Deltabit ja Fennoa – työajaseuranta ja palkanlaskenta

Deltabitin ja Fennoan integraatiossa työajanseuranta ja palkanlaskenta toimivat saumattomasti yhdessä.

Deltabitin työajanseuranta laskee työtunnit eri palkkalajeihin eriteltyinä, jonka jälkeen voit siirtää ne Fennoaan palkanlaskentaa tai laskutusta varten.

Palkkalajeja ovat esimerkiksi:

  • normaali työaika
  • lisät
  • lisätyö ja ylityöt
  • liukumat ja työaikapankki
  • lomat, pekkaset ja sairaspoissaolot

Palkkalajien lisäksi voit myös kohdistaa tunteja esimerkiksi kustannuspaikoille, asiakkaille tai projekteille.

Deltabitistä saat siirrettyä tunnit kätevästi Fennoaan siirtotiedoston avulla. Fennoaan määritellään palkkalajeille hinnat, joiden perusteella maksettavat palkat lasketaan.

Lue lisää työajanseurannasta

Deltabitin ja Fennoan järjestelmät ymmärtävät toisiaan

Työajanseurannan käyttöönoton yhteydessä määrittelemme seurattavat palkkalajit sekä niiden laskentasäännöt.

Lisäksi teemme myös siirtomäärittelyt, joissa määritellään ryhmäkohtaisesti mitä palkkalajeja tai mahdollisia kohdisteita, kuten kustannuspaikkoja, siirretään palkanlaskentaan sekä miten siirto tehdään.

Tarkista tiedot ennen siirtoa

Työajanlaskennan pohjana ovat työntekijöiden tekemät työaikakirjaukset. Jotta laskenta ja sen myötä siirrettävät tiedot ovat oikein, on ne tarkistettava.

Hae ensin työaikaraportit haluamaltasi ajanjaksolta. Tarkista sen jälkeen leimaukset ja korjaa mahdolliset virheet, jotta laskenta menee oikein.

Kun olet tarkistanut tiedot, voit halutessasi hyväksyä ne kirjauksittain, vuoroittain tai vaikka koko jakson kerralla. Näin sekä sinun että muiden on helppo seurata, mitkä tiedot on jo käyty läpi.

Työajanseuranta, tietojen tarkistus ja hyväksyntä

Tallenna siirtotiedosto

Työaikatietojen tuonti Deltabitistä Fennoaan onnistuu csv- eli siirtotiedoston avulla, joka toimii tiedonsiirron rajapintana.

Tallenna tarkistetut tiedot siirtotiedostoon Vie aineisto -nappia klikkaamalla. Voit tallentaa siirtotiedoston tietokoneellesi.

Voit tallentaa kaikki tiedot kerralla. Voit myös tallentaa vain siirtämättömät tai hyväksytyt tiedot – tai molemmat.

Tuo siirtotiedosto Fennoaan

Siirtotiedoston voi tuoda Fennoaan eri tavoilla.

Jos käytät itse sekä Deltabit Gatekeeperiä että Fennoaa, voit tallentaa tiedoston omalle koneellesi ja tuoda sen itse Fennoaan.

Jos työaikatietojen tuonnista Fennoaan vastaa toinen henkilö, kuten palkanlaskija, vaihtoehtoja on kolme:

  1. Lähetä siirtotiedosto palkanlaskijalle sähköpostilla.
  2. Anna palkanlaskijalle käyttäjätunnukset Deltabitin työajanseurantaan, jolloin hän voi itse käydä tallentamassa tiedoston omalle koneelleen.
  3. Jos palkanlaskijalla on käytössään tiedostopalvelin, johon tietojen siirtäminen onnistuu suojatusti SFTP:llä, voit siirtää tiedot tallennuksen jälkeen sinne automaattisesti.

Deltabitilta Fennoan kanssa yhteensopiva työajanseuranta

Haluaisitko Fennoan kanssa yhteensopivan työajanseurannan käyttöösi? Ota meihin yhteyttä!

Varaa esittely!