljon työtunteja mikäkin työtehtävä vaatii, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mikko Somiska.

– Deltabitin järjestelmästä on ollut meille erityisen suurta apua kausivaihtelussa, mikä on meidän liiketoiminnassamme voimakasta. Valmistamme hirvisesonkeina metsästäjille ja metsästysseuroille erikseen tuotteita, jolloin myös työntekijöiden määrä on merkittävästi suurempi kuin muina aikoina, jatkaa Somiska.

Digitaalinen työajanseuranta tekee pienyrityksen arjesta mutkatonta

Deltabit rakensi Säilyke Herttuan tarpeisiin räätälöidyn digitaalisen työajanseurantajärjestelmän, jonka käyttöön ottaminen on saanut aikaan merkittäviä säästöjä yhtiön liiketoiminnassa.

Modernin järjestelmän ansiosta Säilyke Herttua on onnistunut tarkentamaan työajanseurantaa ja luopumaan vanhanaikaisista paperisista työaikakirjauksista. Nykyään työajat kirjataan näppärästi Deltabitin työaikapäätteellä ja työaikaraportit saadaan laskettua automaattisesti edistyksellisillä ohjelmilla.

– Hoidamme lakisääteiset työajanseurannat digitaalisesti, minkä lisäksi voimme nyt laskea työtunnit kustannuspaikkakohtaisesti. Deltabit räätälöi meitä varten oman ohjelmiston, jota työntekijämme käyttävät sormenjälkitunnistimella tai puhelimen etäleimauksella. Erityisesti kuljettajat ovat hyötyneet etäleimauksen käyttöönotosta, Somiska kuvailee.

Moderni työajanseurantajärjestelmä ilahduttaa työntekijöitä

Mikon mukaan Deltabitin työajanseurantajärjestelmä on oiva valinta pienyritykselle palvelun matalien käyttöönotto- ja ylläpitokustannusten ansiosta. Lisäksi Säilyke Herttua on vaikuttunut Deltabitin asiantuntevasta asiakaspalvelusta, josta yhtiö on saanut merkittävää tukea uusien toimintamallien omaksumiseen.

Työajanseurantajärjestelmää kehitetään jatkuvasti Säilyke Herttuan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi, mikä näkyy myös työntekijöiden tyytyväisyydessä. Henkilöstön keskuudessa digitaalinen työajanseuranta on saanut lämpimän vastaanoton ja moderni järjestelmä koetaan helppokäyttöiseksi sekä aikaa säästäväksi.

– Digitaalinen järjestelmä oli meille täysin uusi ja vieras, koska olimme tottuneet kirjaamaan työajan manuaalisesti paperille. Deltabitin asiantuntevan tiimin ansiosta meidän oli erittäin helppoa oppia käyttämään uutta järjestelmää, Somiska kiittelee.

– Heidän asiakaspalvelunsa on ollut koko yhteisen matkamme ajan erinomaista ja olemme saaneet heiltä apua aina tarpeen vaatiessa. Vuosien aikana olemme hioneet järjestelmää ja tällä hetkellä se on täydellisesti meidän tarpeitamme vastaava. Voin ehdottomasti suositella Deltabitiä muillekin, koska heiltä saa hienoa palvelua ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.