Syövän hoidosta turvallisempaa Deltabitin avulla

Tamperelainen huipputeknologiayritys Deltabit julkaisee tänään täysin uudistetun version sädehoidossa käytettävästä sormenjälkitunnistustuotteestaan Deltabit Gatekeeper Medistä.

Gatekeeper Medin avulla on annettu oikea hoito oikealle potilaalle jo lähes puolen miljoonan hoitokerran aikana, joka kerta virheettömästi. Uusitun tunnistustekniikan ansiosta tapausten määrä, joissa sormenjälkeä ei pystytä tunnistamaan, laskee kolmanneksella. Tämä oikean sormenjäljen hylkäysten osuus oli aiemminkin vain muutamia prosentteja, ja uuden version avulla haastavimpienkin sormenjälkien tunnistettavuus lähestyy sataa prosenttia.

– Sormenjälkitunnistuksen onnistuminen on sädehoitopotilaiden osalta erityisen haastavaa, koska ihon ominaisuudet voivat muuttua hoidon aikana. Deltabitin pitkä kokemus ja laadukas tuotekehitys takaavat, että jokaisen potilaan kokemus on paras mahdollinen, kertoo Deltabitin toimitusjohtaja Jukka Hosio

Syövän hoidossa käytettävässä sädehoidossa tapahtuu harvoin virheitä, mutta hoidon kriittisyyden vuoksi jokainen virhe on liikaa. Virheitä voi tapahtua eri vaiheissa – hoidon määrittelyssä, potilaan tunnistamisessa, itse sädehoidossa. Potilaan tunnistuksen virhe voi olla esimerkiksi se, että potilas hoitoon kutsuttaessa kuulee nimen väärin, ja saa väärän potilaan hoidon. Jopa valokuvan perusteella tapahtuvassa tunnistuksessa on tapauksia, joissa potilas on ilmoittautunut hoitoon toisen potilaan vuorolla.

Sormenjälki sen sijaan on ainutkertainen, ja tarkistettaessa henkilöllisyys sormenjäljen avulla potilaan tunnistuksesta poistuu inhimillisen virheen mahdollisuus niin hoitohenkilökunnan kuin potilaankin puolelta. Sairaalalle sormenjälkitunnistus on myös taloudellinen ratkaisu – mahdolliset virheet aiheuttavat ylimääräisiä kuluja ja vaivannäköä, eikä tunnistusvirheitä Deltabit Gatekeeper Mediä käytettäessä pääse tapahtumaan.