Työajan lisäys tai vähennys

Työajan lisäystä tai vähennystä käytetään yleensä joko kokonaisen päivän työajan lisäämiseen tai liukumasaldojen muuttamiseen. Se tehdään seuraavasti:

  1. Avaa Työaikaseuranta-ikkuna ja hae tapahtumat.
  2. Kaksoisklikkaa henkilöä ja avautuvasta päiväerittelynäkymästä kaksoisklikkaa haluamaasi päivää, jotta tapahtumanäkymä aukeaa.
  3. Klikkaa +-nappia tai hiiren kakkosnappia ja valitse Lisää tapahtuma.
  4. Valitse tapahtumatyypiksi Työajan lisäys tai Työajan vähennys.
  5. Valitse liitetäänkö lisäys olemassaolevaan työvuoroon vai käsitelläänkö se omana työvuoronaan.

Animaation työajan vähennys käsin

Työaikaa voidaan lisätä tai sitä voidaan vähentää joko olemassaolevan työvuoron työajasta tai sille voidaan luoda oma työvuoro.

Jos työajan lisäys tai vähennys liitetään olemassaolevaan työvuoroon, siihen sovelletaan normaaleja työvuoron laskennan määrityksiä esimerkiksi työvuoron pituuden tai ylitöiden laskennan suhteen. Tällöin kyseisellä päivällä pitää olla vähintään yksi tehty kirjaus, jotta työvuoro, johon lisäys tai vähennys liitetään, on olemassa.

Jos kyseisellä päivällä ei ole tapahtumia, siitä pitää luoda oma työvuoronsa.

Jos työajan lisäyksellä tai vähennyksellä muokataan liukumasaldoja, se kannattaa käsitellä omana työvuoronaan. Tässä tapauksessa työvuoroksi kannattaa valita Työajan lisäys/vähennys, jotta laskenta-automatiikka ei leikkaa tunteja.

Alla vielä selitykset kaikille vaihtoehdoille.

Kuva työajan lisäys tai vähennys