Deltabit Dooris – tuki

Tältä sivulta löydät Deltabit Dooris-kotipaketin käyttöohjeet ja hyödyllisiä vinkkejä käyttöön ja ongelmatilanteisiin.

Ladattavat käyttö- ja asennusohjeet

Käyttöohje


Asennusohje


Deltabit Dooris -kotipaketti

Sormenjälkitunnistimen käyttö

Järjestelmän käyttöönotto

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä järjestelmään on syötettävä kuusinumeroinen turvakoodi. Se tehdään seuraavasti.

Kytke lukijan virtalähde sähköpistokkeeseen ja odota, että keltainen valo jää vilkkumaan. Syötä kuusinumeroinen turvakoodi kaksi kertaa. Esim. turvakoodi 123456 syötetään 123456123456.

Turvakoodin onnistuneen lisäyksen jälkeen lukija jää komentotilaan (keltainen valo palaa) ja voit aloittaa sormenjälkien rekisteröinnin.

Ohjelmointitilaan siirtyminen

Ohjelmointitilassa voit hallita sormenjälkitunnistimen eri toimintoja. Voit esimerkiksi tallentaa ja poistaa sormenjälkiä sekä asettaa oven avauskoodin. Sormenjälkilukija on ohjelmointitilassa kun keltainen valo palaa yhtäjaksoisesti.

Ohjelmointitilaan päästään normaalitilasta painamalla ensin näppäintä # ja syöttämällä sen jälkeen 6-numeroinen turvakoodi tai laittamalla pääkäyttäjän sormi tunnistimelle.

Sormenjälkien rekisteröinti

Sormenjälkien tallennus tapahtuu ohjelmointitilassa seuraavasti:

1. Näppäile 1 ja muistipaikan numero (00-99). Jos tallennat sormenjäljen esimerkiksi muistipaikalle 09, näppäile 109. Nyt keltainen ja vihreä valo vilkkuvat yhdessä.

2. Laita sormi tunnistimelle. Pidä paikallaan. Keltainen ja vihreä valo vilkkuvat eri tahtiin.

3. Tallennus on valmis, kun vihreä valo syttyy. Jos punainen valo syttyy, tallennus epäonnistui. Sormenjälkeä ei saatu luettua tai valittu muistipaikka oli jo käytössä.

4. Avauskoodi poistetaan näppäilemällä 0 ja avauskoodin muistipaikan numero (00-99). Esimerkiksi muistipaikan 10 avauskoodi poistetaan näppäilemällä ohjelmointitilassa 010

Oven avauskoodin ohjelmointi

Oven voi avata myös avauskoodin avulla. Koodeja voi tallentaa 10 kappaletta. Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään vähintään 4 numeron pituista koodia.

1. Näppäile ohjelmointitilassa keltaisen valon palaessa 3, sitten avauskoodin muistipaikan numero sekä avauskoodi ja lopuksi #. Avauskoodi voi olla pituudeltaan enintään 8 numeroa.

Jos tallennat esimerkiksi muistipaikalle 7 avauskoodin 12345, näppäile 3712345#

2. Avauskoodi poistetaan näppäilemällä 3 ja avauskoodin muistipaikan numero (0-9) sekä #. Esimerkiksi muistipaikan 7 avauskoodi poistetaan näppäilemällä ohjelmointitilassa 37#

Deltabit Dooris -kotipaketti

Vianmääritys

Lukko ei aukea

Mikäli tunnistin tunnistaa sormen ja vihreä merkkivalo syttyy, mutta lukko ei aukea, vika voi olla lukossa tai sen kytkennässä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Turvakoodi on unohtunut

1. Komentotilaan pääset myös sormenjäljellä, jos se on rekisteröity muistipaikalle 00-09. Paina # ja laita sormi lukijaan.

2. Jos tämä ei auta, voit nollata laitteen tehdasasetuksille painamalla sisäyksikön reset-kytkintä noin kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet naksahduksen. Huomio! Laitteen nollaaminen poistaa laitteesta kaikki tallennetut tiedot, kuten sormenjäljet ja avauskoodit.

Ohjelmointi ei onnistu

1. Toimiiko näppäimistö? Voit testata näppäimen pitämällä sitä pohjassa. Kun näppäintä pitää pohjassa, tulisi tunnistimen kaikkien merkkivalojen sammua. Jos merkkivalot eivät sammu näppäintä painettaessa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

2. Ohjelmointiohjeet löydät ohjekirjasta kohdasta 6 Ohjauskomennot.

Merkkivalot

Lukijassa tulisi palaa punainen merkkivalo, kun laite on käyttövalmiina.

1. Mikään merkkivalo ei pala

i. Varmista, että sisäyksikön pistoke on kytketty pistorasiaan.
ii. Irrota pistoke hetkeksi ja kytke uudelleen.
iii. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

2. Punainen merkkivalo vilkkuu

i. Laita rekisteröity sormi tunnistimelle tunnistautuaksesi.
ii. Tunnistin on vikatilassa. Paina * ja # yhtä aikaa käynnistääksesi tunnistimen uudelleen. Odota noin 10 sekuntia.
iii. Irrota sisäyksikön pistoke hetkeksi pistorasiasta ja kytke uudelleen.
iv. Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

3. Keltainen merkkivalo palaa

i. Laite on ohjelmointitilassa. Paina # palataksesi normaalitilaan.

4. Keltainen merkkivalo vilkkuu

i. Laite on käyttöönottotilassa. Katso ohjekirjasta kohta 5.2. Järjestelmän käynnistys.

5. Punainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen

i. Järjestelmä vertaa sormenjälkeä rekisteröityihin tietoihin. Jos järjestelmä tunnistaa käyttäjän sormen, ovi aukeaa.
ii. Joskus punainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat itsekseen, jos lukija on kirkkaassa auringonvalossa. Ominaisuus estää näppäinkomentojen syöttämisen. Peitä lukupää, niin näppäinkomentojen syöttäminen onnistuu.

6. Punainen, keltainen ja vihreä merkkivalo palavat vuorotellen

i. Laite on varattu. Odota 20 sekuntia.
ii. Kyseessä voi olla tunnistimen ja ohjausyksikön välinen tietoliikennehäiriö. Tarkista kytkennät.
iii. Irrota sisäyksikön pistoke hetkeksi pistorasiasta ja kytke uudelleen.
iv. Mikäli ongelma ei poistu tai toistuu usein, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tunnistin ei tunnista

1. Laitteen tulisi olla ennen tunnistautumista normaalitilassa, jolloin lukijassa palaa punainen merkkivalo. Muussa tapauksessa tarkista merkkivalojen toiminta kohdasta Merkkivalot.

2. Varmista, että sormi on oikein lukupäällä. Tällöin keltainen merkkivalo vilkkuu.

3. Varmista, että sormi on rekisteröity.

4. Rekisteröi sormi uudelleen. Pienillä lapsilla suosittelemme peukalon rekisteröintiä, koska heillä rekisteröinnin ja tunnistuksen laatu riippuu osittain sormen pinta-alasta.

5. Kokeile toista rekisteröityä sormea. Jos sekään ei toimi, rekisteröi se uudelleen.

6. Katkaise virta ulkoyksiköstä hetkeksi irrottamalla sisäyksikön pistoke hetkeksi pistorasiasta.

7. Mikäli ongelma ei poistu tai toistuu usein, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Avauskoodi ei toimi

1. Toimiiko lukija muuten normaalisti? Jos punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, lukija toimii normaalisti. Muussa tapauksessa tarkista merkkivalojen toiminta kohdasta Merkkivalot.

2. Varmista, että syöttämäsi koodi on oikea.

3. Aseta avauskoodi uudestaan. Katso ohjekirjan kohdasta 6.4 Oven avauskoodin asettaminen.

4. Toimiiko näppäimistö? Voit testata näppäimen pitämällä sitä pohjassa. Kun näppäintä pitää pohjassa, tulisi tunnistimen kaikkien merkkivalojen sammua. Jos merkkivalot eivät sammu näppäintä painettaessa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Deltabit Dooris -kotipaketti

Usein kysytyt kysymykset

Voinko käyttää yhä myös avainta?

Kyllä, mikäli niin haluat. Yleensä lukkopesä jätetään paikalleen.
Voinko ohjata yhdellä tunnistimella useaa ovea?

Voinko ohjata yhdellä tunnistimella useaa ovea?

Yleensä ei, mutta erillisellä releohjauksella se on mahdollista.

Toimiiko myös sähkökatkojen aikana?

Lukijassa ei oletuksena ole mukana virtavarmennusta, mutta suosittelemme käytettäväksi esimerkiksi UPS- varavirtalähdettä. Ja luonnollisesti voit käyttää tavallista avainta oven avaamiseen.

Voiko Deltabit Dooris ohjata kodinohjausjärjestelmää?

Mahdollisuuksien mukaan kyllä. Kodinohjaus voidaan kytkeä samaan releeseen hälytystenohjauksen kanssa.

Saako lukon auki rikkomalla sormenjälkilukijan?

Ei saa. Oven sisäpuolelle asennetaan ohjausyksikkö, joka ohjaa lukon toimintaa.

Voivatko lapset käyttää tunnistinta?

Voivat. Lapsen sormi on tarpeeksi suuri noin 5-vuotiaasta alkaen. Lasten kohdalla suosittelemme käyttämään tunnistussormena peukaloa sen suurimman koon vuoksi.

Toimiiko tunnistin ulkona?

Kyllä. Tunnistimessa on termostaattiohjattu lämmitys, jonka ansiosta käyttölämpötila on jopa -35°…+50° C.

Mitä tunnistin vaatii toimiakseen?

Myyntipakkauksen mukana tulee sormenjälkitunnistin, ohjausyksikkö, niiden välikaapeli (3m LIYY 4 x 0,25), virtalähde ja käyttöohjekirja. Lisäksi tunnistin vaatii toimiakseen sähkölukon ja sähkön.

Kuka voi ohjelmoida järjestelmään sormenjälkiä?

Vain pääkäyttäjät, eli muistipaikoille 00-09 talletetut, voivat lisätä sormenjälkiä järjestelmään.

Miten ohjelmointi tapahtuu?

Ohjelmointi tehdään suoraan sormenjälkilukijalta. Siitä voit siis lisätä ja poistaa sormenjälkiä tai koodeja.

Ota yhteyttä

[email protected]

tai soita 010 835 8500

Deltabit on helpottanut ihmisten päivittäistä elämää vuodesta 1995. Valmistamme biometristä tunnistusta käyttäviä tuotteita koteihin, yrityksille ja terveydenhuoltoon. Deltabitin tuotteilla tunnistetaan henkilö miljoonia kertoja kuukausittain.

Deltabit tunnistaa ihmisen.

© 2018 Deltabit