Deltabit ja Netvisor – työajankirjaus ja palkanlaskenta

Deltabitin ja Netvisorin integraatiossa työajankirjaus ja palkanlaskenta toimivat saumattomasti yhdessä.

Deltabitin työajankirjaus laskee tunnit eri palkkalajeihin eriteltyinä, jonka jälkeen voit siirtää ne Netvisoriin palkanlaskentaa tai laskutusta varten.

Palkkalajeja ovat esimerkiksi:

  • normaali työaika
  • lisät
  • lisätyö ja ylityöt
  • liukumat ja työaikapankki
  • lomat, pekkaset ja sairaspoissaolot

Palkkalajien lisäksi voit myös kohdistaa tunteja esimerkiksi kustannuspaikoille, asiakkaille tai projekteille.

Deltabitistä saat siirrettyä tunnit kätevästi Netvisoriin webaineistona. Netvisorissa on määritelty palkkalajeille hinnat, joiden perusteella maksettavat palkat lasketaan.

Lue lisää työajanseurannasta

Deltabitin ja Netvisorin järjestelmät ymmärtävät toisiaan

Työajanseurannan käyttöönoton yhteydessä määrittelemme seurattavat palkkalajit sekä niiden laskentasäännöt.

Lisäksi teemme myös siirtomäärittelyt, joissa määritellään ryhmäkohtaisesti mitä palkkalajeja tai kohdisteita siirretään palkanlaskentaan sekä miten siirto tehdään.

Tarkista tiedot

Työajanlaskennan pohjana ovat työntekijöiden tekemät työaikakirjaukset. Jotta laskenta ja sen myötä siirrettävät tiedot ovat oikein, on ne tarkistettava.

Hae ensin työaikaraportit haluamaltasi ajanjaksolta. Tarkista sen jälkeen leimaukset ja korjaa mahdolliset virheet, jotta laskenta menee oikein.

Kun olet tarkistanut tiedot, voit halutessasi hyväksyä ne kirjauksittain, vuoroittain tai vaikka koko jakson kerralla. Näin sekä sinun että muiden on helppo seurata, mitkä tiedot on jo käyty läpi.

Työajanseuranta

Vie tiedot Netvisoriin

Työaikatietojen vienti Deltabitistä Netvisoriin onnistuu helposti.

Saat siirrettyä tarkistetut tiedostot Vie aineisto -nappia klikkaamalla ja tiedot siirtyvät automaattisesti Netvisoriin.

Integraatioon käytetään web service -rajapintaa, jonka kautta tiedot siirtyvät suoralla yhteydellä. Erillistä siirtotiedostoa ei siis tarvita.

Deltabitilta Netvisorin kanssa yhteensopiva työajankirjaus

Haluaisitko Netvisorin kanssa yhteensopivan työajankirjauksen käyttöösi? Ota meihin yhteyttä!

Varaa esittely!

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 010 8358 550

Voit lukea Deltabitin ja Netvisorin integraatiosta myös Netvisorin kumppanisivulta.