Deltabit ja Suonentieto Maatalousneuvos – työajanseuranta ja palkanlaskenta

Deltabitin ja Suonentieto Maatalousneuvoksen integraatiossa työajanseuranta ja palkanlaskenta toimivat saumattomasti yhdessä.

Deltabitin työajanseuranta laskee tunnit eri palkkalajeihin eriteltyinä, jonka jälkeen voit siirtää ne Suonentieto Maatalousneuvokseen palkanlaskentaa tai laskutusta varten.

Palkkalajeja ovat esimerkiksi:

  • normaali työaika
  • lisät
  • lisätyö ja ylityöt
  • liukumat ja työaikapankki
  • lomat, pekkaset ja sairaspoissaolot

Palkkalajien lisäksi voit myös kohdistaa tunteja esimerkiksi kustannuspaikoille, asiakkaille tai projekteille.

Deltabitistä saat siirrettyä tunnit kätevästi Suonentieto Maatalousneuvokseen siirtotiedoston avulla. Suonentieto Maatalousneuvoksessa on määritelty palkkalajeille hinnat, joiden perusteella maksettavat palkat lasketaan.

Lue lisää työajanseurannasta

Deltabitin ja Suonentieto Maatalousneuvoksen järjestelmät ymmärtävät toisiaan

Työajanseurannan käyttöönoton yhteydessä määrittelemme seurattavat palkkalajit sekä niiden laskentasäännöt.

Lisäksi teemme myös siirtomäärittelyt, joissa määritellään ryhmäkohtaisesti mitä palkkalajeja tai kohdisteita siirretään palkanlaskentaan sekä miten siirto tehdään.

Tarkista tiedot

Työajanlaskennan pohjana ovat työntekijöiden tekemät työaikakirjaukset. Jotta laskenta ja sen myötä siirrettävät tiedot ovat oikein, on ne tarkistettava.

Hae ensin työaikaraportit haluamaltasi ajanjaksolta. Tarkista sen jälkeen leimaukset ja korjaa mahdolliset virheet, jotta laskenta menee oikein.

Kun olet tarkistanut tiedot, voit halutessasi hyväksyä ne kirjauksittain, vuoroittain tai vaikka koko jakson kerralla. Näin sekä sinun että muiden on helppo seurata, mitkä tiedot on jo käyty läpi.

Työajanseuranta

Tallenna siirtotiedosto

Työaikatietojen tuonti Deltabitistä Suonentieto Maatalousneuvokseen onnistuu csv- eli siirtotiedoston avulla, joka toimii tiedonsiirron rajapintana.

Tallenna tarkistetut tiedot siirtotiedostoon Vie aineisto -nappia klikkaamalla. Voit tallentaa siirtotiedoston tietokoneellesi.

Voit tallentaa kaikki tiedot kerralla. Voit myös tallentaa vain siirtämättömät tai hyväksytyt tiedot – tai molemmat.

Tuo siirtotiedosto Suonentieto Maatalousneuvokseen

Siirtotiedoston voi tuoda Suonentieto Maatalousneuvokseen eri tavoilla.

Jos käytät itse sekä Deltabit Gatekeeperiä että Suonentieto Maatalousneuvosta, voit tallentaa tiedoston omalle koneellesi ja tuoda sen itse Suonentieto Maatalousneuvokseen.

Jos työaikatietojen tuonnista Suonentieto Maatalousneuvokseen vastaa toinen henkilö, kuten palkanlaskija, vaihtoehtoja on kolme:

  1. Lähetä siirtotiedosto palkanlaskijalle sähköpostilla.
  2. Anna palkanlaskijalle käyttäjätunnukset Deltabitin työajanseurantaan, jolloin hän voi itse käydä tallentamassa tiedoston omalle koneelleen.
  3. Jos palkanlaskijalla on käytössään tiedostopalvelin, johon tietojen siirtäminen onnistuu suojatusti SFTP:llä, voit siirtää tiedot tallennuksen jälkeen sinne automaattisesti.

Deltabitilta Suonentieto Maatalousneuvoksen kanssa yhteensopiva työajanseuranta

Haluaisitko Suonentieto Maatalousneuvoksen kanssa yhteensopivan työajanseurannan käyttöösi? Ota meihin yhteyttä!

Varaa esittely!

Soita: 010 835 8550
Tai lähetä postia: info@deltabit