Liukumasaldon ja työtuntien näyttö työaikapäätteellä

Työaikapääte voi työajan kirjauksen jälkeen näyttää liukumasaldon ja/tai tehdyn työajan.

LIUKUMASALDO

Näytettävän liukumasaldon voi valita viidestä vaihtoehdosta

  1. Saldoa ei näytetä. Tässä tapauksessa saldon kohdalla näkyy aina 0:00.
  2. Työvuoron/työpäivän aikana kertynyt liukumasaldo.
  3. Kalenteriviikon aikana kertynyt liukumasaldo.
  4. Kalenterikuukauden aikana kertynyt liukumasaldo.
  5. Kertynyt kokonaissaldo laskennan alusta saakka.

Näistä yleisimmät ovat päiväkohtainen tai kokonaissaldo.

Näytettävän saldon lisäksi pitää määritellä, miten saldo lasketaan. Siihen on puolestaan kolme eri vaihtoehtoa:

1. Liukuman laskenta päättyy viimeisimpään tapahtumaan.

Tässä tapauksessa kyseiseltä päivältä lasketaan leimaukseen asti tehdyt tunnit ja niistä vähennetään työpäivän oletuspituus.

Esimerkki 1: kun töihin tullessa kirjaa tulotapahtuman päätteellä, siinä vaiheessa tehtyjä tunteja kyseisenä päivänä on 0. Kun siitä vähennetään työpäivän oletuspituus (esim. 8h), niin se tarkoittaa, että liukuman laskennassa kyseiseltä päivältä lasketaan oletustuntien verran miinusta (esim. -8h).

Esimerkki 2: kun työpäivän päättyessä kirjaa lähtötapahtuman, järjestelmä laskee liukuman laskemalla kyseisenä työvuorona tehdyt tunnit ja vähentää niistä työvuoron oletuspituuden. Jos työtunteja tuli 8:02 ja oletuspituus oli 8:00, liukumaan lasketaan saldoa kyseiseltä päivältä +00:02.

2. Liukuman laskenta päättyy viimeisimpään lähtötapahtumaan.

Se toimii muuten samalla lailla kuin vaihtoehto 1, mutta tulotapahtumat eivät vaikuta laskentaan.

Esimerkki 1: kun töihin tullessa kirjaa tulotapahtuman päätteellä, tulotapahtuma ei vaikuta liukuman laskentaan, vaan liukuma lasketaan edellisestä lähtötapahtumasta, joka tässä tapauksessa on edellisen päivän viimeinen lähtö. Tällöin liukuma näytetään edellisen päivän tilanteen mukaan.

Esimerkki 2: kun työpäivän päättyessä kirjaa lähtötapahtuman, järjestelmä laskee liukuman laskemalla kyseisenä työvuorona tehdyt tunnit ja vähentää niistä työvuoron oletuspituuden. Jos työtunteja tuli 8:02 ja oletuspituus oli 8:00, liukumaan lasketaan saldoa kyseiseltä päivältä +00:02.

3. Liukuman laskenta päättyy edelliseen työvuoroon.

Tässä liukumasaldo muuttuu ainoastaan uuden työvuoron alkaessa ja liukuma näytetään koko työvuoron ajan edellisen työvuoron tilanteen mukaan.

Esimerkki 1: kun töihin tullessa kirjaa tulotapahtuman päätteellä, tulotapahtuma ei vaikuta näytettävään liukumaan, vaan päätteellä näytetään edellisen työvuoron lopussa ollut liukumasaldo.

Esimerkki 2: kun töistä lähtiessä kirjaa lähtötapahtuman päätteellä, se ei vaikuta näytettävään liukumaan, vaan päätteellä näytetään edellisen työvuoron lopussa ollut liukumasaldo.

TEHTY TYÖAIKA

Päätteellä näytettävän tehdyn työajan voi valita viidestä vaihtoehdosta

  1. Saldoa ei näytetä. Tässä tapauksessa saldon kohdalla näkyy aina 0:00.
  2. Työvuoron/työpäivän aikana tehdyt työtunnit.
  3. Kalenteriviikon aikana tehdyt työtunnit.
  4. Kalenterikuukauden aikana tehdyt työtunnit.
  5. Tehdyt työtunnit laskennan alusta saakka.

Kyseisen työvuoron tehty työaika alkaa aina nollasta, kun ensimmäinen tuloleimaus tehdään ja kasvaa päivän mittaan tehtyjen tuntien mukaan.

Vaihtoehdoista ylivoimaisesti suosituin on työvuoron/työpäivän aikana tehdyt työtunnit.