Liukuman laskenta raporteilla

Liukumasaldon laskennan voi valita alkamaan kolmella tavalla Deltabit Gatekeeperin hallintaohjelman Työaikaseuranta-ikkunassa:

 1. Liukumasaldo lasketaan ainoastaan haussa määritellylle aikavälille.
 2. Liukuman laskenta alkaa tietystä päivästä ennen määriteltyä laskenta-aikaväliä.
 3. Liukuman laskenta alkaa aina henkilölle määritellystä henkilökohtaisen liukuman aloituspäivästä.

1. LIUKUMAN LASKENTA TIETYLLE AIKAVÄLILLE

Liukumasaldo lasketaan automaattisesti hakuaikavälille, jos henkilölle ei ole määritelty henkilökohtaista liukuman aloituspäivää eikä Henkilökohtaiset liukuman aloituspäivät -valintaa ole valittu.

 1. Määrittele laskennan aloituspäivä Alkaen-kenttään. Voit myös käyttää hakuajan pikavalintanappeja (Edellinen viikko, Edelliset 4 viikkoa, Edellinen kuukausi)
 2. Määrittele laskennan päättymispäivä Asti-kenttään.
 3. Valitse halutessasi Työaikaryhmä, Käyttäjäryhmä, Osasto tai Henkilö.
 4. Paina Hae tapahtumat -nappia.

Animaatio edellisen kuukauden työaikakirjausten haku

2. LIUKUMAN LASKENTA ALKAA TIETYSTÄ PÄIVÄSTÄ

Liukumasaldon voi määritellä alkamaan kaikille henkilöille tietystä päivästä ennen hakuaikavälin alkua.

Haun aloituspäivää aikaisempi liukumalaskennan aloituspäivä määritellään seuraavasti:

 1. Määritä liukuman laskennan aloituspäivä haussa kohdassa Liukuma alkaen.
 2. Valitse muut hakuvalinnat normaalisti.

3. HENKILÖKOHTAINEN LIUKUMASALDON LASKENNAN ALOITUSPÄIVÄ

Jos poissaolopäivät on määritetty vähennettäväksi liukumasta, pitää henkilölle määritellä henkilökohtainen liukuman aloituspäivä työsuhteen alkaessa tai kun järjestelmä otetaan käyttöön. Muutoin sitä aikaisemmat päivät lasketaan miinuksena liukumasaldoon.

Sama pitää tehdä myös silloin, jos liukumia tasataan tai nollataan tietystä päivästä alkaen. Tällöin uusi liukuman laskennan aloituspäivä pitää määritellä henkilökohtaisesti.

Henkilökohtainen liukumalaskennan aloituspäivä määritellään seuraavasti:

 1. Avaa henkilön tiedot hallintaohjelman Henkilöt-ikkunassa.
 2. Määrittele henkilökohtainen liukuman laskennan aloituspäivä kohdassa Liukumasaldo alkaen.

Tällöin liukuman laskenta alkaa aina kyseistä päivästä riippumatta siitä, mikä aikaväli Työaikalaskenta-ikkunan haussa määritellään.

Animaatio henkilökohtaisen liukuman laskennan aloituspäivän valinta

Tämä jälkeen haussa pitää vielä merkitä Henkilökohtaiset liukuman aloituspäivät -valinta valituksi, jotta henkilökohtaisia aloituspäiviä käytetään.

4. HAKUEHTOJEN KESKINÄINEN JÄRJESTYS

Liukuman laskenta alkaa asetetun aikavälin ensimmäisestä päivästä, ellei muita liukumavaihtoehtoja ole asetettu.

Jos Liukuma alkaen -päivä on määritetty hakuparametreihin ja se on aikaisempi kuin haun alkupäivä, se määrää liukuman laskennan aloituspäivän.

Jos Henkilökohtaiset liukuman aloituspäivät on rastitettu, laskenta aloitetaan henkilökohtaisista liukuman aloituspäivistä.

Jos sekä Liukuma alkaen että Henkilökohtaiset liukuman aloituspäivät ovat valittu, sovelletaan henkilökohtaista liukumapäivää. Jos työntekijälle ei ole asetettu henkilökohtaista liukumapäivää, silloin käytetään hakuehdoissa annettua päivämäärää.