Deltabit Gatekeeper -järjestelmän kaapelointi

 

Deltabit Gatekeeper ohjausyksiköiden kaapelointi

Deltabit Gatekeeper-kulunvalvontajärjestelmän oville sijoitettavat ohjausyksiköt tarvitsevat toimiakseen 24V DC sähkövirran ja CAT6-verkkokaapeloinnin internet-yhteyttä varten.

Ohjausyksikkö antaa virran Deltabit Dooris -kulunvalvontalukijalle sekä sähkölukolle, joten niille ei tarvitse erillistä virtalähdettä.

CAT6-verkkokaapelointi

CAT6-kaapelointi tulee tehdä niin, että ovella on RJ-45-seinärasia, johon kaapeli on kytketty asianmukaisesti ja kaapelin toinen pää kytketty laitetilan tai vastaavan RJ-45 paneeliin.

Deltabit Gatekeeper -järjestelmän ohjausyksikkö kytketään ovella sijaitsevaan seinärasiaan valmiilla CAT6-työasemakaapelilla, jossa on RJ45-liitin.

Sähkökaapelointi

Sähkövirran toimittamiseen ohjausyksiköille on olemassa kaksi tapaa:

  1. Jokaiselle kulunvalvottavalle ovelle tehdään oma 230 V sähköpistorasia
  2. Käytetään keskitettyä ja akkuvarmennettua virtalähdettä

Ensimmäinen vaihtoehto soveltuu parhaiten kohteisiin, missä kulunvalvottujen ovien määrä on vähäinen ja kaapeloinnin määrä halutaan minimoida.

Toinen vaihtoehto taas sopii kohteisiin, joiden ovimäärä on vähintään useita kymmeniä ja lukituksen jatkuva toimivuus on kriittistä ja edellyttää siksi akkuvarmennettua virransyöttöä.

Vaihtoehto 1: Jokaiselle kulunvalvottavalle ovelle tehdään sähköpistorasia

Oville tehdään normaali 230 V AC suko-pistorasia, joka sijoitetaan RJ-45 seinärasian välittömään läheisyyteen. Ohjausyksikön etäisyys valvottavasta ovesta saa olla enintään 5 metriä.

Deltabit Dooris -kulunvalvontalukijan ohjausyksikkö liitetään pistorasiaan Deltabitin toimittamalla 24 V DC 1A -virtalähteellä, joka syöttää 24 V DC virran ohjausyksikölle. Ohjausyksikkö puolestaan syöttää virran kulunvalvontalukijalle ja sähkölukolle.

Edut:

  • virtalähteen vikaantuessa vaikutus kohdistuu vain yksittäiseen oveen
  • kaapelointitarve on vähäisempi, koska rasialle tuleva sähkö voidaan jakaa olemassa olevista sähkökaapeleista.

Vaihtoehto 2: Käytetään keskitettyä ja akkuvarmennettua virtalähdettä

Virtalähteeltä vedetään oville esim. KLMA 2×0,8+0,8 -heikkovirtakaapeli, joka kytketään ovella suoraan ohjausyksikköön ja laitetilassa virtalähteeseen. Virtalähteen jännitteen pitää olla 24 V DC ja teho ovien lukumäärän mukaisesti laskettuna kaavalla ovimäärä x 1A.

Esimerkiksi 20 oven järjestelmässä virtalähteen teho tulee olla vähintään 20A, jolloin se riittää syöttämään virran sekä kulunvalvonnan laitteille että sähkölukoille.

Edut

  • lukon avaus sähköisesti toimii myös sähkökatkon aikana.

 

Deltabit Idis -työaikapäätteen kaapelointi

Deltabit Idis -työaikapääte tarvitsee toimiakseen 5V DC sähkövirran ja CAT6-verkkokaapeloinnin RJ45-liittimellä internet-yhteyttä varten.

CAT6-verkkokaapelointi

CAT6-kaapelointi tulee tehdä niin, että enintään 2,5 metrin päässä työaikapäätteestä on RJ-45-seinärasia, johon kaapeli on kytketty asianmukaisesti ja kaapelin toinen pää kytketty laitetilan tai vastaavan RJ-45 paneeliin.

Työaikapääte liitetään verkkoon valmiilla CAT6-työasemakaapelilla, jossa on RJ-45-liitin.

Sähkökaapelointi

Normaali 230 V AC suko-pistorasia sijoitetaan enintään 2,5 metrin päähän työaikapäätteestä.

Deltabit Idis liitetään pistorasiaan 5 V DC 3A virtalähteellä. Virtalähde sisältyy Deltabit Idis-työaikapäätteen toimitukseen.